De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergunningverlening WBBE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergunningverlening WBBE"— Transcript van de presentatie:

1 Vergunningverlening WBBE
Nicole Hardon (Bodemplus) 3 december 2013

2 Toetsen melding en/of aanvraag OBM
melding/aanvraag volledig? (indieningvereisten) toetsen locatie - ontheffing bestemmingsplan of PMV nodig? > onderwerp in vooroverleg; indien “onlosmakelijk” dan moeten aanvraag OBM en ontheffing in één aanvraag - in aangewezen interferentiegebied? > zo ja, dan toetsen of naast melding ook OBM is aangevraagd toetsen (voor zover mogelijk) of na installatie zal voldoen aan wettelijke eisen: interferentie met ander systeem, lekdichtheid, energiebalans, temperatuur, energierendement 2

3 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
OBM-plichtige activiteiten (Besluit omgevingsrecht, artikel 2.2a, lid 7): Installeren gesloten bodemenergiesysteem: - met een bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kW - binnen een interferentiegebied Weigeringsgronden (Besluit omgevingsrecht, artikel 5.13b, lid 9): Veroorzaken van interferentie met ander bodemenergiesysteem waardoor doelmatig functioneren van systemen wordt geschaad Ondoelmatig gebruik van bodemenergie (bijvoorbeeld te groot systeem voor beoogde toepassing of binnen interferentiegebied strijd met beleidsregels) 3 december 2013

4 Toetsen melding/vergunningaanvraag (1)
Beoordeling onderbouwing van geen interferentie 2 kleine gesloten systemen: geen interferentie als afstand meer dan 120 meter is (stap 1 Bijlage II HUM) 2 kleine gesloten systemen, afstand tussen 15 en 120 meter: afhankelijk van grondwaterstroming en bodemtype of beoordeling door specialist nodig is (stappen 2, 3 en 4.a Bijlage II HUM) 3 december 2013

5 Toetsen melding/vergunningaanvraag (2)
Altijd beoordeling door specialist bij: Klein gesloten systeem op <15 meter: beoordeling modelmatige berekening (stap 5 Bijlage II HUM) Meer dan 2 kleine gesloten systemen binnen 120 meter : nomogrammen (stap 4b Bijlage II HUM) of beoordeling modelmatige berekening (stap 5) Interferentie tussen klein en groot gesloten systeem: beoordeling modelmatige berekening temperatuurinvloed Interferentie tussen klein gesloten systeem en open systeem: maatwerk beoordeling 3 december 2013

6 Toetsen melding/vergunningaanvraag (3)
Beoordelen ordegrootte warmte- en koudevraag Kan met behulp van Tabel 1.a en 1.b in Bijlage 2 bij de HUM No Gebouwtype Warmtevraag (MWh/jaar) Koudevraag min max D1 Bedrijfshal met kantoor 25,0 36,0 20,3 40,3 D2 Kantoorpand 70,0 72,0 48 58,9 D3 School 29,6 Beoordelen ordegrootte energierendement Rendement (SPF) ligt globaal tussen 3,8 en 4,5 (pagina 10 Bijlage 2 HUM) 3 december 2013


Download ppt "Vergunningverlening WBBE"

Verwante presentaties


Ads door Google