De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van ouders in de ontwikkeling van alcoholgebruik onder adolescenten Door Elisa De Jonghe Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van ouders in de ontwikkeling van alcoholgebruik onder adolescenten Door Elisa De Jonghe Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van ouders in de ontwikkeling van alcoholgebruik onder adolescenten
Door Elisa De Jonghe Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders in de ontwikkeling onder adolescenten. Verslaving, 4(3), DOI: /BF

2 Inhoudstafel Inleiding Gezin en gezondheidstudie
Alcoholspecifieke opvoeding Regels stellen Communicatie over alcohol Drinkende ouders Thuis beginnen met drinken Adolescenten beïnvloeden hun ouders Besluit

3 inleiding Nederlands project
Gemiddelde leeftijd dat Nederlandse jongeren beginnen drinken : jaar Hoog in vergelijking met andere Europese landen met eerdere generatie Sociale omgeving  leeftijdsgenoten Rol van ouders  het sociale aanleren Veel vragen bleven onbeantwoord in voorgaande onderzoeken Dit artikel: bouwt verder op eerder onderzoek naar de invloed van op ouders 428 Nederlandse gezinnen met 2 adolescente kinderen

4 Gezin en gezondheidstudie
Studie van 5 jaar Uit 885 gezinnen  selectie van 428 gezinnen Selectie op basis van: Ouders getrouwd / samenwonend 2 eigen biologische kinderen die thuis wonen Elk jaar: getrainde interviewers Alle 4 de gezinsleden  individueel gestructureerde vragenlijsten 95% van de gezinnen Nederlandstalige nationaliteit Evenveel meisjes als jongens 1/3  vmb & evenveel havo en vwo

5 Alcoholspecifieke opvoeding
Stellen van regels voor drinken MAAR Veel praten over alcohol Reacties op dronken thuiskomen  averechts gevolg De invloed van ouders op drinken verandert niet in de loop van adolescentie Ouders verschillen behoorlijk in perceptie van de mate waarin ouders een alcoholspecifieke opvoeding hanteren voorbeeld: ouders denken dat ze vaker over alcohol praten dan dat hun kind ervaren, onduidelijk is of dit verschil echt is of het gevolg van de ouders om hun kind meer sociaal wenselijke te maken

6 Regels stellen Leidt tot minder en later drinken door jongeren
Ouders toleranter en toegeeflijker  jongeren drinken vaker en meer Eenmaal een drankpatroonontwikkeld  invloed van ouderlijke regels neemt af Persoonskenmerken veranderen niets Ouders die zelfs (zwaar) drinken minder bezwaar tegen drinken van hun kinderen Ouders worden toegeeflijker voor alcoholgebruik naarmate kinderen ouder worden weinig effect op het alcoholgebruik het gaat erom hoe streng de ouderlijke regels waren toen de kinderen begonnen te drinken strenge regels helpen het meest op een leeftijd van 10 à 11 jaar Ouders zijn strenger voor hun oudste kinderen dan voor hun jongsten risico op zwaarder alcoholgebruik reden van toegeeflijkheid is onbekend

7 Communicatie over alcohol
Verbale communicatie  meest efficiënt Frequentere communicatie  meer drinken Kan 2 dingen betekenen Praten zet aan tot alcoholgebruik Ouders praten meer  zo merken dat kinderen drinken Ouders communiceren niet constructief of te laat Ouders ging niet echt dialoog aan met hun kinderen  wel dialoog aan maar op verkeerde momenten Communicatie prikkelt nieuwsgierigheid aan

8 Drinkende ouders Ouders drinken regelmatig en veel
kans groter dat kinderen op jonge leeftijd drinken + i/d toekomst meer gaan drinken Vaders hebben grotere invloed dan moeders Invloed van beide ouders  in beginfase v/h drinken groot Invloed leeftijdsgenoten speelt grotere rol Alle ouders kunnen iets doen om te voorkomen dat hun kinderen vroeg en veel gaan drinken MAAR drinkende ouders doen minder aan alcoholspecifieke opvoeding dit betekent niet dat ondernomen acties geen effect hadden

9 Thuis beginnen met drinken
Populair advies: Ouders moeten samen alcohol drinken om zo de jongere verantwoord met alcohol te laten kennismaken experimenteren met alcohol Kan geen kwaad Moet gecontroleerd gebeuren Jongeren gaan hun zelfcontrole minder snel verliezen MAAR Deze jongeren consumeren later wel meer alcohol Hebben grotere kans om problemen met alcohol te krijgen

10 Adolescenten beïnvloeden hun ouders
Kinderen die drinken Ouders losser in normen Minder toezicht op het dagelijkse leven Ze zien ze als volwassen  meer ruimte Geen acceptatie  grotere afstand tussen jongere en ouder

11 besluit Rol van ouders is groot  vooral in fase dat kinderen beginnen drinken Strenge regels stellen de leeftijd uit tot drinken Zowel ouders als adolescenten hebben een invloed op elkaar in het alcoholgebruik Preventie is belangrijk  risico’s van gevaar vermijden Ouders moeten het alcoholgebruik van hun kinderen zo lang mogelijk uitstellen


Download ppt "De rol van ouders in de ontwikkeling van alcoholgebruik onder adolescenten Door Elisa De Jonghe Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google