De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG"— Transcript van de presentatie:

1 HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG
INFORMATIEAVOND

2 HERINRICHTING MOLENSTRAAT / MULDERSWEG
Even voorstellen: Rob Gaveel: Afdelingshoofd R en B Frans Hendrickx: Projectleider realisatie Nicole Oosterbeek: Milieukundig medewerkster Anke Luckman: Verkeerskundige Jeroen Klerks: Ontwerper Openbare Ruimte

3 VERLOOP VAN DE AVOND pauze Herinrichting Molenstraat - Muldersweg
OPENING + VOORWOORD: Rob Gaveel. PROJECT TOELICHTING: Frans Hendrickx ONTWERP KADERS: Anke Luckman TOELICHTING ONTWERP: Jeroen Klerks. pauze RIOLERING: Frans Hendrickx PLANNING: Frans Hendrickx VRAGEN/ DISCUSSIE .

4 TOELICHTING PROJECT Frans Hendrickx: Projectleider

5 Waarom Herinrichting? Asfaltverharding is versleten
Verlichtingsmasten zijn slecht Openbaar groen is redelijk, enkele bomen versleten Verkeersoverlast door laden/lossen, parkeren en druk kruispunt Groeneweg Overlast van geluid =>Dit alles maakt dat belevingswaarde matig is

6 Inspraakprocedure Gekozen voor het reguliere inspraaktraject vanwege de huidige en toekomstige ontsluitingsfunctie van deze weg Informatieavond: 12 mei 2014 Daarna schetsontwerp 4 weken ter inzage (t/m 9 juni 2014) t/m 9 juni 2014 is er de mogelijkheid om evt. zienswijze (schriftelijk) in te dienen. Daarna afweging zienswijzes en opstellen definitief ontwerp en vaststelling definitief ontwerp (door college)

7 Ontwerp kaders Anke Luckman : verkeerskundige

8 Ontwerpkaders Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan
Duurzaam Veilige weginrichting Herkenbaarheid en passend bij de functie Wegsoorten (ontsluiten / verblijven) Landelijke richtlijnen van weginrichting Maatvoering Voorziening voor voetgangers en fietsers Snelheidsremmers Lokale verkeerskundige uitgangspunten Parkeervoorzieningen behouden / logisch plaatsen

9 Herwaardering Muldersweg – Molenstraat
Inventarisatie gebruik Intensiteit en verkeersstromen Leefbaarheid (meldingen en overlast) Veiligheid Inventarisatie functie Wonen, parkeren, oversteken, uitritten, laden en lossen Relatie centrum Verblijven staat centraal, dus 30 km/h en andere weginrichting

10 Kruispunt Groeneweg en parkeerterrein
Nu ontstaan er opstoppingen door de uitrit van Plein1803 Onderzoek naar de verkeerssituatie en verkeersstromen Toegang tot het parkeerterrein wordt verplaatst

11 ONTWERPTOELICHTING RIOOL UITSTRALING BOMEN SCHETS ONTWERP BEWONERS
VERKEER RIOOL BEWONERS UITSTRALING BOMEN SCHETS ONTWERP LEEFBAARHEID Jeroen Klerks: Ontwerper

12 HET ONTWERP Leefbaar centrum veiligheid verkeer verkeer groen

13 planbegrenzing

14 KNELPUNTEN GEBRUIK OVERSTEEKBAARHED GEHELE WEG AFSNIJDEN BOCHT
DOOR VRACHTWAGENS OVERSTEEKBAARHED GEHELE WEG DRUKTE BIJ UITRIT PARKEERPLAATS SMALLE PARKEERVAKKEN RIJBAAN DICHT LANGS WONINGEN KNIK IN DE RIJBAAN AFSNIJDEN BOCHT DOOR VRACHTWAGENS LADEN EN LOSSEN VRACHTWAGENS

15 KNELPUNTEN ESTHETISCH VERSLETEN BOMEN GEVEL GEBOUW GROENER
EENHEID IN BOMENSRUCTUUR MOLEN PROMINENTERE PLEK IN STRAAT FRAAIERE ENREE CENTRUM VAN GOIRLE

16 Te handhaven boomstructuur
Versleten boom Te handhaven boomstructuur

17 HET ONTWERP

18 HET ONTWERP ENTREE VAN HET CENTRUM ZANDKLEURIGE BESTRATING
TROTTOIR AFSCHERMEN MET HAGEN EN LEILINDES ZANDKLEURIGE BESTRATING HELE WEGVLAK OP PLATEAU VEILIGER TROTTOIR LAAD-LOSPLAATS BEHOUD PARKEERVAKKEN

19 NIEUWE INRIT PARKEERPLAATS
HET ONTWERP NIEUWE INRIT PARKEERPLAATS NIEUWE ENTREE ROND DE PARKEERPLAATS UITGANG NIEUWE CONTAINEROPSTELPLAATS INVALIDE PARKEREN

20 HET ONTWERP MULDERSWEG BREDERE PARKEERPLAATSEN VERBETERING BUSHALTE
OVERSTEEKPLAATS MARKERING IN BOCHT VERBETERING BUSHALTE BREDERE PARKEERPLAATSEN SUGGESTIESTROKEN STERKERE GROENSTRUCTUUR RIJBAAN VERSMALLING Tbv parkeren

21 HET ONTWERP KNIK ER UIT MARKERING IN BOCHT EENHEID IN GROENSTRUCTUUR
HANDHAVEN PARKEREN

22 De vraag…. Snelheid door lange rechtstand….
Theoretisch is een plateau gewenst

23 De vraag…. Voordelen: Minder snelheid Betere oversteekbaarheid
Beter uitrijden uitrit Optie 1; plateau (busvriendelijke drempel) Nadelen: Geluid Optie 2; geen voorziening

24 HET ONTWERP

25 HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG
Foto’s huidige inrichting

26 HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG
Foto’s huidige inrichting

27 HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG
Foto’s huidige inrichting

28 Algemene ontwerpvoorstellen
De verlichting: Lichtmasten 8 meter hoog Duurzame LED verlichting LIBRA LED LED verlichting

29 Algemene ontwerpvoorstellen
Materiaal: Elementen verharding : betonsteen Geluid reducerende stenen. Natuursteen deklaag, kleur: roodbruin, rood en zandkleurig.

30 Herplaatsen bomen ( 9 bomen en 16 leibomen)
Bestaande bomen Te kappen bomen (10) Herplaatsen bomen ( 9 bomen en 16 leibomen)

31 OVERLEG / PAUZE

32 RIOLERING Riolering is nog in redelijke conditie (enkele matige schadebeelden, zoals scheuren). Riolering wordt plaatselijk gerepareerd d.m.v. een reparatietechniek van binnenuit. Waar nodig worden aansluitingen vernieuwd. Er komt geen apart regenwaterriool.

33 De heer Frans Hendrickx:
PLANNING PROJECT De heer Frans Hendrickx: Projectleider

34 PLANNING: voorbereiding
Informatieavond: 12 mei 2014 Ter inzage plan: vanaf 12 mei t/m 9 juni 2014 Indienen zienswijzen: vanaf 12 mei t/m 9 juni 2014 Beoordeling zienswijzen: 10 juni t/m 16 juni 2014 Opstellen definitief ontwerp (DO): 17 juni t/m 23 juni 2014 Vaststellen DO door college: eerste week juli 2014 DO ter inzage tweede week juli 2014

35 PLANNING: bestek en aanbesteding
Bestek voorbereiding Medio juni / juli 2014 Aanbesteding Aug. / sept. 2014 Start uitvoering Okt tot ? Uitvoering gefaseerd i.v.m. bereikbaarheid winkels gedurende de feestmaanden

36 Vragen opmerkingen

37 HET ONTWERP

38 HET ONTWERP

39 HET ONTWERP

40 BEDANKT


Download ppt "HERINRICHTING MOLENSTRAAT/ MULDERSWEG"

Verwante presentaties


Ads door Google