De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Buitengewoon Opsporingsambtenaar"— Transcript van de presentatie:

1 De Buitengewoon Opsporingsambtenaar
29 juni 2011 De Buitengewoon Opsporingsambtenaar Beleid en Publiek - Private samenwerking 29 juni 2011 De Buitengewoon Opsporingsambtenaar | 29 juni 2011

2 De Buitengewoon Opsporingsambtenaar
29 juni 2011 Inhoud Wat is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar? Huidig beleid Samenwerking met Politie Publiek – private samenwerking De Buitengewoon Opsporingsambtenaar | 29 juni 2011

3 1. Wat is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar?
Een functionaris die uit hoofde van zijn taak, in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag, in overeenstemming met de geldende rechtsregels en met behulp van de hem daartoe beschikbaar gestelde bevoegdheden en middelen, zorg draagt voor de opsporing van strafbare feiten alsmede met de voorbereiding van de eventuele vervolging van deze feiten.

4

5 2. Het beleid Er dient een noodzaak te zijn om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aan te stellen; De ambtenaar dient betrouwbaar te zijn; De ambtenaar dient bekwaam te zijn;

6 2. Het beleid (2) - Bevoegdheden
Bevoegdheden ingedeeld in ‘domeinen’ naar aard en omstandigheden. Openbare ruimte; Milieu, Welzijn en Infrastructuur; Onderwijs; Openbaar Vervoer; Werk, Inkomen en Zorg; Generieke Opsporing. Mogelijkheid tot het verkrijgen van politiebevoegdheden en geweldsmiddelen. Maximale uitrusting is handboeien, wapenstok, pepperspray en vuurwapen.

7

8 2. Het beleid - Toezicht De Minister van Veiligheid en Justitie is eindverantwoordelijk; Toezicht op de boa belegd bij twee instanties: Het Openbaar Ministerie: voor kwaliteitsbewaking en gevolgen strafrechtketen; Politie: dagelijks toezicht en samenwerking

9 3. Samenwerking met de Politie
Politieagent is algemeen opsporingsbevoegd, de boa heeft beperkte opsporingsbevoegdheden. Boa bedoeld voor specifieke taken of aanpak kleine ergernissen en overlast Gemeenten dienen integraal veiligheidsplan op te stellen samen met politie en Openbaar Ministerie; Prioriteiten voor komende periode uitgewerkt in handhavingplannen; Afspraken en verantwoordelijkheden; Inzet diverse partijen.

10 3. Samenwerking met de Politie (2)
De samenwerking tussen boa’s en politie verschilt op dit moment per politieregio. Voorbeelden van goede samenwerking zijn: Dagelijkse gezamenlijke briefings agenten en boa’s. Gebruik meldkamer. Gebruik Communicatie- en informatiesystemen. gezamenlijke inzet in projecten en teams.

11 4. Publiek – private samenwerking
Voorbeelden van publiek – private samenwerking: Beveiligers in onbezoldigde dienst van de overheid als toezichthouder; Beveiliging van bedrijventerreinen door particuliere beveiligers met ‘hotline’ naar politie; Informatie uitwisseling tussen beveiligers, gemeenten en politie; Toezicht- en handhavingarrangementen.

12 4. Publiek – private samenwerking (1)
Het toezichtmodel Een toezichtmodel is een set met vastgelegde afspraken tussen overheid- en eventueel particuliere partijen om door gezamenlijke inzet en samenwerking de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren in een vooraf omschreven gebied.

13 4. Publiek – private samenwerking (2)
Deelnemende partijen: Politie, gemeente (beleid), gemeente (stadstoezicht), ondernemersfederaties, particuliere beveiligingsorganisaties en OV-bedrijven. Ten behoeve van: Verbeteren van het straatbeeld; Aanpak van overlastgevende personen en groepen; Schoon: vervuiling tegengaan; Auto-inbraken; Zakkenrollerij; Winkeldiefstallen; Overlast door wildplassen, bedelarij etc.; Bevorderen doorstroom winkelend publiek, (aanpak hangjongeren voor winkelingangen en doorloop locaties) Aanpak showgedrag (auto's, motoren, scooters - rondrijden met openraam en de muziek op maximaal), rondjes rijden in hetzelfde gebied en onnodig en overdreven hard optrekken.

14 4. Publiek – private samenwerking (3)
Om de inzet en samenwerking in een toezichtmodel te kunnen garanderen, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan: Het proces van vorming en beheer van het toezichtmodel; Afspraken over het evalueren van het toezichtmodel; De aansturing van betrokkenen in het toezichtmodel; Afspraken over de samenwerking, inzet en resultaten in het toezichtmodel; communiceren en het delen van informatie binnen het toezichtmodel; eisen die je stelt aan deelnemende toezichthouders en handhavers; ondersteunende faciliteiten voor het toezichtmodel.

15 4. Publiek – private samenwerking (4)
Mogelijk te nemen maatregelen zien op: Inzet politie; Inzet Boa’s; Inzet particuliere beveiliging; Inzet specialisten: buurtvaders, jongerenwerkers, verslaafdenzorg. Maar daarnaast ook andere maatregelen: Cameratoezicht; preventief fouilleren; collectieve ontzeggingen;

16 4. Publiek – Private samenwerking (5)
Het toezichtmodel tast de autonomie van partijen en haar individuele taken en bevoegdheden niet aan; Door partijen afzonderlijk genomen maatregelen sluiten elkaar en het toezichtmodel niet uit, maar dienen om zo veel mogelijk op elkaar aan te sluiten en aanvullend en versterkend te werken.


Download ppt "De Buitengewoon Opsporingsambtenaar"

Verwante presentaties


Ads door Google