De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Privatisering bouwtoezicht Rapport “De markt als toezichthouder”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Privatisering bouwtoezicht Rapport “De markt als toezichthouder”"— Transcript van de presentatie:

1 Privatisering bouwtoezicht Rapport “De markt als toezichthouder”

2 Uitgangspunt Algemene criteria ministerie BZK voor het private spoor:
Eindresultaat moet voldoen aan Bouwbesluit De eindverantwoordelijke moet duidelijk zijn De aansprakelijke moet duidelijk zijn als blijkt dat niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan 

3 Uitwerking tot specifieke toetscriteria
Borging van volledigheid en zorgvuldigheid van het eindresultaat Borging van kwaliteit binnen de verantwoordelijke organisaties Deskundigheid binnen de verantwoordelijke organisaties Adequate en eenduidige vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden Onpartijheid en onafhankelijkheid Garanties Financiële zekerheden Private sancties als niet aan het Bouwbesluit is voldaan

4 Beoordeling private instrumenten
Op landelijk niveau Toelatingsorganisatie Monitoringsorganisatie Commissie van deskundigen Algemene advisering toelatingsorganisatie Bezwaar en beroep Maatwerk advies bij zeer complexe bouwwerken Landelijk platform voor private kwaliteitsborging

5 Type bouwwerk Zwaarte invulling criteria afhankelijk van type bouwwerk
Laag: eengezinswoningen max. 4 bouwlagen en agrarische bouwwerken Midden laag: t/m 4 bouwlagen kantoren, woningen en t/m 3 bouwlagen industrie, winkels of vloeroppervlak per bouwlaag max m2 Midden hoog: t/m 15 bouwlagen of vloeroppervlak per bouwlaag max m2 Hoog: Alle overige bouwwerken + publiek toegankelijk voor veel mensen

6 Borging eindresultaat
Fase Laag Midden Hoog Als midden + Ontwerp Eenmalige toetsing voor start bouw + verklaring Toetsing in meerdere fasen+ rapportage Extra beoordelingen Realisatie Logboek Risicoanalyse + rapportage Oplevering Verklaring Rapportage Compleet gebouwdossier

7 Borging onpartijheid & onafhankelijkheid
Fase Laag Midden Hoog Ontwerp Advies en toets gescheiden Volledige onafhankelijk-heid Realisatie Toezichthouder geen werknemer uitvoerder(s) Oplevering

8 Borging deskundigheid
Fase Laag Midden Hoog Midden + Ontwerp Erkennings-regeling HBO + aantal jaren ervaring Extra eisen Realisatie Aantoonbare bekwaamheid HBO + aantal jaren ervaring + aantoonbare kennis Oplevering

9 Aandacht voor gemeente
Geen m.u.v. het feit dat de gemeente een ,melding dient te ontvangen dat gebruik wordt gemaakt van het private spoor Rapport heeft wel impact op gemeenten, enkele voorbeelden: Maatschappelijk risico: geïsoleerd Bouwbesluit Instrumenten: veel Landelijke organisatie: invloed tot op projectniveau Onafhankelijkheid: onvoldoende waarborgen

10 Gezamenlijk aan de slag
Noodzaak dat wij zelf aan de slag gaan, anders overkomt het ons! We hebben een visie nodig op deze ontwikkeling Voorstel landelijke werkgroep privatisering bouwtoezicht.

11 Criteria gemeenten? Algemene criteria ministerie BZK voor het private spoor: Eindresultaat moet voldoen aan Bouwbesluit De eindverantwoordelijke moet duidelijk zijn De aansprakelijke moet duidelijk zijn als blijkt dat niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan  Algemene en specifieke criteria gemeenten voor het private spoor?


Download ppt "Privatisering bouwtoezicht Rapport “De markt als toezichthouder”"

Verwante presentaties


Ads door Google