De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet Toeristisch Logies ‘Kwaliteit en Transparantie in het Toeristische Logieslandschap’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet Toeristisch Logies ‘Kwaliteit en Transparantie in het Toeristische Logieslandschap’"— Transcript van de presentatie:

1 Decreet Toeristisch Logies ‘Kwaliteit en Transparantie in het Toeristische Logieslandschap’

2 0. INHOUD TOELICHTING 1. SITUERING WAAROM? DOELSTELLINGEN? 2. KRACHTLIJNEN LOGIESDECREET PROCEDURE? 3. UITVOERING LOGIESDECREET VERDERE AANPAK? TIMING? 0. INLEIDING – INHOUD TOELICHTING

3  tot op vandaag: alleen hotel- (’°84) en kampeersector (‘°93) heeft (eigen) exploitatiereglementering en –classificatie → minimale kwaliteitsgarantie logies betrouwbare communicatie voor toerist (herkenningsteken) →regelgeving werkt! : +/- 90% van de Vl. hotels = vergund  thans: gewijzigd logieslandschap  opmars kleinschalige logiesvormen bv. - gastenkamers (aantal aanbieders in Vl. 2002-2006: +47% / capaciteit: +43%) - (huur)vakantiewoningen ↑ 1. SITUERING 1.1. WAAROM EEN NIEUW LOGIESDECREET?

4  mengvormen ‘klassieke’ verblijven (bv. aparthotels, suitehotels, boothotels, gemengde kampeerbedrijven, enz.)  opmars plattelandstoerisme (bv. hoevekamperen, plattelandslogies, enz.)  andere soorten (kleinschalig) toeristisch logies (bv. gastenkamers, vakantiewoningen, enz.): → geen vergelijkbare vergunningplicht, kwaliteitsgarantie en comfortclassificatie →betrouwbare communicatie? promotie? 1. SITUERING 1.1. WAAROM EEN NIEUW LOGIESDECREET?

5  1 overkoepelende regeling voor alle logiesvormen  garanderen kwaliteit ganse Vlaamse toeristische logiessector (≈ ‘consumentenbescherming’)  die eigenheid logiesvorm niet in de weg staat  die ruimte laat voor differentiatie en creatief ondernemen → zichtbaarheid i.f.v. vermarkting / promotie  duidelijkheid voor consument:  geloofwaardigheid van de bestemming → kwaliteitszekerheid en comfortnormen  overzichtelijk en onderscheidend beeld van ganse toeristische logiessector 1. SITUERING 1.2. DOELSTELLINGEN LOGIESDECREET?

6  opstap voor een coherente promotie van kwalitatieve toeristische logiesaanbod (binnen- en buitenland)  administratieve vereenvoudiging en administratieve lastenverlaging van (huidige) toeristische logiessectoren → eenvoudige procedures met voldoende rechtszekerheid → geen (jaarlijkse) retributie  efficiënt en correct handhavingmechanisme (consumentenbescherming verzekeren en deloyale concurrentie uitsluiten) → administratieve sancties i.p.v. strafsancties 1. SITUERING 1.2. DOELSTELLINGEN LOGIESDECREET?

7 Logiesdecreet definieert 5 categorieën:  categorie Vakantiewoning (≈ appartementen & solitaire woningen)  categorie Gastenkamer  categorie Hotel  categorie Openluchtrecreatief terrein (≈ campings & vakantieparken)  categorie Vakantielogies (≈ ‘restcategorie’) + verdere opdeling in subcategorieën mogelijk (via uitv. besluiten) 2. KRACHTLIJNEN LOGIESDECREET 2.1. ALGEMEEN

8 → overkoepelende uitbatingvoorwaarden :  veiligheid (categoriespecifieke brandveiligheidsnormen via BVR & verzekering B.A.)  onderhoud en hygiëne  ‘moraliteit’ (gedrag uitbater en waarheidsgetrouwe aanbieding)  ruimtelijke ordening (≈ attest dat ‘stedenbouwkundige conformiteit’ bevestigt, incl. de functie)  categoriespecifieke openings- en exploitatievoorwaarden (via BVR) 2. KRACHTLIJNEN LOGIESDECREET 2.1. ALGEMEEN

9 → indeling gebeurt op basis van:  de definitie (in decreet)  categoriespecifieke openings- en exploitatievoorwaarden (via BVR)  categoriespecifieke classificatienormen (indien van toepassing via MB) ! de exploitant kiest in welke categorie hij vergund wil worden (promotionele consequenties, nl. beschermd naamsgebruik) 2. KRACHTLIJNEN LOGIESDECREET 2.1. ALGEMEEN

10 élk toeristisch logies dat  wordt geëxploiteerd én  wordt aangeboden aan de toeristische markt (in eender welke vorm, hetzij via bemiddeling, hetzij zelfstandig) → valt onder toepassingsgebied nieuw ‘logiesdecreet’ 2-sporen-beleid: ófwel vergunningplichtig ófwel meldingsplichting (afh. van logiesvorm & capaciteit) 2. KRACHTLIJNEN LOGIESDECREET 2.1. ALGEMEEN

11 AANMELDING  Vakantiewoning  Gastenkamer, Openluchtrecreatief terrein en Vakantielogies met ten hoogste 2 kamers/percelen (max. 8 pers.) →voorafgaande aanmelding bij Toerisme Vlaanderen. (aanmelding = opname in register) = beperkte administratieve lasten = GEEN herkenningsteken + comfortclassificatie = GEEN promotie van TVL →(vrijwillige) vergunning (+ classificatie → promotie) mogelijk 2. KRACHTLIJNEN LOGIESDECREET 2.2. PROCEDURE

12 VERGUNNING  Gastenkamer, Hotel, Openluchtrecreatief terrein en Vakantielogies met meer dan 2 kamers/percelen → voorafgaande vergunning van Toerisme Vlaanderen (adm. vergunningdossier + systematische inspectie) vergunning = herkenningsteken + comfortclassificatie = promotie van TVL 2. KRACHTLIJNEN LOGIESDECREET 2.2. PROCEDURE

13

14  DECREET  publicatie in B.S.: 26 aug. 2008 ! DECREET IS NOG NIET IN WERKING GETREDEN → uitvoeringsbepalingen nodig 3. UITVOERING LOGIESDECREET 3.1. VERDERE AANPAK & TIMING

15  UITVOERINGSBESLUITEN  fase 1 (zomer 2008 - najaar 2008): exploitatienormen voor alle logiescategorieën (via BVR) overige noodzakelijke uitvoeringsbepalingen (via BVR) brandveiligheidsnormen voor alle logiescategorieën (via BVR)  fase 2 (najaar 2008 - mei 2009): classificatienormen voor alle logiescategorieën (via MB) verdere uitvoeringsbepalingen  REGELGEVING IN WERKING? 1 jan. 2010? 3. UITVOERING LOGIESDECREET 3.1. VERDERE AANPAK & TIMING

16  vergunde Hotels en Openluchtrecreatieve Terreinen: → worden binnen 2 jaren (na inwerkingtreding decreet) door Toerisme Vlaanderen vergund als een vermelde categorie (nieuwe cat.-indeling) Toerisme Vlaanderen start ambtshalve deze vergunningprocedure → beroepsmogelijkheid tegen beslissing TVL  meldingsplichtig toeristisch logies: → 1 jaar tijd (na inwerkingtreding decreet) om zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen 3. UITVOERING LOGIESDECREET 3.2. OVERGANGSMAATREGELEN

17  vergunningplichtig toeristisch logies: → 3 jaren tijd (na inwerkingtreding decreet) om vergund te zijn door Toerisme Vlaanderen  overige logies: toeristisch logies dat niet-vergund maar vergunningplichtig was o.g.v. “vorig” hotel- of kampeerdecreet → moeten onmiddellijk (na inwerkingtreding decreet) aan de voorwaarden voldoen 3. UITVOERING LOGIESDECREET 3.2. OVERGANGSMAATREGELEN

18 Decreet Toeristisch Logies Vragen?

19 1. SITUERING 1.1. WAAROM EEN NIEUW LOGIESDECREET?

20


Download ppt "Decreet Toeristisch Logies ‘Kwaliteit en Transparantie in het Toeristische Logieslandschap’"

Verwante presentaties


Ads door Google