De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijetijdscheques. Wat is een vrijetijdscheque? = een waardebon van 3 euro Wordt gebruikt voor de betaling van vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijetijdscheques. Wat is een vrijetijdscheque? = een waardebon van 3 euro Wordt gebruikt voor de betaling van vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijetijdscheques

2 Wat is een vrijetijdscheque? = een waardebon van 3 euro Wordt gebruikt voor de betaling van vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de stedelijke diensten. Ook erkende Tieltse verenigingen kunnen de vrijetijdscheques als betaalmiddel aanvaarden.

3 Kostprijs en geldigheid? De vrijetijdscheque kost 3 euro per cheque. Per 10 aangekochte cheques krijg je 1 gratis. De vrijetijdscheques blijven 1 jaar geldig.

4 Welke activiteiten kunnen WEL met vrijetijdscheques betaald worden? Activiteiten georganiseerd door Tieltse socio- culturele verenigingen die de vrijetijdscheques als betaalmiddel aanvaarden. Activiteiten die georganiseerd worden door de Stedelijke Diensten (Jeugddienst, Sportdienst, CC Gildhof, Bibliotheek, Toerisme en het Dienstencentrum Beukenhove). Abonnement zwembad. Lidgeld Grabbelpas, Swappas

5 Welke activiteiten kunnen NIET met vrijetijdscheques betaald worden? Voor abonnementen van het CC omdat hierbij reeds een aanzienlijke korting gegeven wordt. Kinderopvang. Gebruikersvergoedingen voor gebruik van lokalen, terreinen, uitleendienst, materiaal technische dienst… Lidgeld Stedelijke Openbare Bibliotheek. Inschrijvingsgeld Stedelijke Kunstacademie en Academie voor Muziek en Woord. Alle activiteiten die door het schepencollege uitdrukkelijk uitgesloten worden van gebruik van vrijetijdscheques.

6 Hoe gebeurt de verspreiding? De verspreiding van de vrijetijdscheques gebeurt op twee manieren: via het OCMW via het stadsbestuur

7 Via het OCMW: Personen die menen recht te hebben op gratis vrijetijdscheques kunnen die via de sociale dienst van het OCMW of via sociale organisaties aanvragen. De aanvraag gebeurt door het standaard- formulier in te vullen met daarop de basisgegevens en de motivatie.

8 Aanvraag vrijetijdscheques Aan de heer voorzitter O.C.M.W. Deken Darraslaan 17 8700 Tielt Fax: 051 42 79 20......................................................................................................... (naam en adres van de vereniging).................................................................................................................................................................. Vertegenwoordigd door........................................................................................................................... ; Verzoekt....................(aantal) vrijetijdscheques toe te kennen aan.......................................................................................................................................(naam en adres).................................................................................................................................................................. Motivatie.................................................................................................................................................................. De cheques mogen rechtstreeks aan betrokkene worden overgemaakt. (1) De regelt. Hij neemt er kennis van dat hij het recht heeft deze gegevens in te zien. De aanvrager richt hiertoe een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de voorzitter O.C.M.W. Datum en handtekening De begunstigde -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 De cheques mogen rechtstreeks aan betrokkene worden overgemaakt. (1) De cheques worden aan de aanvragende vereniging overgemaakt. (1) Datum en handtekening Namens de vereniging Ondergetekende verklaart zich ermee akkoord dat deze aanvraag aan het O.C.M.W. wordt gericht. Hij neemt er kennis van dat deze gegevens zullen verwerkt worden in de toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W.’s of een andere wet, besluit of decreet die de werking van het O.C.M.W. regelt. Hij neemt er kennis van dat hij het recht heeft deze gegevens in te zien. De aanvrager richt hiertoe een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de voorzitter O.C.M.W. Datum en handtekening De begunstigde ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beslissing van de voorzitter O.C.M.W: Akkoord voor toekenning (1) Geweigerd (1) (1) schrappen wat niet past Bron: www.tielt.be>loket>sociale dienst>aanvraagformulier vrijetijdscheques

10 Via het stadsbestuur: De vrijetijdscheques worden te koop aangeboden bij: - Stedelijke Sportdienst, - Stedelijke Jeugddienst, - Cultuurcentrum Gildhof, - Stedelijke Bibliotheek, - Stedelijke Dienst Toerisme.

11 Concreet voor Tieltse socio-culturele verenigingen De verenigingen kunnen de cheques als betaalmiddel aanvaarden. De verenigingen maken GEEN VERLIES doordat men een formulier van schuld- vordering kan invullen en samen met de vrijetijdscheques kan indienen bij de Stadsontvangerij. De Ontvangerij stort het geld terug op het vermelde rekeningnummer.

12 SCHULDVORDERING Het Stadsbestuur van Tielt Tramstraat 2 - 8700 Tielt is schuldig aan Naam vereniging Straat + nr Gemeente Verantwoordelijke Telefoon de som van in cijfers- - in letters categorie jeugd sport cultuur andere

13 voor de terugbetaling van ontvangen vrijetijdscheques, gebruikt voor betaling van aantal bijgevoegde vrijetijdscheques: Rekeningnummer waarop het bedrag mag gestort worden: Rekeninghouder: naam en adres Tielt, datum: Naam + handtekening voorzitter (of secretaris of penningmeester) Bron: www.tielt.be>loket>sociale dienst>vrijetijdscheques-schuldvordering Toegangsgelden activiteiten Sportkamp of jeugdkamp lidmaatschappen Aantal cheques

14 Aandachtspunten De vrijetijdscheques kunnen worden gebruikt voor de gehele of gedeeltelijke betaling. Er wordt geen contant geld teruggegeven aan de rechthebbende. Alleen inwoners van Tielt kunnen de vrijetijdscheques gebruiken.

15 Laten we er samen voor zorgen dat IEDEREEN de kans krijgt om te kunnen deelnemen aan het vrijetijdsgebeuren in onze Stad.

16 Bedankt voor jullie aandacht.


Download ppt "Vrijetijdscheques. Wat is een vrijetijdscheque? = een waardebon van 3 euro Wordt gebruikt voor de betaling van vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door."

Verwante presentaties


Ads door Google