De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieuhandhaving in Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieuhandhaving in Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1 Milieuhandhaving in Nijmegen
‘de wereld achter de cijfers’

2 De cijfers uit de benchmark
?

3 Afdeling Milieu

4 Beschikbare formatie voor handhaving
9,51 fte handhavers 2,50 fte administratief juridisch medew. (AJM) 0,44 fte juristen Totaal beschikbaar: 12,45 fte 1179 productieve uren/fte

5 Aantallen uren (her-)controles
Categorie Aantal uren per integrale controle Aantal uren per hercontrole Percentage hercontroles MKB Percentage hercontroles Industrie I 4 2 33% 50% II 6 3 III 10 IV 13 5

6 Opbouw inrichtingenbestand
Categorieen inrichtingen Totaal Aantal verg.pl. aantal meldingspl. Categorie 1 inrichtingen 492 7 485 Categorie 2 inrichtingen 1612 32 1580 Categorie 3 inrichtingen 410 121 289 Categorie 4 inrichtingen 42 36 6 Totalen 2556 196 2360

7 Vastgestelde hh-frequentie
Categorieen inrichtingen Handhavings-frequentie Rijk Handhavings-frequentie Gemeente Nijmegen Cat. 1 inrichtingen Eens per 10 jaar Eens per 5 jaar Cat. 2 inrichtingen Eens per 3 jaar Cat. 3 inrichtingen Eens per 2 jaar Tweemaal per 3 jaar Cat. 3 inrichtingen die carcinogene stoffen (kunnen) uitstoten --- Eenmaal per jaar Cat. 4 inrichtingen Tweemaal per jaar Cat. 4 inrichtingen die gevestigd zijn op de industrieterreinen in Nijmegen West Driemaal per jaar

8 Aantallen integrale controles per formatie
2003 Beschikbare fte: 9,5 Totaal controles: 1.360 Controles per fte: 143,15 2005 (raming) Beschikbare fte: 12,45 Totaal controles: 1.086 Controles per fte: 87,22

9 Integrale milieucontrole
Onder integrale milieucontrole verstaan wij: ‘een milieucontrole bij een meldingsplichtig of vergunningplichtig bedrijf waarbij op zoveel mogelijk, maar op ten minste 3 aspecten is gecontroleerd op naleving van de voorschriften’

10 Aspecten Onder het begrip ‘aspecten’ verstaan wij alle voorschriften in de vergunning of in het besluit die betrekking hebben op één van de volgende thema’s: Geluid en trillingen - afval (afval-)water - lucht Bodem - verlichting Energie - gevaarlijke (afval-)stoffen Veiligheid

11 Standaard bezoekrapport
Uitgangspunten: Zowel digitale als papieren versie Aansluiting bij invoermogelijkheden Gmis Verzoeken van handhavers en AJM

12 Proces milieuhandhaving
Overzicht te bezoeken bedrijven Aankondigen bedrijfsbezoek Gebruik checklisten Verwerking gegevens na controle

13 Overzicht te bezoeken bedrijven

14 Aankondiging bezoek

15 Checklisten

16 Gegevensverwerking Handhaver verwerkt gegevens in bezoekrapport
AJM stelt controlebrief op AJM verzorgt ondertekening en verzending AJM verzorgt invoer in Gmis en Corsa Bureau Gegevensverwerking en Beheer verzorgt archivering

17 Effectieve inzet handhaver
Zaken die de inzet van de handhaver effectiever kunnen maken: Zoveel mogelijk werk standaardiseren Bezoeken aankondigen Administratieve afhandeling door AJM

18 Nuanceren aantal verrichte controles 2003
Controles, uitgevoerd in handhavingsprojecten, zijn hierbij opgeteld Een extern adviesbureau heeft een deel van de controles verricht 2003 was een ‘topjaar’; in 2004 was het aantal controles lager Ter voorkoming van pieken in de programmering worden controles uitgemiddeld naar tot bedrijven per jaar


Download ppt "Milieuhandhaving in Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google