De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pleegzorg, een haalbaar alternatief?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pleegzorg, een haalbaar alternatief?"— Transcript van de presentatie:

1 Pleegzorg, een haalbaar alternatief?
Katrien Laga Federatie Pleegzorg Opleiding Voogden NBBM

2 “Is pleegzorg een haalbaar en zinvol alternatief?”
Centrale vraag: “Is pleegzorg een haalbaar en zinvol alternatief?” Opleiding Voogden NBBM

3 Opleiding Voogden NBBM
Inhoud Wat is pleegzorg? Welke hulpvraag? Verschillende sectoren Soorten pleegzorg Pleegzorg is gedeelde zorg De kracht van pleegzorg Pleegzorg voor iedereen? 8. Pleegzorg wanneer? Opleiding Voogden NBBM

4 Opleiding Voogden NBBM
1. Wat is pleegzorg? Zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet thuis kunnen wonen of zelf geen thuis kunnen maken. Het gaat om vrijwillige pleeggezinnen die samen met de steun van een dienst voor pleegzorg een thuis willen bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen. Opleiding Voogden NBBM

5 Opleiding Voogden NBBM
2. Welke hulpvraag? Sociale situatie thuis (alleenstaande moeder, werkloosheid,…) Opvoedingsproblemen (verwaarlozing van de kinderen, mishandeling,…) Gedragsproblemen (opstandig, agressief gedrag,…) Handicap (kinderen of volwassenen met een handicap) Psychiatrische problemen ... Opleiding Voogden NBBM

6 3. Verschillende sectoren
Pleegzorg kan verschillen naargelang de overheid die subsidieert: Jongerenwelzijn Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Kind en Gezin Psychiatrische gezinsverpleging Opleiding Voogden NBBM

7 Opleiding Voogden NBBM
5. Soorten pleegzorg Pleegzorg kan variëren in duur: Langdurige pleegzorg Kortdurende pleegzorg Crisisopvang Pleegzorg kan variëren naar vorm: Steungezinnen Vakantieopvang Opleiding Voogden NBBM

8 Opleiding Voogden NBBM
Pleegzorg kan variëren naar gelang de band tussen het pleeggezin en hun pleegkind of pleeggast: - Familiale netwerkpleegzorg - Sociale netwerkpleegzorg - Bestandspleegzorg Opleiding Voogden NBBM

9 5. Pleegzorg is gedeelde zorg
Wie zijn de pleegkinderen? Wie zijn de pleeggezinnen? Wie zijn de ouders? Samenwerking tussen ouders en pleegouders Samenwerking met een dienst voor pleegzorg Opleiding Voogden NBBM

10 Wie zijn de pleegkinderen?
Het gaat om minderjarigen die in een pleeggezin wonen. Vaak gaat het om gekwetste kinderen: - Ze hebben meestal reeds een hele weg afgelegd. - Loyaliteit en binding zijn van groot belang. - Mogelijke gedrags- of psychiatrische problemen. Opleiding Voogden NBBM

11 Wie zijn de pleegkinderen? (2)
Het is belangrijk om niet te veralgemenen. Vertrouwen, het gevoel de moeite waard te zijn en netwerkvorming zijn enkele belangrijke peilers in pleegzorg. Opleiding Voogden NBBM

12 Wie zijn de pleeggezinnen?
Pleeggezinnen vormen eerder stabiele huishoudens. Een pleeggezin heeft gemiddeld iets meer kinderen dan andere Vlaamse gezinnen. Pleeggezinnen hebben meestal een sterk familiaal en sociaal netwerk. Opleiding Voogden NBBM

13 Opleiding Voogden NBBM
Wie zijn de ouders? Ouders hebben het moeilijk om voor hun kind te zorgen. Dikwijls hebben de ouders problemen op meerdere levensdomeinen: Overbelaste alleenstaande moeders of vaders Gezinnen met zware alcohol- of drugsverslaving Ouders die het moeilijk hebben om de zorg voor hun kind met een handicap te dragen Schulden Opleiding Voogden NBBM

14 Samenwerking tussen ouders en pleegouders
De band van een kind met zijn/haar ouders is onverbrekelijk, hoe moeilijk de situatie ook geweest is. Pleegouders mogen de ouders niet zomaar vervangen. Pleegouders nemen taken van de ouders over voor een korte of langere periode. De pleegzorgbegeleider heeft hierbij een belangrijke, vaak bemiddelende, taak. Opleiding Voogden NBBM

15 Samenwerking met een dienst voor pleegzorg
Pleegouders en hun pleegkind/pleeggast hebben regelmatig contact met hun eigen pleegzorgbegeleider om de pleegzorgsituatie te bespreken en om oplossingen voor eventuele moeilijkheden te zoeken. Alle pleeggezinnen worden geselecteerd en voorbereid door een dienst voor pleegzorg. Opleiding Voogden NBBM

16 Pleegzorg is gedeelde zorg
Belang van een goede samenwerking tussen - Pleegkind - Pleegouders - Ouders - Dienst voor pleegzorg  In het belang van het kind! Opleiding Voogden NBBM

17 6. De kracht van pleegzorg
Pleegzorg is zorg vanuit het leven van iedere dag. Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Pleegkinderen vinden in het pleeggezin geborgenheid, warmte, een sociaal netwerk,… Pleeggezin kunnen we beschouwen als hulp die aan het natuurlijk netwerk van een kind wordt toegevoegd. Opleiding Voogden NBBM

18 7. Pleegzorg voor iedereen?
Voor sommige kinderen is een plaatsing in een pleeggezin geen goede oplossing. Vaak zijn kinderen te erg gekwetst en voor hen is de druk van gezinsrelaties, de nabijheid van andere mensen te bedreigend of te belastend. Naast pleegzorg dus ook nood aan andere opvangmogelijkheden. Opleiding Voogden NBBM

19 Opleiding Voogden NBBM
Pleegkinderen en - jongeren hebben één ding gemeen: zonder georganiseerde hulp van anderen gaat het niet. Deze hulp dient dan ook zo goed als mogelijk aan te sluiten bij hun noden en behoeften. Het belang van het kind centraal Opleiding Voogden NBBM

20 Opleiding Voogden NBBM
8. Pleegzorg wanneer? Vraag die wij ons vanuit de Federatie Pleegzorg ook stellen. Congres 2009: ‘Pleegzorg wanneer’? - Wetenschappelijke inventaris - Europese vergelijking - Focusgroepen Opleiding Voogden NBBM

21 Federatie Pleegzorg Ravenstraat 98, 3000 Leuven 070/220.300
Federatie Pleegzorg Ravenstraat 98, 3000 Leuven 070/ Opleiding Voogden NBBM


Download ppt "Pleegzorg, een haalbaar alternatief?"

Verwante presentaties


Ads door Google