De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 19 april 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 19 april 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 19 april 2010
Het Puyven Informatieavond 19 april 2010

2 Voorstellen projectteam
Twan van Dijk (Verkeer) Jos Spooren (Groen) Jasper Hermes (Breijn) Robin Brekelmans (Projectleider) Als eerste wil ik jullie als bewoners erg bedanken voor jullie inzet en de steeds snelle reacties op de ontwerpen. Met name: Pieter lameij, Mike Drenth, Inge van Duijnhoven, Rob van Heelsbergen als groepsvertegenwoordigers voor hun wijkdeel. Ik kan wel zeggen dat dit binnen Nuenen een uitzonderlijke en fijne manier van werken is.

3 Agenda Opening Doel van deze avond Doel van de reconstructie
Uitgangspunten Uitleg ontwerp (Jasper) Planning Uitgangspunten groenontwerp (Jos) Vragen Sluiting

4 Presenteren van het ontwerp
Doel van deze avond Presenteren van het ontwerp Het gaat hier over het bovengrondse deel van de wijk

5 Doel van de reconstructie
Weg krijgt een opknapbeurt Uitstraling van de wijk verhogen Parkeerprobleem verminderen Invoeren maatregelen 30 km-zone Meer duidelijkheid voor verkeersdeelnemers Riolering moderniseren Groenstructuur verbeteren Dit alles met een beperkt budget Even terug naar vorig jaar om het doel van deze reconstructie nog even helder te krijgen

6 Uitgangspunten bij ontwerp
Enquête bewoners Waar mogelijk rekening gehouden met wensen bewoners Terugname in gebruik genomen gronden Algemeen belang voor individueel- Juiste balans parkeren en groen Bereikbaarheid hulpdiensten Bestaande Bestemmingsplangrens De bewoners-enquête gaf de richting voor de reconstructie aan; Het schetsontwerp is door alle bewoners ingezien en hebben hier ook hun mening over kunnen geven; We kunnen geen rekening houden met alle wensen, omdat dan het algemene belang daar onder zou lijden; Uitgangspunt is dat deze groenstroken worden leeggehaald en opnieuw ingeplant (Jos geeft meer uitleg)

7 Jasper Hermes (Breijn) Toelichting ontwerp

8 Principe dwarsprofiel

9 Verwerkte opmerkingen
De hele wijk heeft opmerkingen kunnen geven op de concept tekening. Verkeersremmende maatregelen (as-verspringingen en vormgeving punaises) Toevoegen, verwijderen en verschuiven van parkeerplaatsen Herbeoordeling parkeerknelpunten Snippergroen

10 Verwerkte opmerkingen
Verleggen locatie wegen Ontwerp onhandigheden Aanpassen verschillende inritten Alle opmerkingen vanuit de wijk die op 12 april 2010 zijn besproken met de klankbordgroep zijn meegenomen.

11 Ontwerp deelgebied 1

12 Ontwerp deelgebied 2

13 Ontwerp deelgebied 3

14 Ontwerp deelgebied 4

15 Vervolgstappen Verwerken eventuele overige verzoeken (2 weken)
Beoordelen locatie van de bestaande bomen Toets en verwerken ontwerp riolering Vaststellen definitief ontwerp

16 Planning Maken bestek + bestektekeningen juni en juli 2010
Aanbestedingsprocedure september + okt. + nov. 2010 Uitvoering december 2010 tot mei 2012

17 Uitgangspunten Groenontwerp
Jos Spooren Uitgangspunten Groenontwerp

18 Werkwijze groenwerkzaamheden
Werkgroepen groen opstellen Plantlijst en tekening maken Aanbesteding groen- werkzaamheden Uitvoering

19 Voorbereiding Beplanting verwijderen Rooien bomen; - slechte conditie
- meer duurzame inrichting (niet in verharding, vanwege nieuwe beplanting enz.)

20

21 Bestaand groen Bomen vanuit beleid veel vrijheid om te kiezen (leefbaarheid van de omgeving) Waardevolle en behoudenswaardige bomen handhaven Handhaven beplanting alleen indien passend in de nieuwe inrichting Uniformiteit in beheer (beheerkosten) Duidelijk onderscheid in privé en openbaar

22 Ingebruik name groen Openbare ruimte nodig voor toekomstige veranderingen Juridische aspecten Samenhang in beheer (kosten) en uitstraling Ook in eerdere reconstructie’s is dit uitgangspunt gehanteerd

23 Voorbereiding Beplanting verwijderen Rooien bomen; slechte conditie
meer duurzame inrichting (niet in verharding, vanwege nieuwe beplanting enz.)

24 Werkwijze groenwerkzaamheden
Werkgroepen groen opstellen Plantlijst en tekening maken Aanbesteding groen-werkzaamheden Uitvoering

25 Nieuwe beplanting Selectie van gewenste beplanting:
• Niet gevoelig voor ziekten en plagen • Verkeersveilig, sociale veiligheid • Geschikt voor de standplaats • Voldoende kleur en variatie (bloem, wintergroen e.d.) • Weinig onderhoud

26 Nieuwe aanplant bomen Selectie van gewenste bomen:
• Niet gevoelig voor ziekten en plagen Geschikt voor de standplaats (ruimte onder- en bovengronds?) Functie vervulling (aankleding, filteren stof, schaduw) Rekening houden met de aanwezige kabels en leidingen

27 Nieuwe aanplant bomen Selectie van gewenste bomen:
• Herfstkleur, en andere aspecten kleur bast of bijzonderheden Moet snoei kunnen verdragen Letten op windgevoeligheid Gezien het profiel bij voorkeur bomen een vrij slanke pyramidale vorm

28 Vragen ???

29 Gemeente Nuenen dankt u voor de aandacht en wel thuis

30

31 Uitgangspunten Ontwerpschets werkgroep/gemeente
Bereikbaarheid hulpdiensten Kabels en leidingen Parkeernorm - Groene uitstraling Afkoppelen regenwaterafvoer Terugname in gebruik genomen gronden Algemeen belang voor individueel- Verlichting aanpassen


Download ppt "Informatieavond 19 april 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google