De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jij bent belangrijk! Hoezo?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jij bent belangrijk! Hoezo?."— Transcript van de presentatie:

1 Jij bent belangrijk! Hoezo?

2 Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Jes. 60:1 1 De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Num. 6:25-26

3 Gij zijt het licht der wereld…
Laat (zo) uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Mat.5:14-16

4 Paradigma 1: God is goed, altijd! Paradigma 2: Jij bent belangrijk!

5 For as a man thinks in his heart so is he … Spr. 23:7

6 Kernwaarden WIE ben ik = kernwaarden (W)DAAROM doe ik = missie / doel
WAT doe ik = visie of droom (hoe ziet ‘t er uit) HOE doe ik het = plannen WANNEER doe ik het = doelen (met datum)

7 Bestemming Visie (droom) & kernwaarden (wie ben ik?)
Kernwaarden zijn de profeten van bestemming Bestemming; welke visie van jou wil je worden? Perversie; een rotte versie van mijn bestemming.

8

9 Geschiedenisles - 1 Psalm 8:5-7 - de heerschappij van de mens … wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: …

10

11 Geschiedenisles – 2 Lucas 10:18 – de gevallen engelen Ik (Jezus) zag satan als een bliksem uit de hemel vallen. Lucas 4:4 – de verloren heerschappij En satan voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zei tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven …

12

13 Geschiedenisles - 3 Gen. 3:14 & Rom.16:20 – de roeping van de mens En Ik zal vijandschap zetten tussen u (satan) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden.

14

15 Geschiedenisles - 4 Gal. 3:19 – de overtreding van de mens Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg…

16

17 Geschiedenisles - 5 Rom.5:17 – het herstel van de mens Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

18 Geschiedenisles - 6 Gal.3: 26 & 27 – Hersteld en gereformeerd  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

19 Gods visie voor Adam, Eva & jou …
Gal.3: 27 Jij wordt met Christus bekleed. Wat betekent dat precies? Autoriteit is hersteld – schepping Toegang tot God is hersteld – de hof De opdracht is hersteld – HEERS!

20 Heersen? Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven…

21 De eerste veldtocht… 2 Cor 10:4&5 …want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus…

22 De eerste veldtocht… For as a man thinks in his heart so is he … Spr. 23:7

23 De eerste veldtocht… 2 Cor 10:5 (King James) Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God (‘lofty things’ - NASV), and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;

24 De eerste veldtocht… Ons denken: Neerhalen (cast down)
Imaginations (fantasiën) Lofty things (hoogmoedige / rebelse gedachten) Gevangen nemen voor Jezus Thoughts (bedenksels)

25 De eerste veldtocht… 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. (1 Cor.2:16) For who hath known the mind of the Lord, that he should instruct him? But we have the mind of Christ.


Download ppt "Jij bent belangrijk! Hoezo?."

Verwante presentaties


Ads door Google