De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Juli 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Juli 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Juli 2009

2 "Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen
"Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.“ (Lucas 12,33)

3 Ben je jong en wil je een leven vol met idealen, een leven dat radicaal is en heel je inzet vraagt? Luister dan naar Jezus. Er is niemand op de wereld die zoveel van je vraagt. Je krijgt bij Hem de gelegenheid om je geloof, je edelmoedigheid en je heldhaftigheid te laten zien.

4 Ben je volwassen en verlang je naar een serieus leven waarin je je kunt inzetten voor anderen, een leven waarin een heldere lijn te zien is?

5 Of ben je oud en wil je de laatste jaren van je leven echt kunnen vertrouwen op iemand die je niet bedriegt, zonder door allerlei zorgen te worden geplaagd? Ook voor jou gelden dan deze woorden van Jezus.

6 Ze vormen de afsluiting van een reeks aansporingen waarin Jezus je uitnodigt je niet druk te maken over wat je zult eten en wat je zult aantrekken. Hij verwijst naar de vogels in de lucht die niet zaaien en naar de lelies op het veld die niet weven.

7 Je kunt dus iedere bezorgdheid over de dingen van de aarde uit je hart bannen. Want de Vader heeft veel meer liefde voor jou dan voor de vogels en de bloemen. Hijzelf zorgt voor jou. Daarom zegt Jezus:

8 "Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen
"Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.“ (Lucas 12,33)

9 Heel het evangelie en elk woord daarin bevat een uitnodiging om alles los te laten wat we hebben en wat we zijn.

10 Vóór de komst van Christus vroeg God niet zoveel van ons
Vóór de komst van Christus vroeg God niet zoveel van ons. Het Oude Testament beschouwde de aardse rijkdom als iets goeds, als een zegen van God. En wanneer het vroeg om aalmoezen te geven aan de behoeftigen was dat om de Almachtige welwillend te stemmen.

11 In de latere ontwikkelingen van de joodse opvattingen was het idee van een beloning in het hiernamaals al meer verbreid. Een koning werd verweten dat hij zijn bezittingen uitdeelde, waarop hij antwoordde: “Mijn voorvaderen verzamelden schatten voor het leven hier. Ik heb schatten verzameld voor het hiernamaals”.

12 Het nieuwe in de woorden van Jezus is dat Hij je alles vraagt, een totale gave van alles. Hij wil dat je een onbezorgd kind bent, dat niet bekommerd is over materiële zaken, een kind dat alleen op Hem steunt.

13 Vandaar zijn aansporing:
Hij weet dat rijkdom en bezit een enorme hindernis voor je kunnen vormen, want ze nemen heel je hart in beslag, terwijl Jezus jouw hart juist helemaal voor zich wil hebben. Vandaar zijn aansporing:

14 "Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen
"Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.“ (Lucas 12,33)

15 Het kan zijn dat je gebonden bent aan mensen of dat je maatschappelijke positie je verplicht tot een bepaalde, waardige levensstijl. Maar, op zijn minst geestelijk, moet je jezelf wel losmaken van je bezittingen en er alleen maar de beheerder van zijn.

16 Als je op die manier met je rijkdom omgaat en ze beheert voor anderen, ben je in de liefde voor hen en verzamel je een schat die de mot niet kan aanvreten en de dief niet kan wegnemen.

17 Maar ben je er wel zo zeker van dat je alles moet behouden
Maar ben je er wel zo zeker van dat je alles moet behouden? Luister naar de stem van God in je binnenste, vraag raad aan anderen als je niet kunt beslissen.

18 Je zult zien hoeveel overbodige dingen je nog zult vinden bij alles wat je hebt. Niet vasthouden.
Geef aan wie niet heeft. Breng de woorden van Jezus in praktijk: “Verkoop ... en geef”. Zo zul je beurzen vullen die niet verslijten.

19 Om in de wereld te kunnen leven moet je vanzelfsprekend ook met geld en met dingen omgaan.
God wil dat je daarvoor zorg draagt, maar niet dat je je daarover zorgen maakt. Zorg voor dat beetje dat nodig is om te leven volgens jouw maatschappelijke positie, jouw specifieke omstandigheden. Voor de rest geldt:

20 "Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen
"Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten." (Lucas 12,33)

21 Paus Paulus VI was echt arm
Paus Paulus VI was echt arm. Dat bleek ook uit de manier waarop hij begraven wilde worden: in een eenvoudige kist, gewoon in de aarde. Vlak voor hij, in 1978, overleed had hij tegen zijn broer gezegd: "Voor deze belangrijke reis heb ik mijn koffers al lang klaargemaakt.” Dat is wat je moet doen: je koffers klaarmaken.

22 In de tijd van Jezus noemde men dat misschien geldbuidels
In de tijd van Jezus noemde men dat misschien geldbuidels. Maak je koffers klaar, dag na dag. En vul ze zoveel mogelijk met wat nuttig is voor anderen. Wat je weggeeft, dat heb je pas echt. Denk eens aan alle honger in de wereld. Aan al dat lijden. Aan al die behoeftigen…

23 Stop in je koffers daden van liefde, alles wat je doet om je medemensen te helpen. Doe al die dingen voor Hem. Zeg in je hart tegen Hem: voor U. En doe de dingen goed, perfect. Ze zijn bestemd voor de hemel en zullen in eeuwigheid blijven.

24 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging.
"Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.“ (Lucas 12,33) “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van: Chiara Lubich, maart Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia)


Download ppt "Woord van Leven Juli 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google