De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 12-15 Denken en Dienen. En verder zegt Jesaja 11: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 12-15 Denken en Dienen. En verder zegt Jesaja 11: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen,"— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 12-15 Denken en Dienen

2 En verder zegt Jesaja 11: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen.

3 de God nu van de verwachting vervulle u met alle vreugde en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de verwachting, door de kracht van heilige geest Romeinen 15:13

4 de God nu van de verwachting Want ik reken ermee dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die naarbinnen in ons geopenbaard zal worden 8:18

5 de God nu van de verwachting En wij weten dat voor hen die God liefhebben, God alle dingen doet meewerken ten goede, voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 8:26

6 de God nu van de verwachting totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan….. en zo zal heel Israël gered worden 11:25,26 gemeente, lichaam van Christus Israël

7 Want God heeft allen naarbinnen in weerspannigheid besloten om Zich over allen te ontfermen. 11:32 allen = alle volkeren de God nu van de verwachting

8 vervulle u met alle vreugde (genade) en vrede (verzoening) in het geloven 5:1; 15:13

9 opdat jullie overvloedig zijn in de verwachting….

10 door de kracht van heilige geest

11 Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen.

12 dat u zelf ook vol bent van goedheid (Galaten 5:22), vervuld met alle kennis 15:14 vol van = barstensvol

13 terechtwijzen = denkzin-plaatsen (1 Thessalonicenzen 5:12) in staat ook elkaar terecht te wijzen

14 maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, om de genade die mij gegeven is (1:5;11:13;12:3) door God (vers 15)

15 de genade die mij gegeven is: - apostelschap - mijn evangelie - evangelie van de voorhuid - gojim - geheimenissen

16 om een dienaar (leitourgos) van Christus Jezus te zijn voor de heidenen…..

17 door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd in heilige geest. 15:16

18 als een priester te dienen…. Paulus priester? Was uit de stam: Benjamin (Filippenzen 3:5) Priesters kwamen uit de stam Levi (Numeri 8, Hebreeën 7:5-11) Paulus’ bediening komt in plaats van de priesterdienst in Jeruzalem

19 ….opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd in heilige geest…. 12:1-2


Download ppt "Romeinen 12-15 Denken en Dienen. En verder zegt Jesaja 11: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen,"

Verwante presentaties


Ads door Google