De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herontwikkeling Industrieterrein Amerongen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herontwikkeling Industrieterrein Amerongen"— Transcript van de presentatie:

1 Herontwikkeling Industrieterrein Amerongen
Edwin van Rheenen Bouwtechnisch bedrijfskunde

2 Achtergrond informatie
Opleiding: bouwtechnisch bedrijfskunde Onderzoek: woonbehoeften Amerongen Oplossingen Tabaksschuren Industrieterrein

3 Agenda Amerongen Analyse industrieterrein Planontwikkeling
Project opgave Financiele haalbaarheid

4 Amerongen Ligging Omgeving Bereikbaarheid N225 Openbaarvervoer:
Buslijn 50 (Utrecht) Buslijn 81 (Zeist) Buslijn 51 (veenendaal)

5 Demografische ontwikkelingen
Afname bevolking Vergrijzing Impulse nodig Jongeren aantrekken Uitbreiden senioren huisvesting

6 Behoefte Amerongen Bewoners (USP onderzoek) Ondernemers (interviews)
Huisvesting senioren & starters Meer speelruimte kinderen Beter openbaar vervoer. Ondernemers (interviews) Nieuwe locatie buiten het centrum Uitbreiding bedrijven huidig industrieterrein

7 Agenda Amerongen Analyse industrieterrein Planontwikkeling
Project opgave Financiele haalbaarheid

8 Analyse industrieterrein
Uitgangspunten Uitbreiding industrieterrein richting Leersum niet mee genomen in het onderzoek Gasflessenbedrijf Veenendaal verplaatsbaar is Bevindingen Planologisch inefficient ingericht Inefficient ruimtegebruik Grote kwaliteitsverschillen panden Wegen onoverzichtelijk

9 Kwaliteitsverschillen

10 Onoverzichtelijke wegen
Punt A Gevaarlijk Slecht zicht op verkeer van rechts Punt B Slecht overzicht Onnodige T-splitsing

11 Conclusie industrieterrein
Herontwikkeling Noord Kwaliteit Zuid beter dan Noord Herontwikkelings-mogelijkheden beter

12 Herontwikkelingsrichtingen
Sloop & Nieuwbouw Transformatie Verlaan Herstructurering wegen Intensivering ruimte gebruik Gelaagde bouw Verdiepte bouw

13 Verkeerssituatie Huidig Optie 1 Optie 2 Onoverzichtelijk
Weg doorgetrokken Optie 2 Auto vrij

14 Agenda Amerongen Analyse industrieterrein Planontwikkeling
Project opgave Financiele haalbaarheid

15 Planontwikkeling Uitgangspunten Kwaliteit 50% bebouwing Autoluw
3 lagen + kelder Werk & woonmix Kwaliteit Pleinvorming Verkeer

16 Agenda Amerongen Analyse industrieterrein Planontwikkeling
Project opgave Financiele haalbaarheid

17 Project opgave Kavel A Kavel B Kelder (niveau –1)
4 Sociale huurwoningen 4 VoV koop 11 Vrije sector Bedrijfsruimte: 1078 m² bvo Kavel B 4 Sociale huurwoningen 3 VoV koop 8 Vrije sector Bedrijfsruimte: 800 m² bvo Kelder (niveau –1) Parkeerruimte (60 plaatsen) Opslagruimte bedrijven (700 m²) Bergingen (woningen)

18 Impressie tekening

19

20 Beeld en kwaliteitsplan

21 Alternatief: “Binnenstebuiten”

22 Agenda Amerongen Analyse industrieterrein Planontwikkeling
Project opgave Financiele haalbaarheid

23 Financiële haalbaarheid
Geen taxatie gegevens Uitwerkingen Aaankoop grond & opstal op 0 Met gasbedrijf Alleen grondkosten, kavel B wordt geheel bedrijfsruimte Zonder gasbedrijf Alleen grondkosten en aankoop grond nieuwe locatie Veenendaal Historische uitgaafprijs

24 Uitwerkingsresultaten

25 Conclusie Behoefte senioren & starters woningen
Herontwikkeling Industrieterrein Noord biedt mogelijkheden Vitalisering Industrieterrein & Amerongen Financieel aantrekkelijk

26

27

28

29

30

31 Bevolkinsafname

32 Vergrijzing

33

34

35

36

37

38 En hoe verder…


Download ppt "Herontwikkeling Industrieterrein Amerongen"

Verwante presentaties


Ads door Google