De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stationsomgeving - 29 juni

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stationsomgeving - 29 juni"— Transcript van de presentatie:

1 Stationsomgeving - 29 juni 2009 -
Maatregelen en doorkijk

2 Agenda en voorstellen Inleiding door Wethouder Anne van Miltenburg-van der Boon Even voorstellen Vragen vooraf Toelichting Léon Lurvink en George Doelare --- pauze ---- Vragen en antwoorden Afsluiting om 21.00u

3 Aanleiding bijeenkomst
Problematiek woonbuurten Uitwerking parkeerbeleidsplan Verkeersstructuurplan Parkeerbeleidsplan vastgesteld in december 2008 [George] 2 amendementen: Kostenvrije parkeervergunningen 2 bewoners Parkeerplaatsen Veerweg (?)

4 Inzet tot nu toe Een jaar geleden deze avond toegezegd
Parkeerbeleidsplan vastgesteld door gemeenteraad in december 2008 Beleidsplan nodig voor budgetten (inhuur) Start verkeersstructuurplan April tot nu: inventarisatie problematiek Vertaling beleid in actie (aanzet)

5 Doel van de avond Samenvatting van de problematiek bij het station
Benoemen mogelijke maatregelen Reactie en draagvlak peilen Illustratie: Overzicht diverse partijen

6

7 Problematiek Parkeerdruk bij het station [bronnen: Provincie NS
Parkeerbeleidsplan par 3.5]

8 Foto parkeerdrukte station

9 Problematiek (vervolg)
Parkeerdruk bij het station Ongewenst verkeer in de woonstraten [Onder te verdelen Parkeren  Avondmeting/wijkwandeling 4-2-9 Sluipverkeer  wijkwandeling 4-2-9 Vrachtverkeer  klachten bewoners

10

11 Problematiek (vervolg)
Parkeerdruk bij het station Ongewenst verkeer in de woonstraten Rijsnelheid auto’s

12

13 Problematiek (vervolg)
Parkeerdruk bij het station Ongewenst verkeer in de woonstraten Rijsnelheid auto’s Te kort aan fietsparkeerplaatsen Dia opdelen en Illustraties tussenvoegen ter illustratie Luchtfoto met buurten en plangebied Problemen aanduiden met cirkeltjes cirkeltjes

14

15 Problematiek (vervolg)
Parkeerdruk bij het station Ongewenst verkeer in de woonstraten Rijsnelheid auto’s Te kort aan fietsparkeerplaatsen Groei verkeer in de toekomst

16

17 Oplossingen algemeen Doelmatigheid Maatwerk
Proportionaliteit - ingrijpendheid Kosten (extern-intern)

18 Oplossing korte termijn
Parkeercapaciteit Parkeerregulering Fietsenstalling Station Reguleren spits(sluip)verkeer Geen extra snelheid remmende maatregelen. De zone 30 goed is vormgegeven en daarbij ook voldoet aan de richtlijnen die voor een verblijfsgebied gelden. In voldoende mate voorzien van drempels en plateaus. Vrachtverkeer reguleren met eenrichtingsverkeer

19 1. Parkeercapaciteit Vergroting parkeercapaciteit station
Voorkeur maar Lange Termijn i.o.m. NS Poort

20

21 Parkeercapaciteit (vervolg)
Vergroting parkeercapaciteit station Voorkeur voor de lange termijn i.o.m. NS Poort Onderzoek locaties tijdelijke parkeren Ontwikkellocatie Vogelenzang i.o.m. Rabovastgoed Aanleg Zwarteweg i.o.m. Provincie Utrecht

22 ± 50 parkeerplaatsen ± 40 parkeerplaatsen

23 2. Parkeerregulering Doel: Mogelijkheden parkeerregulering:
Het tegengaan van ongewenst parkeergedrag in de woonwijken door de inzet van parkeer-regulerende maatregelen Mogelijkheden parkeerregulering: parkeerverboden parkeerschijfzone (blauwe zone) vergunningparkeren

24 a. parkeerverboden Voordelen Langparkeren treinreizigers voorkomen
Snel in te voeren Beperkte investeringskosten

25 Parkeerverboden (vervolg)
Nadelen Beperking voor bewoners en bezoekers Handhaving politie

26 b. parkeerschijfzone Voordelen Langparkeren treinreizigers voorkomen
Iedereen kan er parkeren Beperkte investeringskosten

27 b. Parkeerschijfzone (vervolg)
Nadelen Beperking voor langparkeerders, ook bewoners (bijv. 9-16u, weekdagen) Handhaving politie Kosten handhaving maar geen opbrengsten

28 c. vergunningparkeren Voordelen Langparkeren treinreizigers voorkomen
Vergunning voor bewoners om in de zone te parkeren Reguleren beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor belanghebbenden

29 c. vergunningparkeren (vervolg)
Nadelen Niet iedereen kan er parkeren (bv. bezoekers) Uitwerken parkeerverordening in combinatie met uitgiftebeleid voor vergunningen Handhaving politie Kosten handhaving maar geen opbrengsten

30 Voorstel parkeerregulering
Kastanjelaan, Zwarteweg, Levendaalseweg (deels), Spoorbaanweg, (Nog) niet: Boslandweg (deels), Tuinlaan, Bruine Engseweg (deels), Grebbeweg (deels)

31 3. Fietsenstalling station
Vergroting fietsparkeercapaciteit station Voorkeur voor de korte termijn i.o.m. ProRail

32

33 4. Reguleren spits(sluip)verkeer
Huidige situatie en knelpunten

34

35 4. Reguleren spits(sluip)verkeer (vervolg)
Huidige situatie en knelpunten Stand van zaken studies

36

37 4. Reguleren spits(sluip)verkeer (vervolg)
Huidige situatie en knelpunten Stand van zaken studies Maatregel korte termijn Eenrichtingsverkeer Boslandweg (rijrichting naar Achterberg)

38 Voorstel eenrichtingsverkeer

39 Oplossing (middel)lang termijn
Parkeren op e/o bij Vogelenzang Parkeerterrein (auto) station Maatregelen Verkeerstructuurplan Maatregelen Verkeerstructuurplan voor de opvang van de groei van het verkeer

40 --- pauze ----

41 Vragen

42 En hoe nu verder Terugkoppeling van de avond
Verslag incl. presentatie Reacties Keuze maatregelen parkeren Besluitvorming eind augustus (week 34/35) Uitvoeringstermijn Afhankelijk keuze Besluitvorming college/gemeenteraad -besluitvorming eind augustus ivm vakantieplanning -politie overleg

43 Uitvoering maatregelen
Parkeerverbod en eenrichtingsverkeer Medio oktober (week 42/43) Parkeerschijfzone Minimaal medio oktober (week 42/43) Vergunningparkeren Besluitvorming najaar 2009 Opvoeren bij begroting 2010 -besluitvorming eind augustus ivm vakantieplanning -politie overleg -Ter inzage legging 6 weken (week 41) -Uitvoering maatregelen ‘korte termijn’ medio oktober (week 42/43)

44 Uitvoering maatregelen (vervolg)
Tijdelijk parkeren Vogelenzang Overleg ingezet, subsidiemogelijkheid onderzocht Fietsenstalling station Opvoeren bij begroting 2010 Eenrichtingsverkeer Week 43 (medio oktober 2009) Verkeersstructuurplan Raadsbespreking 24 november 2009

45


Download ppt "Stationsomgeving - 29 juni"

Verwante presentaties


Ads door Google