De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZORGLIJN: STRUCTUUR I. Waarnemingsfase II. Diagnostische fase

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZORGLIJN: STRUCTUUR I. Waarnemingsfase II. Diagnostische fase"— Transcript van de presentatie:

1 ZORGLIJN: STRUCTUUR I. Waarnemingsfase II. Diagnostische fase
III. Handelingsfase IV. Afrondingsfase Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009

2 I. Waarnemingsfase Signalisatie probleem Probleem gedetecteerd?
Waarnemingsinstrumentarium, spontane waarnemingen, observaties door derden, … Wie voert de waarneming uit? Wie neemt het onderzoek af? Hoe verloopt de waarneming? Procedure, … Hoe, waar en wanneer worden de waarnemingen genoteerd? Hoe, waar en wanneer worden de waarnemingen gecommuniceerd aan betrokken partijen? In welke volgorde: ouders, collega’s, zorgcoördinator, … Wie organiseert eventueel overleg? Wie leidt het? Wat gebeurt er met de resultaten van de waarneming? Hoe verloopt de opvolging van de waarneming? Bespreking, … (Wanneer) wordt het lerarenteam betrokken? Hoe wordt het probleem gesignaleerd en aan wie? In welke volgorde: ouders, zorgteam, … Wie kan er allemaal signaleren? Hoe verloopt de opvolging van het probleem? Wordt er een tijdslijn voor opvolging vastgelegd? Hoe en waar worden eventuele afspraken genoteerd? Signalisatie probleem Nee Probleem gedetecteerd? Nee Standaard waarneming Ja Is onmiddellijke uitdieping nodig? Wie detecteert het probleem? Hoe en aan wie wordt dit gerapporteerd? Wie kijkt mee om te bepalen of iets problematisch is? Ja Wie beslist of onmiddellijke uitdieping nodig is? Hoe wordt deze beslissing genomen? Wie zet de diagnostische fase effectief in gang? II. Diagnostische fase Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009

3 II. Diagnostische fase Uitdieping door Externe input derden
Wie verzorgt de communicatie met derden? Hoe worden de afspraken met derden gemaakt? Wie houdt zich bezig met de uitdieping? Hoe verloopt de uitdieping? Wie houdt zich in de school bezig met de opvolging van de uitdieping? Wie bewaakt de tijdslijn in deze? Uitdieping door derden Externe input Wie beslist of het probleem voldoende helder is om eventuele volgende stappen te nemen? Hoe wordt deze beslissing genomen? Is er een overleg? Wie organiseert dit? Wie leidt dit? Wie geeft de input? Aan wie wordt de input gegeven? Hoe wordt de input gegeven? I. Waarnemingsfase Nee Nee Probleem in kaart? Uitdieping intern? Probleem wordt intern in kaart gebracht Ja Wie brengt het probleem in kaart? Wie bundelt eventuele input van verschillende/externe partijen? Hoe wordt het probleem genoteerd, geregistreerd? Hoe wordt dit gecommuniceerd aan betrokken partijen? Ja Wie beslist of de uidieping van het probleem intern of extern gebeurt? Hoe verloopt die beslissing? Wie bepaalt wie wat onderzoekt? III. Handelingsfase Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009

4 Voorstel en consolidatie
III. Handelingsfase Wie is verantwoordelijk/ betrokken in de planning van het traject? Wie organiseert het overleg? Wie leidt het? Wie volgt op? Wie bundelt, volgt op? Wie stelt het traject voor? Wie beslist mee over het traject? Hoe worden alle betrokken partijen op de hoogte gebracht? Hoe en waar wordt (de tijdslijn van) het traject vastgelegd? Hoe en waar worden afspraken vastgelegd? II. Diagnostische fase IV. Afrondingsfase Nee Door wie, hoe en wanneer wordt beslist over een tussentijdse evaluatie? Wie is verantwoordelijk voor de (organisatie van de) deze evaluatie? Wie leidt het overleg? Hoe wordt het traject geëvalueerd? Met wie wordt het geëvalueerd? Hoe en waar wordt deze tussentijdse evaluatie beschreven? Hoe wordt gecommuniceerd met de betrokken partijen? Wie beslist of bijsturing van het traject nodig is? Hoe en waar wordt de bijsturing van het traject genoteerd? Hoe en waar wordt de bijsturing van het traject gecommuniceerd aan alle betrokken partijen? Tussentijdse evaluatie traject: Stand van zaken; Bijsturing nodig? Tussentijdse evaluatie traject? Ja Planning traject: Voorstel en consolidatie Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het traject? Wie waakt erover dat het traject (volgens afspraak) gelopen wordt? Hoe wordt erover gewaakt dat het traject gelopen wordt? Wat als het traject niet volgens afspraak verloopt? ja Hoe en waar worden afspraken vastgelegd? Wie volgt de afspraken op? nee Afspraken Uitvoering traject Voortzetting traject Bijsturing traject Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009

5 IV. Afrondingsfase III. Handelingsfase Eindevaluatie van het traject
Wie is verantwoordelijk voor de (organisatie van de) eindevaluatie? Wie leidt het overleg? Hoe wordt het traject geëvalueerd? Met wie wordt het geëvalueerd? Hoe en waar wordt deze evaluatie beschreven? Hoe wordt gecommuniceerd met de betrokken partijen? III. Handelingsfase Wie is verantwoordelijk/ betrokken in het bepalen van de nazorg? Hoe worden alle betrokken partijen op de hoogte gebracht? Hoe en waar wordt de nazorg vastgelegd? Hoe en waar worden afspraken vastgelegd? Wie is verantwoordelijk voor het opvolgen van de nazorg? Eindevaluatie van het traject Is er opvolging nodig? Bepalen van de nazorg Ja Door wie, hoe en wanneer wordt beslist of er opvolging nodig is? Nee I. Waarnemingsfase Federatie Rudolf Steinerscholen Vlaanderen – Zorglijn: structuur – schooljaar 2008/2009


Download ppt "ZORGLIJN: STRUCTUUR I. Waarnemingsfase II. Diagnostische fase"

Verwante presentaties


Ads door Google