De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg
Te bed of niet te bed? De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg DMW CM Roeselare – Tielt

2 Juni 2010: IMC

3 De Gids; 5 functies 1: activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling 2: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

4

5 De regio PRIT Psychiatrie Pittem Reconversie Roeselare Izegem
Integrale Zorg Tielt Thuisomgeving

6 Functie 1 activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling

7 Preventie : Promotie Suïcidepreventie KOPP, KOAP Binnenste Buiten
La Folia Website Huis in de Stad

8 Vroegdetectie / vroegdiagnose/ vroeginterventie
Zorgpaden Vroegdetectie / vroegdiagnose/ vroeginterventie VDIP ELP

9 VDIP Vroeg Detectie en Interventie bij Psychiatrische ( Psychotische ) stoornissen Zuid West-Vlaanderen Coördinator : Nike Baeten Elke werkdag van 9u00 tot 17u00 ( of na afspraak ) Ondersteuning en consult: Tielt, Pittem, Roeselare, Diksmuide, Poperinge, Kortrijk, Menen, Waregem, Veurne Outreachend aanbod: Tielt, Pittem, Roeselare, Diksmuide, Poperinge, Menen

10 VDIP Aanbod Voorziet eerste contact binnen de week
De gelegenheid om uitgebreid stil te staan bij de klachten Behandeling en begeleiding op psychisch vlak rond: sombere gevoelens, angsten, vreemde waarnemingen, bizarre gedachten,…. Ondersteuning in de relatie met de omgeving en bij wonen, opleiding, werken, vrije tijd,….. Opvolging in samenspraak met naast betrokkenen, huisarts en of andere hulpverleners

11 ELP Wat? Werkt in de 1ste lijn
Aansluitend bij huisartspraktijk of gezondheidscentrum Opdrachten: Bevorderen vroegdetectie - screening Differentiatie generalistische – specialistische zorg Kortdurende generalistische interventies ( 6 ) Vanuit een hulpvraag Evenwicht herstellen Coach voor zorg- en hulpverleners

12 ELP Waarom? Oproep Vlaamse Overheid in 2011 Signalen in de regio
(lange ) wachtlijsten Bos door de bomen Suïcidecijfers 60% van de huisartsen: er is onvoldoende aanbod om mensen met (psychische ) moeilijkheden te ondersteunen in de 1ste lijn  Roeselare: stad investeert initiatief Huisartsenkring, CAW, CGG, PRIT  Izegem  Tielt

13 ELP Kostprijs per sessie ( ± 45 minuten )
afhankelijk van inkomen Aanmelding met voorkeur via huisarts ( verwijsbrief ) Feedback naar huisarts Verwijst indien nodig

14 ELP Trui Declercq CAW Tielt Kortrijkstraat 130 051/400999 Bereikbaar
Woensdag : 13u – 20 u Vrijdag 9u30 – 17 uur

15 Functie 2 ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen

16 Art 107 KB 19 juni 2009 in een experiment en beperkt in de tijd kan de Koning specifieke financieringswijzen voorzien om art 11 te realiseren

17 Art 11 zorgcircuit “ volledig zorgaanbod van een netwerk voor een welbepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio, opgebouwd uit zorgmodules, die samen alle noodzakelijke zorgtrajecten vertegenwoordigen met garantie van zorg op maat en continuïteit” zorgnetwerk “ geheel van juridisch onafhankelijke diensten en voorzieningen, die met het oog op het realiseren van een volledig zorgprogramma voor een bepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio, een functioneel en juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband vormen

18 Functie 2 Ambulante intensieve behandelteams voor
mensen met acute of subacute psychiatrische Problemen. Nieuwe vorm van GGZ Behandelteams in de thuisomgeving Aangepaste zorg bieden Snel toegankelijk Henk Wylin

19 Deze functie introduceert een nieuwe vorm van geestelijke gezondheidszorg. Die zal sneller toegankelijk zijn en een aangepaste zorg aanbieden aan mensen in hun thuisomgeving. Mobiele Team voor Acute zorg: Kan in crisissituaties, binnen de 24u, en intensief optreden. Mobiele Team voor Langdurige zorg: Intensiteit en duur van interventie wordt aangepast voor de cliënt met zorgvragen op verschillende levensgebieden

20 Regio Midden – West - Vlaanderen
Functie 2 Regio Midden – West - Vlaanderen Functie 2B Mobiel Team Langdurige Zorg (MTL) Functie 2A Mobiel Team Acute Zorg (MTA)

21 Regio In opstartfase is er één team acute zorg en één team voor langdurige zorg voor de subregio Roeselare – Izegem – Hooglede (= Roeselare, Rumbeke, Oekene, Beveren, Izegem, Emelgem, Kachtem, Hooglede, Gits) De rest van de regio wordt nog steeds opgevangen door PZT

22 Traject Cliënt Aanmeldingsfase MTA- MTL- PZT Hoe aanmelden?
Telefonisch op het nummer 051/ Enkel professionele hulpverleners Cliënt op de hoogte van aanmelding/netwerk Dagelijks te bereiken van 8u tot 21u30 (ook tijdens het weekend)

23 Traject Cliënt Aanmeldingsfase
Wat wordt bevraagd bij telefonische aanmelding? Personalia Aanmeldklachten Crisis / urgentie Medicatie Netwerk Risicotaxatie

24 Traject Cliënt Aanmeldingsfase Aanmelding bespreking
Iedere morgen 8u30 – 9u Multi – disciplinair overleg( MTA + MTL) Beslissing tot al dan niet inclusie MTA - MTL

25 Traject Cliënt Aanmeldingsfase
Eerste huisbezoek bij de cliënt door MTA Contact met cliënt binnen 24u na aanmelding Een eerste inschatting Aanmelding (formulier) wordt besproken Korte voorstelling werking( MTA- MTL) Toestemming vragen om info op te vragen en netwerk te contacteren

26 Mobiel Team Acute Zorg MTA

27 Mobiel Team Acute Zorg Wie komt in aanmerking?
(jong) volwassenen van 16 t.e.m. 65 jaar Met acute / subacute psychiatrische problemen thuis of elders waarvoor met een thuisinterventie een ziekenhuisopname kan vermeden worden Met directe nood aan een intensieve thuisbehandeling op aangeven van een professionele verwijzer

28 Mobiel Team Acute Zorg Doelstellingen:
Het beheersen van een psychiatrische crisis en het inschatten van de nood aan behandeling. Het opsporen van eventueel achterliggende psychiatrische problematiek Het behandelen van de psychiatrische problematiek Het ondersteunen van mantelzorgers en zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn Het voorkomen of verkorten van een (her) opname Indien nodig doorverwijzen naar aangewezen instanties

29 Mobiel Team Acute Zorg Aanbod: Assessment Risicotaxatie
Crisisinterventie en eerste symptoomreductie Intensieve kortdurende interventies Hervalpreventie Herstel gericht werk

30 Werking Begeleiding van 4-6 weken
Intensieve begeleiding (meerdere contacten per dag mogelijk) Kostenloze begeleiding Voorlopig huisbezoeken per 2 Shared Caseload: verschillende hulpverleners komen aan huis.

31 Traject Cliënt Aanmeldingsfase: <24u Intakefase: dag 2-7
Interventiefase: week 2 tot 4 Afrondingsfase: laatste 2 weken

32 Telefonische aanmelding
Eerste huisbezoek + Aanmelding gesprek Inclusie MTA: Opstart traject (4 tot 6 weken) Cliënt + verwijzer + HA contacteren Geen Inclusie MTA: Doorverwijzing MTL, partner binnen netwerk .. Client + verwijzer + HA contacteren

33 Traject Cliënt Intake fase: Dag 2 – 7 Consult plannen bij psychiater
Crisisinterventie / hantering Globaal beeld vormen van de cliënt Betrokken netwerk contacteren Hulpvraag exploreren Komen tot gedeelde doelstellingen Intake team

34 Traject Cliënt Interventiefase: Week 2 – 4
Concreet maken van doelstellingen Uitvoeren interventies Herstelplan Psycho educatie Medicamenteuze opvolging Signaleringsplan… Overleg met netwerk Nazorg bespreken

35 Traject Cliënt Afrondingsfase: Afrondingsteam
Afspraken omtrent zorgcontinuïteit Begeleiding evalueren (eventueel) netwerk overleg

36 Teamsamenstelling Psychiater Dr. Muylaert Team coördinator Psycholoog
Maatschappelijk werkende Psychiatrisch verpleegkundigen 9.5 FTe

37 Mobiel Team Langdurige Zorg
MTL

38 Mobiel Team Langdurige Zorg
Wie komt in aanmerking? (jong) Volwassenen van 16 t/m 65 jaar Langer durende psychiatrische problematiek Zorgvragen op meerdere levensgebieden Meerwaarde van psychiatrische expertise in de thuiscontext

39 Mobiel Team Langdurige Zorg
Wie komt niet in aanmerking? Geen eigen woonst hebben( daklozen) Nog een te intensief behandeltraject nodig Reeds ‘voldoende’ omkadering aanwezig Geen exclusie criteria( veiligheid moet gegarandeerd zijn)

40 Mobiel Team Langdurige Zorg
Doelstellingen: Het voorkomen of verkorten van een (her) opname Het behandelen van de psychiatrische problematiek Herstelgericht werken, Niet afhankelijk worden van MTL, Het ondersteunen van mantelzorgers en zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn Het netwerk uitbreiden ( indien nodig)

41 Mobiel Team Langdurige Zorg
Zandlopermodel als rode draad Regie in handen van de cliënt (persoonlijk herstelplan) Partners in het opnemen van gedeelde zorg en gedeelde behandeling (netwerkoverleg)

42 Mobiel Team Langdurige Zorg
Zandlopermodel Ontregeling Veiligheid Teamzorg Regie via FACT bord Gericht op actie Probleemoplossend Voorlichten, motiveren Regie bij behandelaars Gericht op symptoom vermindering en/ of coping Behandeling Herstel methodiek Regie bij cliënt Gericht op relatie en herstel Herstel

43 Mobiel Team Langdurige Zorg
Schakelen tussen verschillende rollen Rol in herstelfase: coach, adviseur Instrument: herstelplan Rol in behandelfase: motivator, behandelaar, contactpersoon, voorlichter Instrument: signaleringsplan Rol bij ontregeling: crisisinterventie Instrument: crisisplan

44 Mobiel Team Langdurige Zorg
Dagelijkse werking: Eigen case - load: Iedere medewerker heeft zijn eigen agenda en zijn eigen cliënten, (referentie persoon + co) Teamgebeuren: Fact bord overleg, intake en evolutie+ herstelplanbespreking Shared case – load: Teambeslissing tijdens Fact bord overleg: op- en neerschalen van zorgintensiteit. Indien nodig bijkomende interventies door collega.

45 Werking MTL Intakebespreking binnen 2 weken
Wensen van cliënt + doelstellingen team Herstelvisie , werken met herstelplan Evolutiebespreking( herstelplan + intake doelstellingen) Cliënten in crisis worden door MTL intensiever opgevolgd Interventie van MTA in weekend kan op indicatie Traject van bepaalde duur( herstelvisie )

46 Werking MTL Team werkt weekdagen van 8.30u tot 17.15, 2 mensen tot
20u( geen WE) - Iedere discipline doet intakes alsook opvolging van cliënten Specifieke expertise teamleden wordt bekeken bij toewijzing van cliënten of coachende rol naar collega’s

47 Mobiel Team Langdurige Zorg
Caseload Actieve dossiers: 130 Fact: 21 In intakefase: 14 Afgeronde dossiers: 19

48 Mobiel Team Langdurige Zorg
Teamsamenstelling: Psychiaters Dr. Muylaert , Dr.Geerts( assistent) 6 uur Teamcoördinator Psychologen( halftijds MTL+ halftijds H.Hart Roeselare) Maatschappelijk werkers Psychiatrisch verpleegkundigen Ergotherapeut( halftijds MTL+ halftijds Tastevoet)

49 Verwachtingen naar de toekomst
Korte termijn: Pilootproject: kinderziektes en groeipijnen Criteria bepalen Verdere visie ontwikkeling Optimaliseren van de samenwerking binnen het netwerk (verschillende functies)

50 Functie 3 rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie

51 Psychosociaal revalidatiecentrum Open Forum
Vrije tijd: VOC Opstap PRIT Omnisport Psychosociaal revalidatiecentrum Open Forum

52 Functie 4 intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is

53 Medische klaring op spoedgevallen
Bed op recept Consultatie op recept Gezamenlijke wachtdienst psychiaters Toegang dossiers Zorgpaden IPEO

54 Functie 5 specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

55 Participatie aan woon – zorgprojecten
Afstemmen van de wachtlijsten Opmaken van één intakeprocedure Afstemmen procedures Respijtplaatsen BBB voor personen met psychiatrische problematiek/ drugprobleem zonder hulpvraag Bijkomende plaatsen IBW? Bijkomende plaatsen PVT?

56 Wat willen we bereiken met PRIT?
Participatie van familie en patiënten in de organisatie van het netwerk Ondersteuning van de familie / de mantelzorger via een ondersteuning op afstand ( telefoon / mail ) PALTO Ondersteuning van de familie / de mantelzorger via ontmoeting Ondersteuning van de patiënt via ontmoeting Huis in de stad Psychiatrisch advies en liaison teamoverleg

57 Wat willen we bereiken met PRIT?
Een netwerk van organisaties vanuit diverse sectoren en lijnen; die werken met mensen met een psychiatrische problematiek die elkaar aanvullen en ondersteunen ten behoeve van hun eigenste bestaansreden, de personen met een hulpvraag

58 Besluit Begin van een hernieuwde veelomvattende hervorming die regiospecifiek mag ingevuld worden binnen een nationaal denkkader Het is een groeiproces van enkele jaren Het is hervorming die samen moet b(g)eleefd worden met de zorgvragers, de zorgverstrekkers en de maatschappij


Download ppt "De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google