De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De invoering van de havenbrede richtlijn Project Havenbrede Richtlijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De invoering van de havenbrede richtlijn Project Havenbrede Richtlijn."— Transcript van de presentatie:

1 Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De invoering van de havenbrede richtlijn Project Havenbrede Richtlijn

2 Doel  Informeren van bedrijven over de implementatie van de havenbrede richtlijn

3 Bespreekpunten  De context  Toelichting op wijze van invoering  Het tijdpad en de inhoud  De verantwoordelijken  Invoering in NL  De projectorganisatie  Wat betekent het?

4 De context  Bredere context: verhoogde aandacht voor veiligheid in scheepvaart (Port Security)  Vlucht genomen n.a.v. 9/11 binnen IMO  Drie stappen:  Stap 1: ISPS code (schepen en port facilities)  Stap 2: Havenbrede richtlijn  Stap 3: Logistieke richtlijn

5 Het tijdpad en de inhoud  26 oktober 2005 vastgesteld  Dient 15 juni 2007 geïmplementeerd te zijn  Opgenomen in havenbeveiligingswet  Onderdelen: - vaststellen verantwoordelijkheden - vaststellen grenzen havengebied - opstellen havenbeveiligingsbeoordeling - opstellen havenbeveiligingsplan - implementeren maatregelen

6 De verantwoordelijken  Instantie voor havenveiligheid – ministerie V&W -Contactpunt voor de Commissie -Facliteert toepassing richtlijn  Autoriteit voor havenveiligheid - burgemeester -Verantwoordelijk voor veiligheidsaangelegenheden in een havengebied -Verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van de havenveiligheidsplannen  Havenveiligheidsfunctionaris – directeur CNB - Contactpunt voor kwesties die verband houden met havenveiligheid

7 Invoering in NL  Implementatie in NL: aangewezen minister is V&W  Overleg met havens over wijze van implementeren: Leidraad  5 april 2006 zijn burgemeesters aangeschreven  Burgemeesters in NZK gebied hebben besloten tot gezamenlijk optrekken  HA faciliteert net als bij de invoering van de ISPS Code  Besturing van het project door taskforce havenveiligheid

8 Burgemeester A Burgemeester B Burgemeester V Burgemeester Z CNB/Taskforce Projectgroep WG BWG AWG VWG Z Minister V&W Landelijke werkgroep Port Security

9 Wat betekent het?  Versteving samenwerking operationele diensten  Verbetering alertering en informatiedeling  Betere beveiliging publieke objecten (zoals sluis)  Betere beveiliging van enkele private objecten Dankzij de adequate implementatie van de ISPS code is de impact van deze richtlijn voor het bedrijfsleven zeer beperkt


Download ppt "Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De invoering van de havenbrede richtlijn Project Havenbrede Richtlijn."

Verwante presentaties


Ads door Google