De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteit Maastricht Hervorming van de zorgverzekering Hans Maarse BEOZ Eindhoven, 20 oktober 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteit Maastricht Hervorming van de zorgverzekering Hans Maarse BEOZ Eindhoven, 20 oktober 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Universiteit Maastricht Hervorming van de zorgverzekering Hans Maarse BEOZ Eindhoven, 20 oktober 2005

2 Universiteit Maastricht Historisch overzicht 1900-1940: praten en plannen 1941: Ziekenfondsbesluit 1964: Ziekenfondswet 1968: AWBZ 1974: Structuurnota Gezondheidszorg 1986: Wet Toegang tot de Ziektekostenverzekering 1987: Rapport Dekker (Bereidheid tot Verandering) 1989: Plan Simons 1992: ‘Politieke dood’ van het plan Simons 1993-2005: stroom ‘incrementele’ veranderingen 2006: Wet op de Zorgverzekering

3 Universiteit Maastricht

4 Personele bereik (nieuw) AWBZ (100% bevolking)1e compartiment Zorgverzekeringswet (100%)2e compartiment Aanvullende verzekering3e compartment Opheffing onderscheid tussen ziekenfonds-private verzekering

5 Universiteit Maastricht Hervormingswetgeving WZV Wet op de Zorgverzekering HOZ: Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg WTGEXPRESS: Wet Tarieven Gezondheidszorg Experimenten/Prestaties WTZi: Wet Toelating Zorginstellingen Wet op de Zorgtoeslag WMG: Wet Marktordening Gezondheidszorg WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

6 Universiteit Maastricht Welke wetgeving verdwijnt? Particuliere verzekering Ziekenfondswet Wet Toegang Ziektekostenverzekering Wet MOOZ Wet Ziekenhuisvoorzieningen Welzijnswet Wet Voorzieningen Gehandicapten

7 Universiteit Maastricht Waarom hervorming zorgverzekering? Gefragmenteerde structuur (grensproblemen) Beperking solidariteit door onderscheid publiek-privaat Geen sterke prikkels voor doelmatigheid en excellentie Keuzevrijheid burger beperkt •Overig

8 Universiteit Maastricht Kernelementen Eén stelsel AWBZ blijft bestaan maar alleen voor langdurige zorg Privaatrechtelijk ipv publiekrechtelijk stelsel Uitvoering door private verzekeraars Functionele pakketomschrijving Marktwerking Contractering Keuzevrijheid consument Publieke randvoorwaarden Premies

9 Universiteit Maastricht Health care finance after reform employer government Consumer/ insured Risk equalisation fund Health insurer Provider Fiscal authority Employer contribution Government contribution Weighted capitation premium Reimbursement -/- copayment subsidies Health care Direct payments

10 Universiteit Maastricht Premiestelling Werkgevers betalen inkomensafhankelijke premie rechtstreeks aan Centrale Kas (50%) Verzekerde betaalt nominale premie (gemiddeld €1100) Vrije premiestelling zorgverzekeraars Kinderen <18 premievrij (wordt door de overheid betaald) Individualisering Bonus/no-claim regeling -------------------- •Zorgtoeslag met oog op inkomenssolidariteit

11 Universiteit Maastricht Publieke randvoorwaarden/waarborgen Verzekeringsplicht voor burger Zorgplicht voor zorgverzekeraar Acceptatieplicht Risicoverevening Overheid bepaalt inhoud zorgpakket, maar in functionele termen Eén premie per polis maar verschillende polissen met verschillend premies Overig (bijv. staffeling eigen risico)  Niet minder maar andere regels!  Niet overheid versus markt

12 Universiteit Maastricht Waarden Risicosolidariteit - acceptatieplicht - premie varieert niet met risico - één stelsel - breed pakket Inkomenssolidariteit - werkgevers - zorgtoeslag Individuele verantwoordelijkheid - bonus - keuze pakket - beperking pakket

13 Universiteit Maastricht Toekomstscenarios Scenario van de incrementele verandering Scenario van de radicale beleidsontwikkeling (nog veel meer marktwerking Scenario van de half-way implementation


Download ppt "Universiteit Maastricht Hervorming van de zorgverzekering Hans Maarse BEOZ Eindhoven, 20 oktober 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google