De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst

2 Wie is de beroemdste vrouw uit de geschiedenis?

3 een ring van licht om het lichaam van goddelijk of heilige personen
Maria Aureool een ring van licht om het lichaam van goddelijk of heilige personen

4 De Bijbel Er is in de bijbel niet zo veel te vinden over Maria. Ze wordt in de bijbel opgevoerd als een vrouw die tot dezelfde priesterlijke lijn behoort als Elisabeth.

5 Eerste Advent = Begin van kerkelijk liturgisch jaar

6 Advent Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

7

8 Te vertrouwen? Door de geschiedenis heen blijkt de mens onbetrouwbaar. God is geheel anders: volledig betrouwbaar!

9 Gabriël gabber van El Wat de profeten eeuwenlang hebben voorzegd, gaat nu gebeuren: de Verlosser kom!

10 De Bijbel In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, [27] naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. [28] Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ [29] Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. [30] Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. [31] Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. [32] Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. [33] Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ [34] Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ [35] De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. [36] Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, [37] want voor God is niets onmogelijk.’ [38] Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

11 Kerst Voor het geboortejaar van Jezus houdt men het meestal bij zes jaar voor Christus. En in de vierde eeuw bepaalde keizer Constantijn dat 25 december officieel gold als Jezus’ geboortedatum.

12 Waarom is Jezus niet in December geboren?
Kerstmis was het feest van de winterzonnewende, namelijk, de winter die zich langzaam naar de zon keert. Deze winterzonnewende werd door alle culturen gevierd en dit rond 25 december.

13 Herders Het mag duidelijk zijn dat ook in Israël de winter koud en nat is. Geen enkele herder zou het in dat land in zijn hoofd halen, om midden in de winter, 's nachts met de schapen in het veld te verblijven.

14 Het feest is in grote delen van de Westerse wereld in hoge mate geseculariseerd

15 Wat betekent Kerst voor jou?
Een oudere vrouw: "Kerstmis is voor mij al lang geen feest meer. Op die dagen voel ik mij erg eenzaam en verlaten. Geen bezoek, geen gesprek, niets. Iedereen viert feest in zijn eigen gezin. Oude mensen worden dan gewoon vergeten. Ik ben altijd blij als Kerstmis weer voorbij is."

16 Wat betekent Kerst voor jou?
Een dokter: "Met Kerstmis moet ik andere dokters vervangen. Dat vergt op die dagen erg veel inspanning. Altijd weer bellen mensen op met maagklachten. Ze hebben gewoon te veel gegeten en te veel gedronken. Ergst van al zijn de noodgevallen: pogingen tot zelfmoord. Dat zit je behoorlijk dwars. Dat gaat niet in je koude kleren zitten. Dat is nou de ‘vrede’ van Kerstmis."

17 Wat betekent Kerst voor jou?
Een kind: "Mijn verlanglijstje is ook dit jaar vrij lang geworden. Ik hoop dat mijn ouders aan alles denken. Anders is Kerstmis er alleen maar voor de grote mensen. Die praten enkel met elkaar als er bezoek komt. Wij hebben onze cadeautjes toch al. Daar moeten wij tevreden mee zijn. En we zouden samen kunnen spelen of zingen. Maar mijn moeder zegt dat we dat beter op een andere dag kunnen doen. Waarom nou niet op Kerstmis?"

18 Wat betekent Kerst voor jou?
Een huisvrouw: "Als het Kerstmis is, ben ik doodop. Het huis van boven tot beneden poetsen, dagenlang in de stad rondlopen, een volle boodschappentas sjouwen, de menu’s voor de feestdagen voorbereiden, aan duizenden kleinigheden denken. Op die dag zelf krijg ik nauwelijks rust. Als Kerstmis voorbij is, zal ik een zucht van verlichting slaken."

19 Wat zou Kerst voor Maria hebben betekend?

20 Maria ‘De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’.


Download ppt "Godsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google