De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen
Sjors van Duren

3 Stadsregio Arnhem Nijmegen
20 Gemeenten inwoners 2 centrale steden: Arnhem, Nijmegen 19 Gelderse gemeenten, 1 Limburgse (Mook en Middelaar)

4

5 Fietsvisie (februari 2010)
Basisnetwerk op grote lijnen gereed; Mobiliteitsbehoefte in de stadsregio blijft tot 2040 toenemen; Mobiliteitsproblematiek neemt toe; Gedurende lange grote wegwerkzaamheden; Kansen voor de fiets; De stadsregio kiest: Versterken van ketenmobiliteit Verleiden van de (auto)mobilist Realisatie van een hoofdnetwerk van snelfietsroutes

6 Versterken ketenmobiliteit
Programma ketenmobiliteit wordt verlengd Uitbreiding stallingscapaciteit stations Fiets als integraal onderdeel van de stationsomgeving; Uitbreiding stallingscapaciteit bij HOV-haltes (RijnWaalsprinter)

7 Verleiden van de (auto)mobilist
In samenwerking met Offensief Bereikbaarheid (TFMM) Aanbieden van instrumenten aan werkgevers om fietsgebruik te stimuleren (E-fiets, fietsbelonen) Communicatie over voordelen van fietsgebruik; Communiceren van fietsroutes aan werkgevers/nemers.

8 Regionaal hoofdnetwerk

9 Snelfietsroutes RijnWaalpad (in planning/uitvoering)
Snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen Gereed in 2012 Uitvoering van (deel)projecten gestart in 2009 Arnhem – Zevenaar (in studie) Rijk heeft financiering toegezegd Inzet van provinciale middelen? Nijmegen – Beuningen (in studie) Daarnaast nieuwe ontwikkelingen op: Arnhem – Velp Arnhem – Oosterbeek Nijmegen – Heumen

10 RijnWaalpad In 2007 lobby gestart door Fietsersbond, want:
Een goede fietsroute ontbrak tussen Arnhem en Nijmegen Gezien de huidige fileproblematiek en de komende wegwerkzaamheden was er een ‘sense of urgency’ Route loopt direct langs fileknelpunten (Waalbrug, John Frostbrug, Nijmeegseplein) Verstedelijkingsopgave middengebied (> inwoners tussen rivieren in 2020) Koppeling met TFMM, Ketenmobiliteit In 2008 bestuurlijk overleg tussen de vier gemeenten, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen Stadsregio als procestrekker Realisatie (deel)trajecten gestart Totaal gereed in 2012 Boekje met factsheets ligt voor u

11 RijnWaalpad Organisatie
Vier gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Nijmegen) Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsersbond Stadsregio Arnhem Nijmegen procescoordinator Gemeenten voeren (deel)projecten uit Fietsersbond vertegenwoordigd in werk- en stuurgroep Provincie Gelderland, financiering

12 Financiering Totale kosten: 17mln Financiering: Min VenW 5mln
Prv Gelderland 5mln Stadsregio Arnhem Nijmegen (BDU) 3mln (meerjarige reservering) Gemeenten 4mln

13 Route RijnWaalpad Van Arnhem naar Nijmegen Brug (x2) tot brug (x2)
Door bestaand stedelijk gebied Door Park Lingezegen (landschapspark) Kruising met A15 15.8km.

14 Leerpunten De afweging tussen het fietsbelang en andere belangen;
Betrek (gemeentelijke) bestuurders in een vroeg stadium bij de planvorming; Probeer zo snel mogelijk concreet te worden, op het juiste niveau. Laat het bestuurlijk overleg kwaliteitseisen vaststellen; Bestuurders hadden bij de start van het project reeds een ambitieuze visie (FB, informeren) Door bestuurlijk commitment hoog op de agenda (en geen imago van luchtfietserij)


Download ppt "Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google