De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ Kempen Veerkracht binnen de teamsamenwerking in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CKB-team.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ Kempen Veerkracht binnen de teamsamenwerking in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CKB-team."— Transcript van de presentatie:

1

2 Netwerk GGZ Kempen Veerkracht binnen de teamsamenwerking in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CKB-team

3 Verwijzing naar artikel 107
Psy 107 Ontstaan vanuit PSY 107 Verwijzing naar artikel 107 Federale wet betreffende ziekenhuizen en andere zorginstellingen Reallocatie van financiële middelen Bestaande GGZ aanbod aan te passen

4 Psy 107 Initiatief van federale en regionale overheden
Regionale netwerken van organisaties (zorgnetwerk) realiseren die samen verantwoordelijk zijn voor het zorgaanbod in hun regio Nieuwe zorgvormen realiseren door bedden af te bouwen Projectvorm

5 Model met vijf functies
Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd Gericht op zorg in de thuisomgeving Gericht op flexibele interventiemogelijkheden Integratie van intramurale en ambulante middelen in één strategie

6 Model met vijf functies
Activiteiten inzake preventie, vroegdetectie, screening en vroeginterventie. Aanmeldingsteam Functie 2: Ambulante behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen CKB-team LZ-team

7 Model met vijf functies
Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inculsie OPZ Geel: arbeidszorg, dagactiviteitencentrum Hoekhuis, dagcentrum De Statie, dagkliniek voor psychotici Beschut Wonen Kempen VZW: activiteitencentrum ‘t Twijgje

8 Model met vijf functies
Residentiële behandelunits wanneer een opname noodzakelijk is (ziekenhuisfunctie) Residentieel: OPZ Geel en PAAZ Dagkliniek

9 Model met vijf functies
Specifieke woonvomen Initiatief Beschut Wonen PVT

10 Cliënt Familie Eerstelijnszorg
Huisarts Spoed AZ CAW Politie Psychiater Aanbod buiten het netwerk Aanmeldingsteam (AMT) Functie 1: Ambulante zorg Functie 3: Psychosociale rehabilitatie Functie 2: Mobiele teams CKB-team LZ-team Functie 5: Specifieke woonvormen Functie 4: Gespecialiseerde residentiële zorg Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (GGZ Kempen)

11 De nieuwe teams Functie 1: Aanmeldingsteam Functie 2a: CKB-team Functie 2b: Lz-team

12 F1 Aanmeldingsteam - werking
Nieuw netwerkteam met psychologen, maatschappelijk werker en administratieve kracht Ondersteuning door psychiaters van Crisisteam CKB Beschikbaar tijdens kantooruren via Onthaal buiten kantooruren: team CKB

13 F1 Aanmeldingsteam - aanbod
Poortfunctie Onthaal van nieuwe aanmeldingen Screening van aanmeldingen Gericht advies en doorverwijzing Crisishulpverlening Eerste dringende opvang van cliënten met suïcidedreiging ELP: kortdurende begeleidingen Samenwerking met Crisisteam CKB en opnameafdelingen Coaching Telefonische beschikbaarheid voor informatie en advies

14 F2a: CKB = Crisis en Kortdurende Hulpverlening
Doelstelling Opnames vermijden Opnames verkorten Hoe? Snelle tussenkomst, intensieve begeleiding Nauwe samenwerking met andere hulpverleners Beperkte behandelduur Warme overdracht naar andere zorg Werktijden Interventies 8u-22u, 7/7 Telefonische permanentie tijdens de nacht

15 F2b: LZ = Langdurige Zorg
Multidisciplinair mobiel team. Psychiatrische thuiszorg voor mensen met ernstige en langdurige problemen.

16 Netwerk GGZ Kempen Binnen het netwerk:
Patiënt krijgt minst ingrijpende vorm van zorg aangeboden Stepped care Zo lang mogelijk ambulant ondersteunen, begeleiden en/of behandelen Draagkracht van de mantelzorger wordt mee in beschouwing genomen

17 Netwerk GGZ Kempen Vragen?

18 Crisis- en kortdurende behandeling
CKB-team CKB-team Crisis- en kortdurende behandeling

19 De opdracht = duidelijk
CKB-team De opdracht = duidelijk Nieuw team Nieuwe context

20 Vernieuwde aanpak WERKING TEAM NIEUW SAMENwerking

21 Vernieuwde aanpak partner in de zorg  Mobiele werking
 Inzetten op actieve participatie van De patiënt De thuissituatie Patiënt EN thuissituatie staan centraal partner in de zorg Is een groot verschil met het ziekenhuis

22 Vernieuwde aanpak Afdeling: Doelgroep afbakening Afdelingsregels
Behandelstrategieën Ziekenhuis Ondersteuning door MOD Verpleeglokaal

23 Nieuw ‘veilig’ kader creëren Nieuwe methodiek aanmeten
Vernieuwde aanpak Nieuw ‘veilig’ kader creëren Nieuwe methodiek aanmeten

24 Nieuw kader CKB-medewerker FUNCTIEBESCHRIJVING RESUTAATGEBIEDEN
COMPETENTIES

25 Nieuw kader CKB-medewerker Resultaatgebieden:
Screening van de zorgvraag Crisisinterventie Kortdurende behandeling Zorgcontinuïteit Samenwerking met F1

26 Nieuw kader CKB-medewerker Competenties: … Netwerken Creativiteit
Voortdurend verbeteren, samenwerken, klantgerichtheid,360°inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid,enz..

27 Kernelementen opgenomen in visietekt
Nieuw kader Afbakening doelgroep Inclusiecriteria Exclusiecriteria Procedure’s Kernelementen opgenomen in visietekt Voortdurend verbeteren, samenwerken, klantgerichtheid,360°inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid,enz..

28 Nieuwe methodiek? Mandaat/plaats Crisisinterventie
Begeleiding/behandeling Afronding/vervolgzorg Voortdurend verbeteren, samenwerken, klantgerichtheid,360°inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid,enz..

29 Creëren van nieuw kader Aanmeten van nieuwe methodiek
Onbekende Vernieuwde aanpak Veilig kader Voortdurend verbeteren, samenwerken, klantgerichtheid,360°inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid,enz.. Creëren van nieuw kader Aanmeten van nieuwe methodiek

30 Verschuiving Expertmodel Begeleidingsmodel opleiding oog voor omgeving
Wollants G. (2006) Begeleidingsmodel oog voor omgeving beleving Inzetten op groei

31 Vernieuwde aanpak MOTIVATIE LEF AANPASSINGSVERMOGEN FLEXIBILITEIT
OPENHEID

32 Vernieuwde aanpak Videofragment

33 Sterkte-zwakte analyse (SWOT)
Waar staan we nu voor? Sterkte-zwakte analyse (SWOT)

34 Waar staan we nu voor? STERKTES Zorgaanbod/dienstverlening
Patiënt staat ‘echt’ centraal Betrekken van steunfiguren/context Patiëntenparticipatie/familieparticipatie Snelle interventie Afstemming op de hulpvraag Omkadering door multidisciplinair team 24 op 24 hr -> 7 op 7

35 Waar staan we nu voor? STERKTES Als team
Diversiteit vwb: opleiding, ervaring, leeftijd,… Compatibel Arbeidsvoldoening Samenwerking met psychiater Huisarts ondersteuning vanuit het beleid

36 Waar staan we nu voor? ZWAKTES Zorgaanbod/dienstverlening
Groot arrondissement Nieuw project -> onbekendheid Expertise in bepaalde problematieken 6 weken: focus Artsen gaan (nog) niet op huisbezoek Individuele begeleiding <-> chared caseload

37 Waar staan we nu voor? ZWAKTES Als team
Nieuw team -> kwetsbaar team Tel permanentie: beperkte interventie Begeleiding afronden Permanentie AMT Informatiedoorstroming Beroep doen op psychiater van wacht

38 Waar staan we nu voor? OPPORTUNITEITEN Zorgaanbod/dienstverlening
Innovatief karakter project -> pionier Vernieuwing binnen ggz Inzetten op groeiproces/het unieke van de patiënt Taboe/stigmatisering

39 Waar staan we nu voor? OPPORTUNITEITEN Als team
Groei en ontwikkeling (ook persoonlijk) Doelgericht vormen Visie ontwikkelen en uitdragen Huisbezoek door psychiater Buitenlandse stage

40 Waar staan we nu voor? BEDREIGINGEN Zorgaanbod/dienstverlening
Anderen die niet doordrongen zijn van… Onduidelijkheid rond ‘doelgroep’ Op zichzelf werken

41 Waar staan we nu voor? BEDREIGINGEN Als team
Tot waar reikt flexibiliteit? Onduidelijkheid takenpakket Stoppen met open comuniceren Confrontatie met emot. schokkende gebeurtenis

42 Sierappelboom

43 Sierappelboom Knak gekregen, maar staat nu steviger dan eerst.
Vergelijking met ons werk: in crisis gaan en door middel van onze ondersteuning en begeleiding opnieuw houvast vinden en bovendien sterker staan dan voorheen. Een voorbeeld van veerkracht.

44 Met dank voor uw aandacht
“ We zijn, denk ik, aardig op weg naar vooruitgang, omdat we begonnen zijn met dingen uit te proberen.” Benjamin Franklin


Download ppt "Netwerk GGZ Kempen Veerkracht binnen de teamsamenwerking in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CKB-team."

Verwante presentaties


Ads door Google