De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbelcursus Maarssen 10 Januarie 2009 Harm-Paul Kranenborg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbelcursus Maarssen 10 Januarie 2009 Harm-Paul Kranenborg."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbelcursus Maarssen 10 Januarie 2009 Harm-Paul Kranenborg

2 Uw woord o Here God is onze Gids ten leven
Het is op onze weg, een lamp voor onze voet Uit liefde wilde U, dit groot geschenk ons geven dat levend krachtig woord dat heilig is en goed. Uw woord is waarheid Heer, de wijsheid uit de hoge Dat oorsprong, zin en doel der schepping openbaart. Dat woord houdt aan de mens zijn eigen beeld voor ogen, Toont hem zijn boze hart en diep verdorven aard.

3 Uw woord wil echter ook het blijde nieuws verkonden
Dat U de liefde bent en heil ons hebt bereid. Wij weten dat uw Zoon eens stierf voor onze zonden, En wie in Hem gelooft, die leeft in eeuwigheid. Welzalig hij die ‘t woord der waarheid wil geloven En door Uw woord en Geest zich willig leiden laat Hij geeft de wereld op en zoekt de dingen boven Waar Christus Jezus is, die boven alles gaat.

4 Huwelijk In Bijbels Perspectief
Efeze 5:22-33 1 petrus 3:1-7 Kol osse 3:18-19

5 Spr 31:10 “Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? “
Spr 20:6 “Wie zal een trouwe man vinden? “ Spr 31:10 “Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? “ Spr 18:22 “Die een vrouw gevonden heeft , heeft een goede zaak gevonden, en heeft welgevallen getrokken van de Heere.”

6 Basis Ef 5:17 “verstaat wat de wil van de Heer is”
Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eengeboren Zoon gegeven heeft , opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 Ef 5:17 “verstaat wat de wil van de Heer is” Ef 5:18 “wordt vervuld met de Geest”

7 Agenda Hoe het was Hoe het kwam Hoe het werd Gods plan
Voorbeeld en Uitdaging Vragen

8 Hoe het was (Gen 1) Gen 2:18 (Op de 6e dag) Gen 1:26,27 (Adam en Eva)
Het is niet goed dat de mens alleen zij; Een hulp die tegen hem over zij; Spr 31:27 (Acht geven op) en 2 Kon 4:8-9 opmerkingsgave Gen 1:26,27 (Adam en Eva) En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen; Mannelijk en vrouwelijk; Verschillend (aard/positie) / Gelijkwaardig

9 Hoe het kwam (Gen 2) Gen 2:21 Gods hart Diepe slaap (vs21)  dood
Uit de zijde genomen (vs 22)  gelijkwaardig God bracht tot Adam (vs 22)  geschenk God voegde samen (Matth19:5,6)  verbinding Mens als hoofd over de schepping; Ps 8 en Hebr 2:7,8 Christus als hoofd over alle dingen

10 Hoe het werd (1-3) Zondeval Voorbeeld Lamech 2 vrouwen Sodom / Gomorra
mensheid Voorbeeld Lamech 2 vrouwen Sodom / Gomorra Rom 1:26,27 Zondeval Huwelijk

11 Mede-erfgenamen van de genade van het Leven
Hoe het werd (2-3) Begeren om de man te domineren Als despoot vrouw man Mede-erfgenamen van de genade van het Leven ( 1 Petr 3:7)

12 Hoe het werd (3-3) Gen 4 :7 (Abel gedood) Zonde ligt aan de deur
De zonde heeft een begeren om U te domineren Gij zult over hem heersen Gij zult over de zonde heersen Begeren MENS ZONDE

13 Christus en de Gemeente.
Ef 1:9 Eeuwig raadsbesluit Ef 1:10 Alles onder 1 hoofd , in Christus Ef 1:22 Christus gegeven aan de Gemeente die Zijn lichaam is. (Innige verbonden eenheid) Ef 5:32 Christus en de Gemeente is een verborgenheid. Was altijd verborgen in God maar is nu geopenbaard na verheerlijking van Christus Eeuwig Raadsbesluit Christus en de Gemeente. Ef 1:9,10 Gods Plan

14 Christus en de Gemeente
Eeuwig Raadsbesluit Christus en de Gemeente Realisatie van Gods Raadsbesluit Bruid Verborgenheid Geopenbaard Huwelijk als beeld van wat God bedoeld heeft met betrekking tot Christus en de Gemeente

15 Verborgenheid–Christus en de Gemeente (Gen 2; Ef 5; Matth 19; 1kor 6)
Verlaten Aanhangen Eenheid

16 CHRISTUS is het volmaakte voorbeeld
Voorbeeld en uitdaging - Man Efeze 5 1 petrus 3 Kolosse 3 verheerlijkend Liefde versterkend verzorgend (over)-gevend CHRISTUS is het volmaakte voorbeeld

17 Liefde Voeden / Koesteren Heiligen / Reinigen
Zoals Christus de Gemeente heeft liefgehad Als hun eigen lichamen Als Zichzelf Voeden / Koesteren Voedsel geven (letterlijk en geestelijk) Gen12:3,4, Ex 16:16, 1 Kor 14:35 Kol 3:16 “Laat het Woord van Christus rijkelijk in U wonen” Heiligen / Reinigen Kol 3:16 “Laat het Woord van Christus rijkelijk in U wonen” Door de wassing met water door het Woord

18 CHRISTUS  Gemeente is het volmaakte voorbeeld
Voorbeeld en uitdaging - Vrouw Efeze 5 1 petrus 3 Kolosse 3 reden Onderdanig uitvoering voorbeeld CHRISTUS  Gemeente is het volmaakte voorbeeld

19 Liefde Onderdanig GEMEENTE CHRISTUS Begeerte tot de Man
Heersen over de vrouw vrouw man

20 Ef 6:24 “De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben”

21 Vragen?


Download ppt "Bijbelcursus Maarssen 10 Januarie 2009 Harm-Paul Kranenborg."

Verwante presentaties


Ads door Google