De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Pleegzorg 2010 “Kiezen voor kinderen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Pleegzorg 2010 “Kiezen voor kinderen”"— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Pleegzorg 2010 “Kiezen voor kinderen”
Nisto/Spirit Symposium Pleegzorg 2010 “Kiezen voor kinderen” Ontwerp powerpoint presentatie: Joep Choy Presentatie op symposium door: Narda de Jonge & Karin Stammes

2 Aanleiding nieuwe methodiek
Nisto/Spirit Aanleiding nieuwe methodiek Behoefte aan richtinggevend kader voor uitvoering dagelijks werk: uniformiteit Hulpverlening aan ouders is ‘nieuwe’ taak pleegzorg Alle betrokken partijen binnen pleegzorg moeten het ontwikkelingsbelang van het kind centraal stellen bij keuzes rondom een kind Behoefte om beoordeling van thuisplaatsingen meer te systematiseren, in tijd af te bakenen en transparant en navolgbaar aan het werk te zijn

3 Kern nieuwe methodiek Nisto/Spirit
Snel duidelijkheid over toekomstperspectief kind Herzien van genomen besluiten alleen als omstandigheden in de thuissituatie zich substantieel, aantoonbaar en duurzaam wijzigen Ontwikkelingsbelang van het kind doorslaggevend bij advisering Daarnaast: extra aandacht voor rol en positie van ouders

4 Aanleiding beoordelingsboog
Nisto/Spirit Aanleiding beoordelingsboog Uitgangspunt: Toekomstperspectief kind dient z.s.m. duidelijk te zijn i.v.m. bestaanszekerheid kind (binnen 3-6 mnd, max. 1 jr.) Waarom een beoordelingsboog? Behoefte om beoordeling van thuisplaatsingen van kinderen te systematiseren c.q. op procesmatige wijze tot stand te laten komen Als communicatiemiddel: dialoog bevorderen en toespitsen op argumenten (intern en externe)

5 Complexiteit van de pleegzorgcontext
Nisto/Spirit Complexiteit van de pleegzorgcontext Pleegzorgbegeleider intervenieert op verschillende niveau’s: Ouder(s) en kind: cliënt Pleegouder(s): gelijkwaardige partner(s) in de zorg Gezinsvoogd: opdrachtgever en beslisser Bredere context: familie en/of vrienden (pleeg)gezin en professionele hulpverleners Om op elk niveau adequaat tekunnen functioneren is de pleegzorgbegeleider meervoudig partijdig

6 Gebruik beoordelingsboog
Nisto/Spirit Gebruik beoordelingsboog Factoren dienen vanaf start in het vizier te zijn t.b.v. onderzoek & hulpverlening ouders en kind Pleegzorgvoorziening en BJZ moeten zich inspannen om binnen afgesproken termijn duidelijkheid over toekomstperspectief te hebben Advies op basis van beoordeling van factoren moet goed onderbouwd zijn Bij niet overnemen advies door BJZ moeten argumenten tijdig benoemd en besproken worden

7 De 12 factoren van de beoordelingsboog
Nisto/Spirit De 12 factoren van de beoordelingsboog Vraag en verwachting van ouders/kind Aanleiding pleegzorgplaatsing Resultaat pleegzorghulp Competentie ouders Risicofactoren bij ouders en kind Hulpverleningsgeschiedenis Psychosociale omgevingsfactoren Protectieve factoren 9. Belang kind 10. Mening werker 11. Advies team 12. Besluit GV/BJZ

8 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
Advies Pteam R Plz hulp 1 12 2 11 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 5 9 6 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

9 Nisto/Spirit CASUS CHAYENNE GROOT GROOT MOEDER VADER PLEEG- PLEEG-
EIGEN ZOON CHAYENNE EIGEN DOCHTER

10 Nisto/Spirit Factor 1 Vraag en verwachting van ouders Eerste 5-puntsschaal 1 Ouders willen kind graag thuis. Reëel beeld over de hereniging 2 Ouders willen het kind wel thuis hebben. Redelijk beeld van de hereniging 3 Ouders willen kind alleen thuis hebben als het kind ook veranderd is 4 Ouders twijfelen of zij het kind thuis willen hebben. Onzeker beeld over hereniging 5 Ouders willen het kind niet thuis hebben

11 Nisto/Spirit Factor 1 Vraag en verwachting van ouders Eerste 5-puntsschaal 1 Ouders willen kind graag thuis. Reëel beeld over de hereniging 2 Ouders willen het kind wel thuis hebben. Redelijk beeld van de hereniging 3 Ouders willen kind alleen thuis hebben als het kind ook veranderd is 4 Ouders twijfelen of zij het kind thuis willen hebben. Onzeker beeld over hereniging 5 Ouders willen het kind niet thuis hebben

12 Nisto/Spirit Factor 1 Vraag en verwachting van het kind Tweede 5-puntsschaal 1 Kind wil graag naar huis en is overtuigd dat het thuis goed zal gaan 2 Kind wil naar huis en hoopt dat het thuis goed zal gaan 3 Kind wil wel naar huis, maar twijfelt of het thuis goed zal gaan 4 Kind twijfelt of het naar huis wil gaan uit angst dat het niet goed zal gaan 5 Kind wil niet naar huis, want het weet zeker dat het thuis niet goed zal gaan

13 Nisto/Spirit Factor 1 Vraag en verwachting van het kind Tweede 5-puntsschaal 1 Kind wil graag naar huis en is overtuigd dat het thuis goed zal gaan 2 Kind wil naar huis en hoopt dat het thuis goed zal gaan 3 Kind wil wel naar huis, maar twijfelt of het thuis goed zal gaan 4 Kind twijfelt of het naar huis wil gaan uit angst dat het niet goed zal gaan 5 Kind wil niet naar huis, want het weet zeker dat het thuis niet goed zal gaan

14 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 1 12 2 11 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 5 9 6 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

15 Nisto/Spirit Factor 2 Aanleiding pleegzorgplaatsing Eén 5-puntsschaal 1 Acute verandering leefomstandigheden die ouders niet kunnen opvangen 2 Problemen in de gezinssituatie en sprake van enige pedagogische onmacht 3 Problemen in de gezinssituatie en sprake van psychologische problematiek ouders 4 Ernstige problemen in gezinssituatie en psychiatrische problematiek/verslaving/ hechtenis en gedragsproblemen kind 5 Idem 4 in combinatie met mishandeling

16 Nisto/Spirit Factor 2 Aanleiding pleegzorgplaatsing Eén 5-puntsschaal 1 Acute verandering leefomstandigheden die ouders niet kunnen opvangen 2 Problemen in de gezinssituatie en sprake van enige pedagogische onmacht 3 Problemen in de gezinssituatie en sprake van psychologische problematiek ouders 4 Ernstige problemen in gezinssituatie en psychiatrische problematiek/verslaving/ hechtenis en gedragsproblemen kind 5 Idem 4 in combinatie met mishandeling

17 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 1 12 2 11 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 5 9 6 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

18 Nisto/Spirit Factor 3 Resultaat pleegzorghulpverlening Eerste 5-puntsschaal: Begeleiding kind 1 Kind vertoont geen problemen meer, noch in pleeggezin, noch in contact met ouder(s) 2 Kind geen problemen in pleeggezin en minder problemen in contact met ouders 3 Kind nauwelijks problemen in pleegezin, maar nog wel enigszins in contact ouders 4 Kind vertoont nog enige problemen in pleeggezin en in contact met ouders zijn problemen hetzelfde 5 Geen resultaat bij begeleiding van kind

19 Nisto/Spirit Factor 3 Resultaat pleegzorghulpverlening Eerste 5-puntsschaal: Begeleiding kind 1 Kind vertoont geen problemen meer, noch in pleeggezin, noch in contact met ouder(s) 2 Kind geen problemen in pleeggezin en minder problemen in contact met ouders 3 Kind nauwelijks problemen in pleegezin, maar nog wel enigszins in contact ouders 4 Kind vertoont nog enige problemen in pleeggezin en in contact met ouders zijn problemen hetzelfde 5 Geen resultaat bij begeleiding van kind

20 Nisto/Spirit Factor 3 Resultaat pleegzorghulpverlening Tweede 5-puntsschaal: Begeleiding ouders 1 Persoonlijke problemen ouders voorbij en competent in zorg en opvoeding 2 Persoonlijke problemen ouders minder en redelijk competent in zorg en opvoeding 3 Persoonlijke problemen ouders minder, nog niet competent in zorg en opvoeding 4 Persoonlijke problemen iets minder, nauwe-lijks vorderingen ouderlijke competentie 5 Geen resultaat bij begeleiding ouders

21 Nisto/Spirit Factor 3 Resultaat pleegzorghulpverlening Tweede 5-puntsschaal: Begeleiding ouders 1 Persoonlijke problemen ouders voorbij en competent in zorg en opvoeding 2 Persoonlijke problemen ouders minder en redelijk competent in zorg en opvoeding 3 Persoonlijke problemen ouders minder, nog niet competent in zorg en opvoeding 4 Persoonlijke problemen iets minder, nauwe-lijks vorderingen ouderlijke competentie 5 Geen resultaat bij begeleiding ouders

22 Nisto/Spirit Factor 3 Resultaat pleegzorghulpverlening Derde 5-puntsschaal: Begeleiding O-K relatie 1 In O-K relatie kunnen ouders problemen voor henzelf en kind adequaat oplossen 2 In O-K relatie kunnen ouders problemen voor henzelf en kind redelijk oplossen 3 in O-K relatie kunnen ouders problemen voor henzelf en kind enigszins oplossen 4 In O-K relatie kunnen ouders problemen voor henzelf en kind nauwelijks oplossen 5 Geen resultaat bij O-K begeleiding

23 Nisto/Spirit Factor 3 Resultaat pleegzorghulpverlening Derde 5-puntsschaal: Begeleiding O-K relatie 1 In O-K relatie kunnen ouders problemen voor henzelf en kind adequaat oplossen 2 In O-K relatie kunnen ouders problemen voor henzelf en kind redelijk oplossen 3 in O-K relatie kunnen ouders problemen voor henzelf en kind enigszins oplossen 4 In O-K relatie kunnen ouders problemen voor henzelf en kind nauwelijks oplossen 5 Geen resultaat bij O-K begeleiding

24 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 5 9 6 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

25 Nisto/Spirit Factor 4 Competentie ouders Competentie wordt enigszins geobjectiveerd vastgesteld aan hand van het formulier “Terugkeer naar huis”, waarin 12 items inzake ouderlijke competentie zijn opgenomen. Deze items worden ook gescoord op een vijfpuntsschaal. De gemiddelde score van de 12 items wordt ingevuld in het eerste hokje bij deze factor in de beoordelingsboog

26 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 6 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

27 Nisto/Spirit Factor 4 Competentie ouders Bij het tweede hokje bij factor 4 kan de pleegzorgwerker zijn eigen subjectieve indruk geven over de competentie van de ouder(s) aan de hand van de volgende mogelijkheden: 1 Ouders zijn competent 2 Ouders zijn redelijk competent 3 Ouders zijn matig competent 4 Ouders zijn nauwelijks competent 5 Ouders zijn niet competent

28 Nisto/Spirit Factor 4 Competentie ouders Bij het tweede hokje bij factor 4 kan de pleegzorgwerker zijn eigen indruk geven over de competentie van de ouder(s) aan de hand van volgende mogelijkheden 1 Ouders zijn competent 2 Ouders zijn redelijk competent 3 Ouders zijn matig competent 4 Ouders zijn nauwelijks competent 5 Ouders zijn niet competent

29 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 2 6 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

30 Nisto/Spirit Factor 5 Risicofactoren bij ouders/gezinnen en kind Risico’s bij ouders en gezinnen: Om deze risico’s te bepalen hanteert de pleegzorgwerker twee checklists. Eén checklist van ouderfactoren die mishandeling en verwaarlozing bevorderen en één checklist van gezinsfactoren die mishandeling en verwaarlozing bevorderen. De pleegzorgwerker loopt de items van beide checklists zorgvuldig na, alvorens de eerste vijfpuntsschaal in te vullen

31 Nisto/Spirit Factor 5 Risicofactoren bij ouders/gezinnen en kind. Eerste vijfpuntsschaal ouders/gezinnen 1 Geen risicofactoren 2 Weinig risicofactoren 3 Aantal minder ernstige risicofactoren 4 Aantal ernstige risicofactoren 5 Risicofactoren zijn gelijk gebleven of toegenomen

32 Nisto/Spirit Factor 5 Risicofactoren bij ouders/gezinnen en kind. Eerste vijfpuntsschaal risico’: 1 Geen risicofactoren 2 Weinig risicofactoren 3 Aantal minder ernstige risicofactoren 4 Aantal ernstige risicofactoren 5 Risicofactoren zijn gelijk gebleven of toegenomen

33 Nisto/Spirit Factor 5 Risicofactoren bij ouders/gezinnen en kind. Alvorens de tweede vijfpuntsschaal voor kinderen in te vullen gaat de pleegzorg-werker de kindfactoren na die mishandeling en verwaarlozing bevorderen: premature kinderen, kinderen met aangeboren defecten, chronisch zieke kinderen, overprikkelbare kinderen, kinderen met moeilijk temperament, zwakzinnge en/of ongewenste kinderen en twee-meerlingen

34 Nisto/Spirit Factor 5 Risicofactoren bij ouders/gezinnen en kind. Tweede vijfpuntsschaal: 1 Kind toont zich onder alle omstandigheden hanteerbaar door ouders 2 Kind hanteerbaar in dagelijks leven en redelijk in moeilijke situaties 3 Kind redelijk hanteerbaar in dagelijks leven en redelijk hanteerbaar in moeilijke situatie 4 Kind matig hanteerbaar in dagelijks leven en moeilijk in moeilijke situaties 5 Kind nauwelijks hanteerbaar voor ouders

35 Nisto/Spirit Factor 5 Risicofactoren bij ouders/gezinnen en kind. Tweede vijfpuntsschaal: 1 Kind toont zich onder alle omstandigheden hanteerbaar door ouders 2 Kind hanteerbaar in dagelijks leven en redelijk in moeilijke situaties 3 Kind redelijk hanteerbaar in dagelijks leven en redelijk hanteerbaar in moeilijke situatie 4 Kind matig hanteerbaar in dagelijks leven en moeilijk in moeilijke situaties 5 Kind nauwelijks hanteerbaar voor ouders

36 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 2 6 3 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K 2 Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

37 Nisto/Spirit Factor 6 Hulpverleningsgeschiedenis 1 Naast pleegzorg één lichte vorm van kort-durende ambulante hulp voor ouders/gezin (positief resultaat) 2 Aantal vormen kort- en langerdurende ambulante hulp ouders en kind (vrij positieve resultaten) 3 Kort-langdurende ambulante hulp of daghulp met wisselend resultaat 4 Meerdere vormen intensieve ambulante en semi-residentiële hulp, wisselend resultaat 5 Eén of meer keer langdurend residentieel voor ouders (psychiatrisch) en kind

38 Nisto/Spirit Factor 6 Hulpverleningsgeschiedenis 1 Naast pleegzorg één lichte vorm van kort-durende ambulante hulp voor ouders/gezin (positief resultaat) 2 Aantal vormen kort- en langerdurende ambulante hulp ouders en kind (vrij positieve resultaten) 3 Kort-langdurende ambulante hulp of daghulp met wisselend resultaat 4 Meerdere vormen intensieve ambulante en semi-residentiële hulp, wisselend resultaat 5 Eén of meer keer langdurend residentieel voor ouders (psychiatrisch) en kind

39 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 2 6 3 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K 2 3 Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

40 Nisto/Spirit Factor 7 Psychosociale omgevingsomstan- digheden Bij deze factor gaat het om stressoren die belastend zijn voor het psychosociaal functioneren van ouders/gezin/kind: lage sociaal-economische status, financiële zorgen, werkeloosheid, problematische woonomgeving, sociaal-culturele context (zoals migratiegeschiedenis, specifieke cultuuraspecten, mate van integratie en discriminatie) sociaal isolement of geringe sociale steun

41 Nisto/Spirit Factor 7 Psychosociale omgevingsomstan- digheden 1 Geen nadelige omgevingsomstandigheden 2 Sprake van geringe sociale steun, maar geen andere stressoren 3 Sprake van enige sociale isolering, enige stressoren in sociaal culturele context en/of enige financiële zorgen 4 Sprake van financiële zorgen, werkeloos- en/of arbeidsongeschiktheidheid 5 Sprake van heftige stressoren op vele levensgebieden

42 Nisto/Spirit Factor 7 Psychosociale omgevingsomstan- digheden 1 Geen nadelige omgevingsomstandigheden 2 Sprake van geringe sociale steun, maar geen andere stressoren 3 Sprake van enige sociale isolering, enige stressoren in sociaal culturele context en/of enige financiële zorgen 4 Sprake van financiële zorgen, werkeloos- en/of arbeidsongeschiktheidheid 5 Sprake van heftige stressoren op vele levensgebieden

43 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 2 6 3 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K 2 3 3 Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

44 Nisto/Spirit Factor 8 Protectieve factoren 1 O&K tonen veerkracht, ruime steun in omgeving, gunstige levensomstandighe- den (LO) en bereid hulp aan te nemen 2 O&K voldoende veerkracht, enige steun in omgeving, redelijke LO, redelijk bereid hulp aan te nemen 3 O&K enige veerkracht, beperkte steun en LO, kunnen redelijk profiteren van hulp 4 O&K minimale veerkracht, weinig steun en LO, kunnen nauwelijks profiteren van hulp 5 O&K geen veerkracht geen steun, ongunst- ige LO, geen hulp aanvaarden

45 Nisto/Spirit Factor 8 Protectieve factoren 1 O&K tonen veerkracht, ruim steun in omgeving, gunstige levensomstandighe- den (LO) en bereid hulp aan te nemen 2 O&K voldoende veerkracht, enige steun in omgeving, redelijke LO, redelijk bereid hulp aan te nemen 3 O&K enige veerkracht, beperkte steun en LO, kunnen redelijk profiteren van hulp 4 O&K minimale veerkracht, weinig steun en LO, kunnen nauwelijks profiteren van hulp 5 O&K geen veerkracht geen steun, ongunst- ige LO, geen hulp aanvaarden

46 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 2 6 3 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K 2 3 3 3 Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

47 Nisto/Spirit Factor 9 Belang kind Belang van het kind wordt bepaald door mate waarin de ontwikkeling van het kind bevorderd wordt als de kans op langdurend constructief verblijf in thuissituatie aanwezig is: de winst van thuisplaatsing mate waarin ontwikkeling kind belemmerd wordt als kans op een mislukking in de thuisplaatsing aanwezig is: verlies van de thuisplaatsing Pleegzorgwerker maakt als het ware een ‘winst en verliesrekening’

48 Nisto/Spirit Factor 9 Belang Kind 1 Winst succesvolle thuisplaatsing kind groter dan verlies mislukte thuisplaatsing 2 Winst succesvolle thuisplaatsing kind iets 3 Winst succesvolle thuisplaatsing in even- wicht met verlies mislukte thuisplaatsing 4 Verlies mislukte thuisplaatsing groter dan winst van succesvolle thuisplaatsing Verlies mislukte thuisplaatsing significant groter dan winst succesvolle thuisplaat-sing

49 Nisto/Spirit Factor 9 Belang Kind 1 Winst succesvolle thuisplaatsing kind groter dan verlies mislukte thuisplaatsing 2 Winst succesvolle thuisplaatsing kind iets 3 Winst succesvolle thuisplaatsing in even- wicht met verlies mislukte thuisplaatsing 4 Verlies mislukte thuisplaatsing groter dan winst van succesvolle thuisplaatsing Verlies mislukte thuisplaatsing significant groter dan winst succesvolle thuisplaat-sing

50 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 2 2 6 3 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K 2 3 3 3 Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

51 Nisto/Spirit Factor 10 Mening pleegzorgwerker 1 Ik ben er zeker van dat thuisplaatsing kan geschieden 2 Ik ben er redelijk zeker van dat thuis-plaatsing kan geschieden 3 Ik twijfel of thuisplaatsing succes zal zijn 4 Ik ben er redelijk zeker van dat thuisplaatsing niet zal lukken 5 Ik ben er heel zeker van dat thuisplaatsing niet zal lukken WAT ZOU UW KEUZE ZIJN? VUL UW EIGEN CIJFER 1-5 IN BIJ FACTOR 10

52 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 2 2 6 3 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K 2 3 3 3 Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

53 Nisto/Spirit Factor 11 Mening pleegzorgteam Nadat u in gedachten uw eigen cijfer hebt ingevuld wisselt u met uw buurman/vrouw uit wat u beiden hebt ingevuld. Komt u tot dezelfde mening of is er verschil en zo ja wat is – denkt u beiden – de betekenis van dit verschil? Probeert u nu samen (als team) in gedachten factor 11: het advies van het pleegzorgteam in te vullen.

54 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 5 9 2 2 6 3 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K 2 3 3 3 Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o

55 Nisto/Spirit De ontknoping: wat heeft Spirit in deze casus geadviseerd? Factor 10 mening pleegzorgwerker: een 2 (redelijk zeker over thuisplaatsing) Factor 11 advies pleegzorgteam een 1 (volledig consent in pleegzorgteam)

56 SCORING Nisto/Spirit V&V O&K Besluit GV A Plz Pltsg Pteam R Plz hulp 1
2 3 Advies Pteam R Plz hulp 4 2 1 12 1 2 3 11 3 3 Wel of geen thuisplaatsing Comp. Oud. Mening PlBg 10 4 2 2 5 9 2 2 6 3 8 7 Belang kind Ri.fac. O&K 2 3 3 3 Prot. fact. Hulpv. gesch. P.soc. omg.o


Download ppt "Symposium Pleegzorg 2010 “Kiezen voor kinderen”"

Verwante presentaties


Ads door Google