De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding herinrichting Elandsgracht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding herinrichting Elandsgracht"— Transcript van de presentatie:

1 Aanleiding herinrichting Elandsgracht
De Elandsgracht is in de loop der jaren verrommeld en parkeren heeft de overhand. Auto’s, fietsen en brommers domineren het beeld Het wordt drukker in de Jordaan, met name het aantal voetgangers en fietsers neemt toe

2 Plattegrond bestaande situatie
Plattegrond bestaande situatie. Helaas zijn ook de nieuw te planten bomen uit de 2 ontwerpen op deze plattegrond terecht gekomen. Fotoimpressie van de chaos met geparkeerde auto’s, fietsen, brommers, zitbanken die verstopt zijn tussen de fietsen, bomen die te weinig ruimte hebben, smalle trottoirs, blokerin zicht op de gracht door het bestaande NUON-huisje Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

3 Uitgangspunten herinrichting Elandsgracht
In het handboek inrichting openbare ruimte van stadsdeel Centrum (HIOR) is de middenruimte van de Elandsgracht aangewezen als bijzonder gebied. Langs de randen van de gracht komt de ‘standaard’ inrichting van rode gebakken klinkers en grijze hardstenen banden. De middenruimte krijgt een andere kleur gebakken klinkers. Hier is ook ruimte voor fietsnietjes, zitbanken etc. Een en ander afhankelijk van het te kiezen ontwerpmodel. De bomen worden behouden en aangevuld.

4 Doel herinrichting Elandsgracht
Doel van de herinrichting is om ruimte te maken voor de voetganger en de ruimtelijke kwaliteiten van de Elandsgracht weer zichtbaar te maken Autoparkeerplekken verdwijnen en worden grotendeels gecompenseerd in de Q-park garage aan de Marnixstraat Voor fietsen en bromfietsen worden nieuwe parkeermogelijkheden gerealiseerd Foto’s laten zien dat het weghalen van autoparkeerplaatsen ruimte oplevert en de gevels weer zichtbaar kan maken [afhankelijk van gekozen model in meer of mindere mate] [los van toepassing nieuwe materialen] Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

5 Twee verschillende ontwerpmodellen
Er zijn 2 mogelijkheden om met de, door het verplaatsen van de parkeerplekken, vrijkomende ruimte om te gaan Een open middenruimte ten gunste van de voetganger; verblijven, wandelen, (auto’s parkeren langs de gevelzijde van de rijbaan) De trottoirs langs de gevels worden smaller dan in de huidige situatie omdat er meer ruimte voor de bestaande bomen komt Brede trottoirs voor de gevels ten gunste van de voetganger; verblijven, winkelen, wandelen (auto’s parkeren op de middenruimte) Op de ‘koppen’ van de middenruimte is ruimte voor verblijven

6 Bestaande situatie Model 1 Model 2 Bestaande situatie
Parkeren domineert Middenberm eigenlijk niet bruikbaar voor iets anders dan parkeren Bomen erg dicht op de rijbaan met alle problemen van dien Alle vrije ruimte volgepropt met fiets- en brommerparkeren Model 1 Meer ruimte voor bomen Gevolg smallere trottoirs [260 – 3,00 m. Nu 3,30 – 3,50 m.] Langsparkeren aan de kant van de gevels Bredere parkeervakken [2,00 m. ipv 1,80 m. Nieuwe normen] Niet overal parkeerplekken mogelijk i.v.m. uitstekende trappen, kelders, etc die het trottoir anders te smal maken Ook ruimte voor fietsparkeren langs de gevelzijdes om middengebied zo vrij mogelijk te houden Drempels ter plaatse van oversteken Model 2 Brede trottoirs van ca. 5 meter Laden en lossen op de trottoirs [op tekening staan plekken aangegeven, mogelijk hele trottoir te gebruiken] Schuin parkeren in de middenberm Middenberm ca. 1 meter breder, doorloopmogelijkheid tussen de geparkeerde auto’s Gemiddeld ruimere parkeervakken dan in de huidige situatie, huidige normen Grootste deel fietsparkeren in de middenberm Op trottoirs mogelijkheden voor fietsparkeervakken, naar wens Ruime ‘koppen’ van de middenberm met ruimte voor verblijven, etc. Bestaande situatie Model 1 Model 2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

7 Profiel bestaande situatie
Parkeervakken te smal volgens de huidige normen Uitdraaiende, schuin geparkeerde auto’s, langs geparkeerde auto’s en rijdende fietsers en auto’s zitten elkaar in de weg, leidt tot gevaarlijke situaties De bomen staan te dicht op de rijbaan, hebben weinig ruimte en drukken de verharding omhoog Profiel bestaande situatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

8 Model 1: Een middenberm vrij van autoparkeren
Ruimte, openheid De oude Élandsgracht’ wordt weer beleefbaar Flexibel gebruik van de middenberm mogelijk Zicht op de gevels blijft beperkt Zicht gericht op de open middenberm Parkeren langs de trottoirs aan de gevelzijde Deel van de parkeervakken krijgt overdag dubbelgebruik als laad- en losplekken Fietsparkeren met name geconcentreerd op de trottoirs, met aanvulling op de middenberm op drukke locaties [AH] Aanvulling met nieuwe bomen Meer ruimte voor de beelden. Het Johnny Jordaanpleintje als onderdeel van de hele middenberm [beelden ontbreken nog op de plattegrond !!!!] NUTS-gebouwtje verdwijnt en wordt vervangen door een ‘zuil’ [hoe noem je ze ook alweer?] Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

9 Gebruik van de vrijgekomen middenruimte
De middenruimte wordt een open ruimte omzoomd door bomen en is flexibel te gebruiken. Laden en lossen vindt tijdens venstertijden plaats op verschillende, nader vast te stellen parkeerplaatsen, langs de rijbaan. Deze krijgen daarmee een dubbelgebruik, ‘s nachts zijn dit reguliere parkeerplaatsen. De ruimte tussen de bomen op de middenruimte is beperkt en daarmee ongeschikt voor laden en lossen.

10 Profiel Model 1 Meer ruimte voor bomen [+ 55 cm.]
Veel ruimte voor voetgangers in de middenberm Beperkte breedte trottoirs Profiel Model 1 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

11 Impressies en voorbeelden van een autovrije middenberm
Fotomontage met een lege middenberm [helaas niet goed gelukt] Voorbeelden van brede, open voetgangersruimtes in middenberm, Onbekend - Amsterdam - Barcelona Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

12 Model 2: Brede trottoirs
Ruim zicht op de gevels en alle voorzieningen hierin Veel voetgangers- en gebruiksruimte op die plek waar de meeste voetgangers zijn willen Veel gevoel van ‘ruimte en openheid’ op de Elandsgracht Parkeren geconcentreerd op enkele locaties in de middenberm Idem voor fietsparkeren. Ruimte voor fietsparkeervakken op de trottoirs [indien gewenst] Laden en lossen op venstertijden op de trottoirs langs de gevels [tussen de bomen weinig ruimte] Ook hier veel verblijfsruimte op de ‘koppen’ van de middenbermen Nieuwe bomen ter aanvulling laan Meer ruimte voor de beelden. Het Johnny Jordaanpleintje als onderdeel van de hele middenberm NUTS-gebouwtje verdwijnt en wordt vervangen door een ‘zuil’ [hoe noem je ze ook alweer?] Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

13 Gebruik van brede trottoirs
De brede trottoirs langs de gevels geven ruimte aan de voetgangers om de diverse winkels, bedrijven en woningen te bezoeken die zich op de Elandsgracht bevinden. Er is ruimte voor wandelen, verblijven en winkelen. Laden en lossen gebeurd, tijdens nader vast te stellen venstertijden, op de trottoirs. Na laad- en lostijd is dit trottoir. Op de middenruimte is naast ruimte om auto’s te parkeren ook ruimte voor fietsparkeren en op ‘de koppen’ voor verblijven.

14 Foto’s en impressies model 2
Veel ruimte langs de gevel Mogelijkheid tussen de geparkeerde auto’s door te lopen Meer ruimte voor de bomen Profiel Model 2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

15 Impressies en voorbeelden van brede, autovrije trottoirs
Fotomontage met autovrije trottoirs [helaas niet goed gelukt] Voorbeelden van brede, autovrije trottoirs langs de gevel, Amsterdam - Groningen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2017

16 Parkeren Verplaatsing van 100 parkeerplaatsen voor een mooie en toegankelijke straat. Stadsdeel huurt 100 parkeerplaatsen in de Europarking Q-Park op de Appeltjesmarkt. Autoparkeren: nu 166 reguliere parkeerplaatsen. Straks 100 parkeerplaatsen bij Q-park en op straat: In model 1 met vrij middenterrein en parkeren langs de gevels zijn er 54 parkeerplaatsen. In model 2 met brede trottoirs en schuinparkeren op het middenterrein zijn er 60 parkeerplaatsen. Bij model 1 is dat een vermindering van twaalf parkeerplekken en bij model 2 zes parkeerplekken. ‘Winkelstraatregime’ Fietsparkeren: nu 250 plekken. Straks 210 / 258 plekken plus ‘fietsvakken’ van ca. 100 m. (beide modellen). Tussentijds evalueren en eventueel bijstellen

17 Proces Na inspraakmoment 6 weken de tijd om te reageren daarna bundeling van inspraakreacties. Stafbespreking portefeuillehouder over de inspraakreacties; of en welke bijstelling de plannen behoeven. Bespreking van de voorstellen in de vergadering van het dagelijks bestuur waarna het dagelijks bestuur besluit over het definitieve ontwerp. Daarna worden de plannen voorgelegd aan de raadscommissie Openbare Ruimte en Parkeren. Dit is de laatste mogelijkheid voor belanghebbenden om hun mening over de plannen te geven.

18 Planning Tot en met 20 juni 2012 de tijd om te reageren, dan bundeling van de inspraakreacties.  Begin juli bespreking in de staf van de portefeuillehouder.  Bestuurlijk reces is van 14 juli tot 2 september 2012.  September 2012 bespreking van de plannen in het dagelijks bestuur. Oktober 2012 bespreking in de raadscommissie Openbare Ruimte*. *Als in de raadscommissie goedkeuring aan de plannen is gegeven begint het voorbereidingstraject tot daadwerkelijke herinrichting. Zo gaat het stadsdeel bijvoorbeeld in overleg met gas- en elektriciteitsbedrijven over vervanging van hun kabels en leidingen. Ook wordt er een Bereikbaarheid-, Leefbaarheid- Veiligheid- en Communicatieplan gemaakt. Uiteindelijk wordt een bestek/contract gemaakt en zal er een aanbesteding plaatsvinden. De geplande start van de uitvoering zal circa september 2013 zijn.

19 Communicatie Website stadsdeel Centrum: > Projecten > Projecten openbare ruimte > Elandsgracht, herinrichting o.v.v. Herinrichting Elandsgracht t.a.v. de heer R. Schreuders Stadsdeelnieuws Nieuwsbrief tijdens de uitvoering


Download ppt "Aanleiding herinrichting Elandsgracht"

Verwante presentaties


Ads door Google