De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke Taakgroep Wie, waarom en wat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke Taakgroep Wie, waarom en wat."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke Taakgroep Wie, waarom en wat

2 Wie en waarom Samenwerkingsverband van LHV, KNMP, VHN en NHG
Doelstelling: bevorderen van elektronische communicatie vanuit een regionaal perspectief (vraag en behoefte) Gesubsidieerd door VWS van januari 2011 tot 31 december 2012 Aandachtsgebieden: inventarisatie en monitoren regionale gegevensuitwisseling adequate dossiervoering informatiebeveiliging en privacy kennis verzamelen en delen

3 Resultaten Eindrapportage met inventarisatie van regio’s en de stand van zaken elektronische gegevensuitwisseling: Hoe wordt uitgewisseld in regio’s? Wat wordt uitgewisseld? Door wie wordt uitgewisseld? Hoe wordt samengewerkt? Wat is het financieringsmodel? Wat is kenmerkend voor succesvolle uitwisseling (succes- en faalfactoren)? Zijn er best practices en lessons learned? Is er een (nabije) toekomstvisie? Zijn er obstakels om te overwinnen? Uitwerken, afronden en implementeren Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) Quickscan Informatiebeveiliging systemen bij leveranciers

4 Gedragscode EGiZ Gedragscode bundelt bestaande privacyregels voor uitwisseling van patiëntgegevens en helpt zorgverleners bij naleving daarvan Opgesteld vanuit regio’s, KNMG en Nictiz in samenwerking met koepels Verbreding wordt gezocht: NVZ onderschrijft de Gedragscode Gedragscode wordt 1 oktober 2012 aangeboden aan CBP Na 13 weken geeft CBG haar reactie. Waarna de Gedragscode breed wordt uitgezet voor reactie. Daarna volgt de vaststelling. Tot aan vaststelling is Gedragscode opvraagbaar via koepels

5 Quickscan Informatiebeveiliging
Doel quickscan: globaal inzicht krijgen hoe systemen die veel in de eerste lijn worden gebruikt (HIS, AIS, HAP-IS en KIS) het de gebruiker mogelijk maken om te voldoen aan adequate bewaking van de privacy van patiëntgegevens Focus op drie elementen: inloggen (identificatie/authenticatie), autorisaties en rollen, en logging Bevindingen worden geanonimiseerd in september in werksessies besproken met leveranciers, koepels en andere betrokkenen Doel werksessies: onderzoeken wat het draagvlak is voor welke remedies Eindrapport is in december openbaar

6 Contactgegevens Taakgroepleden
KNMP – Tosca Noorlander, LHV – Hans Erik van Helsdingen, NHG – Tjeerd van Althuis, VHN – Yvonne van Persie,

7 Vragen ?


Download ppt "Landelijke Taakgroep Wie, waarom en wat."

Verwante presentaties


Ads door Google