De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herinrichting Den Brem Akkerwinde Eerste informatieavond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herinrichting Den Brem Akkerwinde Eerste informatieavond."— Transcript van de presentatie:

1 Herinrichting Den Brem Akkerwinde Eerste informatieavond

2 Agenda VOORSTELLEN BEGINSPRAAK HET PROJECT ONTWERPKADERS PAUZE 20 min VERDELEN CLUSTERS SAMENVATTING VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN AFSLUITING Herinrichting Den Brem Akkerwinde

3 Eerste informatieavond Even voorstellen : Jan van Groenendaal; Wethouder Rob Gaveel: Afdelingshoofd Realisatie en Beheer Jack Verschuren: Projectleider realisatie Jeroen Klerks: Ontwerper Openbare Ruimte Anke Luckman: Verkeerskundige

4 Herinrichting Den Brem Akkerwinde BEGINSPRAAK: ALLES DRAAIT OM DE COMMUNICATIE veiligheid leefbaarheid Regels/kaders

5 begin spraak in spraak Begint met ………. Herinrichting Den Brem Akkerwinde BEGINSPRAAK:

6 NIET ZO……… ………………….MAAR ZO !! Herinrichting Den Brem Akkerwinde

7 beginspraak

8 INFORMELE FASE: Veel input van bewoners Korte lijnen Veel overleg FORMELE FASE: Na college besluit Alleen schriftelijk Tekening in hal en op website beginspraak inspraak

9 planvorming in 8 stappen:

10 STAP 1:informeren STAP 2:verdelen clusters en contactpersonen aanwijzen STAP 3: bewoners geven input Fase A: input bewoners

11 STAP 4:verwerken gegevens bewoners STAP 5: presenteren schetsontwerp tijdens tweede informatieavond en verwerken opmerkingen Fase B: schetsontwerp

12 ontwerp voor vaststelling naar college EINDE BEGINSPRAAK

13 BEGIN REGULIERE SCHRIFTELIJKE INSPRAAK

14 STAP 6:verwerken gegevens naar voorlopig ontwerp en vaststellen door college STAP 7: schriftelijke inspraak STAP 8: vaststellen definitief ontwerp college Fase C: vaststellen ontwerp

15 Herinrichting Den Brem Akkerwinde WANNEER?; april 2012 beginspraak 2 e kwartaal 2012 verwerken input bewoners 3 e kwartaal 2012 presentatie Schetsontwerp 4 e kwartaal 2012 Ontwerp en bestek 1 e kwartaal 2013 Aanbesteding 2 e kwartaal en start uitvoering Tijdsduur uitvoering : ca 6 maanden

16 Herinrichting Den Brem Akkerwinde WAAROM?; Bestrating is aan vervanging toe Inrichting gedateerd Groen aan vervanging toe/wortelopdruk Hemelwater afkoppelen.Optimaliseren parkeren Openbare verlichting vervangen (Politie keurmerk)

17 Herinrichting Den Brem Akkerwinde

18

19

20

21 ONTWERPUITGANGSPUNTEN: Herinrichting Den Brem Akkerwinde

22 DEN BREM :. / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten POSITIEF: GROENE STRAAT AAN HET ZOOMPARK VOLDOENDE PARKEERRUIMTE RUSTIGE LIGGING MINPUNTEN: BESTRATING VERSLETEN VEEL WORTELOPDRUK PARKEERPLAATS ACHTER APPARTEMENTEN ONDERBREKING DRIES ONOVERZICHTELIJKE BOCHT BIJ NR 49

23 DEN BREM: ONVEILIG GEVOEL? ONOVERZICHTELIJKE HOEK OPTIMALISEREN FR DRIEHOEK VEEL AUTO’S

24 Herinrichting Den Brem Akkerwinde AKKERWINDE :. / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten POSITIEF: SFEERVOLLE STRAAT OP PLEIN VEEL VOORTUIN GROEN RUSTIGE LIGGING SPELEN OP STRAAT SPEELTERREINTJE AANWEZIG MINPUNTEN: BESTRATING VERSLETEN VEEL PARKEERDRUK BIJ ENTREE EN NRS 1 TM 12 PARKEERPLAATS NAAST NR 14 VEEL BOMEN DAARDOOR DONKER VEEL BLIK BIJ ENTREE WIJK

25 PARKEERDRUK Akkerwinde: VEEL AUTO’S VOOR ENTREE ONVEILIG GEVOEL?

26 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / UITGANGSPUNTEN Beleidskaders / UITGANGSPUNTEN Gemeentelijk verkeers en Vervoersplan. Het gebied is een verblijfsgebied Duurzaam veilig Hele gebied 30 km zone Nota Integraal Gehandicaptenbeleid Goirle Trottoirs voldoende breed en op-en afritten goed’ voorzien Integraal beheer Openbare Ruimte Materiaalgebruik afstemmen op beheersbeleid Geen onderhoudsintensieve materialen. kostentechnisch beheersbaar ontwerp ALGEMEEN

27 Herinrichting Den Brem Akkerwinde STEDENBOUW:. HERINRICHTING BLIJFT BEPERKT TOT HET OPTIMALISEREN VAN DE OPENBARE RUIMTE VERGROTEN LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten

28 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten PARKEREN:. PARKEERONDERZOEK GEHOUDEN IN november 2011

29 Herinrichting Den Brem Akkerwinde GROEN / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten BOMEN VERVANGEN WAAR DEZE OVERLAST OPLEVEREN OF TE GROOT WORDEN UITGEZONDERD OUDE BESCHERMDE BOMEN GEEN SNIPPERGROEN: GROTE VAKKEN GROEN HOEKEN OPKNAPPEN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

30 Herinrichting Den Brem Akkerwinde SPELEN / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten ZOOMPARK AKKERWINDE DE DINTEL GROENE LONG

31 Herinrichting Den Brem Akkerwinde VERLICHTING / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten HERINDELEN LED POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

32 Herinrichting Den Brem Akkerwinde RIOLERING / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten LOKAAL REPAREREN HEMELWATER AFKOPPELEN RIOOL IN REDELIJK GOEDE STAAT GESCHEIDEN STELSEL GEWENST INDIEN FYSIEK MOGELIJK

33 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten 1 INSPECTIE RIOLERING

34 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten RIOLERING Regenwater Ondergronds afkoppelen (buizen) Nadelen: duurder in aanleg Risico foute aansluiting duurder in beheer Voordelen:geen extra ruimte nodig voor water

35 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten

36 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten RIOLERING Regenwater zichtbaar afvoeren (open water) Nadelen: meer groene ruimte nodig Voordelen:beleving van het water beter te controleren goedkoper in aanleg betere zuivering van het water

37 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten

38 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten

39 Herinrichting Den Brem Akkerwinde / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten

40 Herinrichting Den Brem Akkerwinde referentiebeelden

41

42

43 DE ENVELOP INHOUD:

44 DE ENVELOP OPDRACHTFORMULIER CLUSTERINDELING PLATTEGRONDEN : 2 van CLUSTER 1 van DE GEHELE WIJK

45 DE ENVELOP: 5xTOOLBOX: VOORBEELDEN VAN AFMETINGEN

46 CONTACTPERSONEN: 1 OF MEERDERE PERSONEN PER CLUSTER

47 CONTACTPERSONEN: WAT VERWACHTEN WE ? AANSPREEKPUNT VOOR DE GEMEENTE ORGANINSEERD GESPREKKEN MET HET CLUSTER LICHT DE BEVINDINGEN TOE IN GESPREK MET DE GEMEENTE ZET BEVINDINGEN OP KAART (BIJGEVOEGD) LEVERT BEVINDINGEN AAN VOOR 30 APRIL

48 HET CLUSTER: WAT VERWACHTEN WE ? DRAGEN KNELPUNTEN AAN KOMEN MET VOORSTELLEN OF OPLOSSINGEN ZET BEVINDINGEN SAMEN OP KAART BEWONERS MOETEN ER ONDERLING SAMEN UIT KOMEN

49 CLUSTERS CLUSTER 3 CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 4 CLUSTER 5 CLUSTER 6

50 Koffie pauze

51 Vervolg………………..

52 CONTACTPERSONEN: CONTACTPERSOON BEGINSPRAAK: Jeroen klerks: Ontwerper openbare Ruimte CONTACTPERSOON PROJECT: Jack verschuren; projectleider

53 planning: Inleveren opdracht: 30 april Gesprekken contactpersonen: medio mei Presentatie schetsontwerp: medio september Verwerken reacties in schetsontwerp: juni-aug

54 VRAGEN??

55


Download ppt "Herinrichting Den Brem Akkerwinde Eerste informatieavond."

Verwante presentaties


Ads door Google