De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het (Wabo)geheim van Helmond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het (Wabo)geheim van Helmond"— Transcript van de presentatie:

1 Het (Wabo)geheim van Helmond
Hans van Heck Hoofd Bouwen en Wonen

2 OMGEVINGSVERGUNNING Organisatie wijzigen ? Werkprocessen aanpassen ?
Andere mandaten ? Zo ja, in welke mate Voorlopige conclusie: Beperkte aanpassingen intern Extern afstemmen

3 Dienst Stedelijke Ontwikkeling & Beheer
Projectbureau Helmond (PbH) Dhr. De Ruiter Ruimtelijke Ordening & Verkeer (ROV) Dhr. Van Duren Grondzaken (Gz) Dhr. Brands Bouwen & Wonen (B&W) Dhr. Van Heck Ingenieursbureau Helmond (IbH) Dhr. Sanderse Beheer Openbare Ruimte (BOR) Dhr. De Kok Wijkonderhoud & Exploitaties (W&E) Mevr. Barwasser Ondersteuning & Control (O&C) Dhr. Dolk Eenheid Visie & Strategie (V&S) Eenheid Milieu (Mi) Stedelijke ontwikkeling & Beheer (S&B) Mevr. Thijs

4 Afdeling Bouwen en Wonen
Bouwen & Wonen Welstand Evenementen Team Vergunningen Particulieren Team Vergunningen Bedrijven Team Wonen Eenheid Handhaving

5 Teams Vergunningen Bedrijven Particulieren Samenstelling:
Bouwplancoördinatoren Specialisten Medewerkers vergunningen (overig)

6 Verantwoordelijkheden BPC
Één aanvraag = één bouwplancoördinator Vanaf indiening tot oplevering Inhoudelijk verantwoordelijk voor geheel Verantwoordelijk voor planning “Huurt” zelf specialisten in Volledig gemandateerd

7 Type vergunningen Bouwvergunningen Bouw gerelateerde vergunningen
Overige vergunningen WRO, VERORDENINGEN Bouwinlichtingen

8 Frontoffice Particulieren Balie BouwenWonenLeefomgeving
Informatieverstrekking Inzage Webcam verbinding backoffice

9 Procesgang Bouwvergunning
Cyclus van twee weken Indiening, registratie Ontvankelijkheid Bestemmingsplantoets Welstand Koppeling vergunningen Overlegsituaties

10 Overlegsituaties Bouwvergunning
Informatieve en inhoudelijke afstemming: Milieu (regionale dienst) - milieuvergunningen, bodem Brandweer - brandveiligheid, gebruiksvergunning Ruimtelijke Ordening – bouwplanprocedures Beheer – riolering , inritten, kapontheffing

11 Overlegsituaties Bouwvergunning
Informatieve afstemming: Economische Zaken (bedrijven) Bestuursjuridische zaken (horeca, sex-inr.)

12 Het (Wabo)geheim van Helmond…
Geen verkokering

13 Het (Wabo)geheim van Helmond…
Muren om afdelingen al jaren geleden geslecht

14 Helmondse werkwijze Projectorganisatie bouwplannen PBH
integrale planning en strakke regie/sturing Woningbouwplannen, bouwprojecten Accountmanager EZ/GZ Projectteam bedrijven nieuwe grote bedrijven, verplaatsing

15 Projectmatig werken (handboek)
Projectorganisatie Duidelijk startpunt Duidelijke randvoorwaarden Duidelijk einddoel Veel vooroverleg vergunningentraject Afgestemde procedures

16 Invoering Wabo in Helmond
Uitgangspunten Helmond: Zo min mogelijk veranderen Zo makkelijk mogelijk iets toevoegen Intensiveren van de samenwerking (intern en extern)

17 Invoering Wabo in Helmond
Samenwerking sleutelwoord

18 Invoering Wabo in Helmond
3 Projectteams (gemeentebreed): behandeling handhaving ICT Planning Gestart eind 2006 Beslisdocument november 2007 ‘Proefdraaien’ in 2008 Daadwerkelijk invoering ?

19 Invoering Wabo in Helmond
Aanscherpen procesafstemming Organisatorisch: sturing/coördinatie Toevoegen Labelen klantvraag Labelen proces Labelen afbreukrisico

20 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Behandeling

21 Invoering Wabo in Helmond
Projectteam Behandeling Invoering Wabo in Helmond Labelen aanvraag: Bevoegd gezag Meervoudig-enkelvoudig Bedrijven-particulieren Toewijzing coördinatoren / behandelend ambtenaar Registreren Toekennen coördinator

22 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Behandeling
Beslisdocument: Versterken, formaliseren huidige aanpak Inrichten postbus Omgevingsvergunning Wekelijks expertgroep Coördinatie meervoudige vergunningen Ondersteunende ICT noodzakelijk ivm coördinatie – kortere termijnen

23 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Behandeling
Postbus omgevingsvergunning: Centrale ontvangst Centrale registratie Aanwijzen coördinator

24 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Behandeling
Expertgroep: Ontvankelijkheid complexe aanvragen Afstemming disciplines

25 Invoering Wabo in Helmond Projectteam Handhaving
Beslisdocument: Kwaliteitscriteria: het Bor volgen, maar dan breder dan de Wabo eist Integrale handhaving: Integraal–generalistisch Specialistisch-geïntegreerd

26 Invoering Wabo in Helmond Projectteam ICT
Digitaal aanvraagformulier Ontvangst digitale aanvraag verplicht via Landelijke server Coördinatie – eisen aan software Digitale toetsing van tekeningen – eisen aan hardware

27 Invoering Wabo in Helmond Projectteam ICT
Nog veel onduidelijk omtrent LVO: Autorisatie Globale workflow Archivering digitale aanvraag Eigen mid-office Aansluiting eigen systemen

28 Invoering Wabo in Helmond Projectteam ICT
Is haalbaar ?

29 VRAGEN ?


Download ppt "Het (Wabo)geheim van Helmond"

Verwante presentaties


Ads door Google