De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 12-15 Denken en Dienen. Zie! Hinah! Zie, de dag van Jahweh komt, meedogenloos….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 12-15 Denken en Dienen. Zie! Hinah! Zie, de dag van Jahweh komt, meedogenloos…."— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 12-15 Denken en Dienen

2 Zie! Hinah! Zie, de dag van Jahweh komt, meedogenloos….

3 Christus werd dienaar van de Besnijdenis omwille van de waarheid van God om de beloften van de vaderen te bevestigen

4 Abraham

5 De beloften van de vaderen: Ik zal u tot een groot volk (goj) maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten (misjpoge) van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12:3,4

6 Izaak

7 Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal Ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die Ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden Genesis 26:3,4 De beloften van de vaderen:

8 Jakob

9 En zie, Jahweh stond boven aan die ladder en zei: Ik ben Jahweh, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! Genesis 28:13-15 De beloften van de vaderen:

10 Jozef en schenker en bakker

11 En hij zegende Jozef en zei: De God voor wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel, die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen, Abraham en Izak, genoemd zal blijven en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. De beloften van de vaderen:

12

13 Maar zijn vader weigerde het en zei: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen; maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een volheid van volken worden. Genesis 48:19

14

15 opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw naam lofzingen Romeinen 15:9

16 Paulus, leraar van de volkeren

17 47 Jahweh leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! 48 U bent de God die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerpt, 49 Die mij bevrijdt van mijn vijanden; ja, U verheft mij boven hen die tegen mij opstaan, U redt mij van de man van geweld. 50 Daarom zal ik U, Jahweh, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen. Psalm 18

18 en verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk!

19 Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders, en Zijn land en Zijn volk verzoenen (kaphar)! Deuteronomium 32:43

20 en verder: Loof de Heer, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! …..in u zullen alle geslachten (misjpoge) van de aardbodem gezegend worden…… belofte was:

21 Die zegen nu: onvoorwaardelijke genade – evangelie van de genade van Christus

22 Loven van de Heer door heidenen: -- op grond van het evangelie van de besnijdenis of -- op basis van het evangelie van de genade van Christus (Paulus)

23 Psalm 117 1 Loof Jahweh, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. 2 Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van Jahweh is voor eeuwig (le-olam). Hallelu Jah!

24 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen.


Download ppt "Romeinen 12-15 Denken en Dienen. Zie! Hinah! Zie, de dag van Jahweh komt, meedogenloos…."

Verwante presentaties


Ads door Google