De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info-avond 07/01/09, 1 Michel van Kesteren 7 januari 2009 Geluid en luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info-avond 07/01/09, 1 Michel van Kesteren 7 januari 2009 Geluid en luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen."— Transcript van de presentatie:

1 Info-avond 07/01/09, 1 Michel van Kesteren 7 januari 2009 Geluid en luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen

2 Info-avond 07/01/09, 2 Waarover wil ik vertellen? 1.Wanneer moet je als gemeente iets met geluid en luchtkwaliteit? 2.Wettelijke systematiek geluidhinder 3.Systematiek luchtkwaliteit

3 Info-avond 07/01/09, 3 Geluid moet onderzocht en getoetst worden bij:  Bestemmingsplanprocedure (bouw nieuwe gevoelige bestemmingen: woningen, ziekenhuis, scholen, …)  reconstructie van een bestaande weg Wat moet: wanneer onderzoeken?

4 Info-avond 07/01/09, 4 Wat moet? nieuwe gevoelige bestemmingen voldoen aan wettelijke voorkeurswaarde ruimte voor een locale afweging Vaststellen hogere grenswaarde geen ontwikkeling mogelijk <48 48-63 >63

5 Info-avond 07/01/09, 5 Definitie uit de Wgh: Reconstructie is een wijziging van de weg, waardoor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting (zonder maatregelen) met 2 dB of meer omhoog gaat Wat moet? wijziging van een weg Consequenties: 1.Onderzoeksplicht 2.Maatregelen treffen indien redelijk 3.Hogere waarden vaststellen indien nodig 4.Bij hogere waarden ook aantonen dat binnenniveau voldoet!! Beoordelen 1 jaar voor de wijziging en 10 jaar na wijziging Ook de “autonome” verkeersgroei meenemen in beoordeling

6 Info-avond 07/01/09, 6 Geluidsbelastingen zijn jaargemiddelde waarden; Verleden en toekomst is niet te meten; Stoorgeluid, weersomstandigheden, reproduceerbaarheid Meten of rekenen? Rekenen heeft de voorkeur (zie daarvoor de verschillende reken- en meetvoorschriften); Geluid wordt beoordeeld m.b.v. rekenmodellen

7 Info-avond 07/01/09, 7 Onderzoek bij ruimtelijke plannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit Stap 1: staat het plan op de “uitzonderingenlijst” van VROM?  (geen nader onderzoek en geen toetsing aan de grenswaarden) Stap 2: is het effect van het plan gering? (in vaktaal: Niet In Betekenende Mate?)  (geen toetsing aan de grenswaarden) Stap 3: is het effect niet gering (vaktaal: IBM)?  toetsing aan de grenswaarden Luchtkwaliteit

8 Info-avond 07/01/09, 8 Verdere procedure Onderzoeksrapportages maken deel uit van toelichting Voor- ontwerp Bestemmingsplan; Onderzoeken worden momenteel afgerond Na behandeling in de commissie Ruimte wordt het voorontwerp bestemmingsplan in de inspraak gebracht.


Download ppt "Info-avond 07/01/09, 1 Michel van Kesteren 7 januari 2009 Geluid en luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen."

Verwante presentaties


Ads door Google