De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Team 2006 Vergunningverlening & Handhaving De keten gedigitaliseerd E-government innovatie Andere Overheid V&HV&H Mark Voogd, Ton Mol, Leo de Jong 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Team 2006 Vergunningverlening & Handhaving De keten gedigitaliseerd E-government innovatie Andere Overheid V&HV&H Mark Voogd, Ton Mol, Leo de Jong 6."— Transcript van de presentatie:

1 E-Team 2006 Vergunningverlening & Handhaving De keten gedigitaliseerd E-government innovatie Andere Overheid V&HV&H Mark Voogd, Ton Mol, Leo de Jong 6 april 2006

2 E-Team 2006 Het project Vergunningverlening & Handhaving Binnen werkveld van V&H is veel winst te boeken met innovatie V&H levert bijdrage aan doelstellingen van programma Andere Overheid V&H gebruikt instrumenten ontwikkeld voor E-government V&H sorteert voor op de integrale omgevingsvergunning E-government innovatie Andere Overheid V&HV&H 22 februari 2006

3 E-Team 2006 Monumentenwet Gemeentelijke / Provinciale verordening WRO Woningwet Omgevings vergunning Bouwverordening Huisvestingswet Wet milieubeheer Wet bodembescherming Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet inzake de luchtverontreiniging Wet inzake de luchtverontreiniging Wet milieubeheer Wet milieugevaarlijke stoffen Wet geluidshinder Flora- en Faunawet

4 E-Team 2006 Omgevingsvergunning Wet ruimtelijke ordening Aanlegvergunning Sloopvergunning Binnenplanse ontheffing Projectbesluit Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan Ontheffing van het bestemmingsplan in bij amvb aangegeven gevallen Woningwet Ontheffing Bouwbesluit Bouwvergunning Woonvergunning Bouwverordening Gebruiksvergunning Sloopvergunning Ontheffing van voorschrift bouwverordening Huisvestingswet (Splitsings)Vergunning Wet milieubeheer Milieuvergunning Meldingsplicht veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan Monumentenwet Monumentenvergunning Sloopvergunning Gemeentelijke/Provinciale verordeningen Sloopvergunning Aanlegvergunning Uitwegvergunning Exploitatievergunning voor een horecabedrijf Terrasvergunning Vergunning voor het hebben van een alarminstallatie aan een onroerende zaak Kapvergunning Reclamevergunning Wet bodembescherming Ontheffing Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Ontheffing van algemene regels Melding activiteit m.b.t. badinrichting Wet inzake de luchtverontreiniging Grondslag voor vergunning tav handelingen met een toestel of brandstof Wet milieubeheer Ontheffing van regels pmv Ontheffing Melding activiteit mbt niet-vergnningplichtige inrichting Wet milieugevaarlijke stoffen Grondslag voor Wms-vergunning Wet geluidhinder Vergunning Besluit tot vaststelling van hogere waarden Natuurbeschermingswet Vergunning mbt handelingen in een beschermd natuurgebied Vergunning mbt handelingen met gevolgen voor habitats en soorten Flora- en Faunawet Kennisgeving Ontheffiung Gemeentelijke/Provinciale verordeningen

5 E-Team 2006 o.a. -Wet -Verordening -Status -Dossier -Archief Input georiënteerd Klant Intake en registratie Verwerking Output/info Behandeling Beschikking Kwaliteit en sturing 24 november 2005

6 E-Team 2006 Architectuur V&H Leven in de stad ActueelE-LoketWijken WINSTMozaiekGeo-office product zaak document Gegevens- magazijn ob-/subject content BWTDHISMilieu Front-office Mid-office Back-office V&H-portaal V&H- office

7 E-Team 2006 Multichannel

8 E-Team 2006 Web based “case” system Mozaiek internet views in the case files throughput

9 E-Team 2006 Vergunningverlening en handhaving; de keten gedigitaliseerd Scherm voor de aanvrager over zijn zaak Case location Files/ documents Case status

10 E-Team 2006 24 november 2005

11 E-Team 2006

12 Informatie informatie loket buitendienst Geintegreerde backoffice midoffice gedeconcentreerde backoffices organisatie Frontoffice bij gemeenten (Jorritsma) Burgers en bedrijven/ overheden OMGEVINGSWET

13 E-Team 2006 Backoffice Frontoffice Case management Processen Vergunningen en Toetsing Thema- deskundigheid Bedrijf/Burger Case management Regie meervoudig e/o complex

14 E-Team 2006 Processen Toezicht en Handhaving toezicht beleid, programmering Analyse, Handhaving rapportage Backoffice Frontoffice

15 E-Team 2006 Tot slot DEMO & Daarna... Vragen?


Download ppt "E-Team 2006 Vergunningverlening & Handhaving De keten gedigitaliseerd E-government innovatie Andere Overheid V&HV&H Mark Voogd, Ton Mol, Leo de Jong 6."

Verwante presentaties


Ads door Google