De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke Seniorenraad Niel Meewerken aan het gemeentelijk seniorenbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke Seniorenraad Niel Meewerken aan het gemeentelijk seniorenbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke Seniorenraad Niel Meewerken aan het gemeentelijk seniorenbeleid

2 Oprichting Op 22 maart 1999 werd de gemeentelijke seniorenraad van Niel opgericht. Goedkeuring van de statuten door de gemeenteraad op 16 december 1999. Opstellen van een intern huishoudelijk reglement. Senioren = alle niet-meer-beroepsactieve 55-plussers uit de gemeente Niel

3 Samenstelling

4 Dagelijks Bestuur

5 Algemene Vergadering  Dagelijks Bestuur  + 2 extra leden S-Plus (1 plaats ingevuld)  + 2 extra leden OKRA (1 plaats ingevuld)  + 2 extra leden Liberale Gepens.  + 3 onafhankelijke leden (twee plaatsen ingevuld)  + 1 afgevaardigde van het Woon –en Zorgcentrum Maria Boodschap Samenstelling: 9 mannen en 6 vrouwen Bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

6 Doelstellingen  De Gemeentelijke Seniorenraad behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak, die rechtstreeks of onrechtstreeks senioren aanbelangen.  De Gemeentelijke Seniorenraad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de OCMW-raad en/of GR advies te verstrekken.  De Gemeentelijke Seniorenraad bevordert overleg, samenwerking en coördinatie in het seniorenwerk en de seniorenzorg.  De Gemeentelijke Seniorenraad bevordert de informatie en vorming ten behoeve van de senioren, zo nodig organiseert hij deze zelf.  De Gemeentelijke Seniorenraad kan voor diverse uitzichten van het vraagstuk voor senioren en gepensioneerden, deskundigen raadplegen. De Gemeentelijke Seniorenraad werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding. De Gemeentelijke Seniorenraad is een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsrecht.

7 Werking  Dagelijks Bestuur: bijna elke maand vergadering, behalve tijdens de vakantiemaanden juli en augustus.  Algemene Vergadering: vergadert twee tot driemaal per jaar.

8 Verloop vergaderingen  Zowel de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur als de Algemene Vergaderingen verlopen volgens een vast stramien. 1. Verwelkoming 2. Verslag vorige vergadering 3. Financieel verslag 4. Briefwisseling 5. Verslagen van diverse werkgroepen en raden 6. Activiteiten 7. Varia

9 Activiteiten  Jaarlijkse Seniorennamiddag met o.a. artiesten als Wendy Van Wanten, Luc Caals, Hugo Symons en Connie Neefs, …  Seniorenkerstfeest  Infonamiddagen met o.a. thema’s als diefstalpreventie, CO-vergiftiging, het vredegerecht, erfenissen en schenkingen, drugs en alcohol/medicatie, valpreventie, …  Filmvoorstelling  Vertelnamiddag  Muzikale namiddag  Wandeling, fietstocht en ritmische gymnastiek i.s.m. Sportraad Niel  Actief meedenken en werken met de Werkgroep Toegankelijk, Werkgroep Drugsbeleid, Sportraad, Welzijnsraad.  Lokaal Sociaal Beleid  Adviezen aan Verkeerscommissie inzake verkeerssituaties.

10 Samenwerking  Catering Seniorennamiddag gebeurt door plaatselijke middelbare school KTA, leerlingen maken onder leiding van kookleerkrachten heerlijke versnaperingen en doen ook de dag zelf de volledige catering (opdienen, afruimen en afwas).  Infonamiddagen, filmvoorstelling, vertelnamiddag, muzieknamiddag gaat door in de polyvalente zaal van het WZC Maria Boodschap. Zij stellen voor een zeer kleine prijs hun zaal terbeschikking en schenken ook koffie en thee.


Download ppt "Gemeentelijke Seniorenraad Niel Meewerken aan het gemeentelijk seniorenbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google