De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsbeleidsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsbeleidsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsbeleidsplan

2 Visie op onderwijs Opleidingsaanbod: Maatschappelijk Wetenschappelijk
Relevant Regionaal verankerd doch met internationale uitstraling! Essentieel: koppeling tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

3 student-centraal onderwijsconcept:
Visie op onderwijs student-centraal onderwijsconcept: - student: evolutie van begeleid zelfstandig leren  autonoom leren met aandacht voor de verwerkingstijd - docent: aansturing neemt gaande weg af, met aandacht voor feedbacksysteem en toetsing Opbouw curricula: rekeninghoudend met bovenstaande principes Resultaat: er heerst een leercultuur waarin wisselwerking tussen studenten en docenten centraal staat

4 Balans tussen academische en generieke beroepscompetenties
Visie op onderwijs Balans tussen academische en generieke beroepscompetenties Kenmerken inherent aan onderwijsvisie: - werken in kleine, wisselende groepen - inschakeling van nieuwe media en aangepaste werkvormen  als voorbereiding op beroepsloopbaan Vlotte inzetbaarheid in de arbeidsmarkt van multifunctionele professionals

5 Visie op onderwijs Kern van academisch onderwijs = onderzoek - met oog voor maatschappelijke noden Uitdaging: - antwoorden kunnen bieden op hedendaagse en toekomstige regionale en internationale evoluties door lifelonglearning

6 Inclusieve aanpak opdat:
Visie op onderwijs Inclusieve aanpak opdat: alle studenten maximaal kunnen ontplooien alle talenten kansen krijgen door verbreding of verdieping in curricula deficiënties tijdens het onderwijsproces worden weggewerkt d.m.v. studieloopbaanbegeleiding Internationale netwerken stimuleren

7 Visie op onderwijs Besluit:
Uhasselt = actief onderwijs waarbij zelfmanagement centraal staat, uitdagingen worden ingebouwd in het onderwijs met bijzondere aandacht voor het evaluatiesysteem waarbij kwaliteit gewaarborgd blijft. Afgestudeerden aan de Uhasselt zijn volwaardige professionals die wereldwijd kunnen ingezet worden.

8 Strategische doelstellingen periode 2013-2017
Om de onderwijsvisie te realiseren beoogt de UHasselt voor de periode de volgende zes strategische doelen te realiseren: SD1: Het bijsturen van het opleidingsaanbod zodat dit optimaal interageert met de onderzoeksexpertise van de UHasselt en anticipeert op de maatschappelijke noden, en dit met het oog op ondersteuning van de innovatie en van de duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. SD2: Het innoverend onderwijsconcept van de UHasselt verder ontwikkelen en implementeren. SD3: Instroom/doorstroom van studenten verbeteren via een inclusieve aanpak. SD4: Streven naar een integraal kwaliteitszorgsysteem op alle niveaus van de instelling waarbij de onderwijsorganisatie afgestemd wordt op het onderwijsconcept. SD5: Lifelong learning stimuleren. SD6: Netwerking & internationalisering van het onderwijs uitbouwen

9 Strategische doelstelling: concretisatie

10 Strategische doelstelling: concretisatie

11 Strategische doelstelling: concretisatie

12 Strategische doelstelling: concretisatie

13 Strategische doelstelling: concretisatie

14 Strategische doelstelling: concretisatie

15 Acties 2014 2014 SD 1 Het bijsturen van het opleidingsaanbod zodat dit optimaal interageert met de onderzoeksexpertise van de UHasselt en anticipeert op de maatschappelijke noden, en dit met het oog op ondersteuning van de innovatie en van de duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. OD 1.1 Het opleidingsaanbod van de UHasselt met zijn afstudeerrichtingen nauw laten aansluiten bij de onderzoeksspeerpunten en de onderlinge interactie tussen deze speerpuntdomeinen waardoor de UHasselt als kennisinstelling een belangrijk knooppunt is in het innovatieweb. continu zoekwerk OD 1.2 Duurzaam inspelen op actuele maatschappelijke noden door afstemming van opleidingen. SD 2 Het innoverend onderwijsconcept van de UHasselt verder ontwikkelen en implementeren. OD 2.1 Competentiegericht onderwijs versterken en het implementeren van employability skills in de opleidingen. verdere implementatie OD 2.2 Uitbouwen van het onderzoek van onderwijs. beginfase (begroot) OD 2.3 Creëren van een stimulerende leeromgeving waarin een verscheidenheid aan werkvormen ontwikkeld wordt. verbetering OD 2.4 Implementeren van blended learning door het verder ontwikkelen van digitale instrumenten. OD 2.5 Uitwerken van een systeem voor evaluatie en kwaliteitscontrole van de evaluatie. OD 2.6 Verspreiden van informatie over de onderwijsvisie via gerichte communicatiekanalen. SD3 Instroom/doorstroom van studenten verbeteren via een inclusieve aanpak. OD 3.1 Instroom van studenten verbeteren rekening houdend met de achtergrondkenmerken van studenten. actieplan OD 3.2 Doorstroom van studenten verbeteren rekening houdend met de achtergrondkenmerken van studenten. OD 3.3 Studenten stimuleren om talenten optimaal te ontplooien. SD 4 Streven naar een integraal kwaliteitszorgsysteem op alle niveaus van de instelling waarbij de onderwijsorganisatie afgestemd wordt op het onderwijsconcept OD 4.1 Succesvolle integratie van de hogeschoolopleidingen in de UHasselt. OD 4.2 Realiseren van een efficiënte organisatie van de centrale onderwijsdiensten door het optimaliseren van processen en systemen. OD 4.3 Optimaliseren van de samenstelling en de werking van de overlegorganen voor een efficiënt en effectief overleg over onderwijsaangelegenheden. OD 4.4 Succesvolle implementatie van het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau. OD 4.5 Verdere implementatie van het kwaliteitszorgsysteem op opleidingsniveau. OD 4.6 Realiseren van een effici‘nte organisatie van het academiejaar door het afstemmen van de academische kalenders van de verschillende opleidingen. SD5 Lifelong learning stimuleren OD 5.1 Stimuleren van initiatieven voor het versterken van de alumniwerking. OD 5.2 Uitbouwen van opleidingsaanbod in het kader van postacademische / permanente vorming. OD 5.3 De krachten van onderwijs en onderzoek bundelen om te komen tot een performant aanbod van doctoral schools en postdoc opleidingen waarvan de kwaliteit wordt bewaakt en geoptimaliseerd. OD 5.4 Ontwikkelen van professionalisering van docenten.


Download ppt "Onderwijsbeleidsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google