De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

-van controle naar loslaten-

Verwante presentaties


Presentatie over: "-van controle naar loslaten-"— Transcript van de presentatie:

1 -van controle naar loslaten-
De burger aan zet -van controle naar loslaten-

2 Werkorganisatie DEAL Vergunning, Toezicht, Handhaving

3 Centrale vragen Wat is voor ons, als overheid, belangrijk om te regelen (op toe te zien) Wat kunnen burgers en bedrijven zelf aan verantwoordelijkheid aan

4 Organisatie ingericht
Frontoffice – KCC gemeenten Backoffice – werkorganisatie DEAL (VTH)

5 Organisatie ingericht
Frontoffice Generalisten Klantgerichtheid Nabijheid Backoffice Specialisten Deskundigheid Efficiënt en snelheid

6 Organisatie ingericht
Kwantitatief Minder risico: weinig tot geen controle voor vergunning maar ook voor toezicht Meer risico: meer en gerichtere controle op vergunning en ook op toezicht

7 Organisatie ingericht
Kwalitatief Spreek met elkaar af wat belangrijk is, wees duidelijk over de verwachting Stel regels op Check waarover toezicht wordt gehouden Spreek uit waar de verantwoordelijkheden liggen

8 Tafel van 11/risicomatrix
Niveau van kennis van de regels Kosten- batenafweging Mate van acceptatie van de regels (begrip) Normgetrouwheid van de doelgroep Mate van informele controle Kans op een informele melding Kans op controle door de overheid Kans dat de overtreding bij controle aan het licht komt Selectiviteit (worden overtreders eerder gecontroleerd dan degenen die de regels wel naleven?) Kans op een sanctie Ernst van een sanctie.

9 Beleidswijziging Nieuwe regels worden eerst uitgelegd
Aansluiten bij landelijke lijn meer meldingsplichtige/vergunningsvrije zaken Waar vergunning wel noodzakelijk is, meer specialisme en tijd Verantwoording neerleggen waar die hoort te liggen

10 Voorbeelden APV Meldingsplicht voor kleinschalige evenementen
Afschaffen terrasvergunning Afschaffen reclamevergunning Ontwikkelen meerjarenvergunning evenementen Focus op veiligheid grootschalige evenementen

11 Voorbeelden Milieutoezicht
Categorie I/MKB, kantoren worden niet meer structureel bezocht Categorie II/ 1 x 5 jaren Bouwtoezicht Onderzoek naar vermindering bouwtoezicht loopt momenteel

12 De burger aan zet Bijstelling van beleid is nu gericht op beter en concreter voor de burger en bedrijven! Continu de invloed van de omgeving mee- nemen Onze eigen ervaringen Wellicht invloeden van wet- en regelgeving Communicatie/voorlichting burger


Download ppt "-van controle naar loslaten-"

Verwante presentaties


Ads door Google