De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forum voor Amateurkunsten: Sabam en Billijke Vergoeding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forum voor Amateurkunsten: Sabam en Billijke Vergoeding"— Transcript van de presentatie:

1 Forum voor Amateurkunsten: Sabam en Billijke Vergoeding
2, 3 en 10 februari 2010 Thomas Hooft Dirk Vervenne Adviseur Billijke vergoeding juridische dienst 02/

2 1. wetgeving Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten ( info & news, documenten downloaden, wetgeving) Internationale auteursrechtconventie van Bern van 9 september 1886 Conventie van Rome van 26 oktober 1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties diverse Europese richtlijnen KB’s inzake de billijke vergoeding enz.

3 2. auteursrecht 2.1. wat is beschermd?
‘werken van letterkunde of kunst’ (boeken, brochures, preken, toneel, dans, opera, muziek, films, tekeningen, schilderijen, gebouwen, beeldhouwwerken, foto’s, toegepaste kunst, kaarten, enz.) (art. 2 Conventie van Bern) voorwaarden: origineel (‘persoonlijke stempel’) en concreet

4 illustratie originaliteit:
Demarec schroot-sorteergrijper CUB sloop-sorteergrijper Voorzitter rechtbank van eerste aanleg Kortrijk, 17 januari 2007: De Demarec schroot-sorteergrijper is een auteursrechtelijk beschermd werk. Het originele karakter blijkt uit de oorspronkelijke combinatie van al dan niet originele elementen die getuigt van een oorspronkelijkheid die het resultaat is van een persoonlijke visie.

5 illustratie concreet ><abstract: Christo

6 2. auteursrecht 2.2. formaliteiten
geen formaliteiten I-depot bij Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (

7 2. auteursrecht 2.3. rechten van de auteur
Reproductie (papier, cd, dvd, pc, website enz.), inclusief vertaling en bewerking publieke mededeling (concert, radio, tv, café, winkel enz.) verhuur en (openbare) uitlening

8 2. auteursrecht 2.4. uitzonderingen
bijvoorbeeld: citaat ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, wetenschappelijke werkzaamheden of actualiteitsverslaggeving kosteloze mededeling in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten

9 kosteloze mededeling in familiekring: rechtspraak
Hof van cassatie, 8 oktober 1999 (British Cars) De mededeling van een auteursrechtelijk beschermd werk heeft een publiek karakter zodra ze niet valt onder de uitzondering die in art. 22 op beperkende wijze is omschreven, zijnde de kosteloze privémededeling in familiekring. (verjaardagsfeestje met 35 leden van een voetbalclub) Hof van cassatie, 20 januari 2006 (Irchonwelz) De kosteloze mededeling die plaatsvindt in besloten kring ten overstaan van een beperkte groep van personen tussen wie een dermate nauwe band bestaat dat hij kan worden gelijkgesteld met een familiale band, geldt als een privémededeling waartegen de auteur zich niet kan verzetten. (radio die speelde in een afgesloten atelier van een garage dat enkel toegankelijk was voor het personeel, zijnde vier arbeiders en een verkoper)

10 uitvoering tijdens publiek examen
reproducties en publieke mededelingen ten behoeve van mensen met een handicap, die rechtstreeks met deze handicap verband houden en van niet-commerciële aard zijn Parodie : voorbeelden : Tarzoon, Ole Ahlberg

11 2. auteursrecht 2.5. Wettelijke licenties
reprografie: reproductie op papier of grafische drager voor privégebruik, ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijke werkzaamheden artikelen en beeldende kunst: volledig andere werken: gedeeltelijk bladmuziek: gedeeltelijk en niet voor privégebruik thuiskopie: reproductie van werken op andere dan grafische dragers in familiekring en alleen bestemd voor gebruik in familiekring leenrecht: uitlening met educatief of cultureel doel door daartoe door de overheid erkende instellingen

12 2. auteursrecht 2.6. beschermingsduur
70 jaar na het overlijden van de auteur (of van de langstlevende coauteur)

13 2. auteursrecht 2.7. licenties en overdrachten
geldigheidsvoorwaarden: schriftelijk bewijs afzonderlijke vergoeding voor elke exploitatiewijze vermelding duur en territorium exploitatieplicht 2, 3 en 4 niet van toepassing indien: werk in opdracht en opdrachtgever actief in niet-culturele sector werk in het kader van een arbeidsovereenkomst

14 3. naburige rechten 3.1. rechthebbenden
uitvoerende kunstenaars (muzikanten, acteurs, circusartiesten, dirigenten, toneelregisseurs enz.) producenten van muziekopnames filmproducenten omroepen

15 3. naburige rechten 3.2. welke rechten
artiesten en producenten Reproductie (papier, cd, dvd, pc, website enz.) publieke mededeling (concert, radio, tv, café, winkel enz.) verhuur en (openbare) uitlening omroepen: heruitzendingen reproducties publieke mededelingen met inkom internet

16 3. naburige rechten 3.3. uitzonderingen en wettelijke licenties
quasi identiek met uitzonderingen op auteursrechten wettelijke licentie van artiesten en producenten voor publieke mededelingen, op voorwaarde dat er geen sprake is van een voorstelling en dat geen inkom gevraagd wordt uitzending tegenprestatie: billijke vergoeding

17 3. naburige rechten 3.4. licenties en overdrachten
contracten met artiesten : schriftelijk bewijs exploitatieplicht (tenzij prestatie in opdracht en opdrachtgever actief in niet-culturele sector of prestatie in het kader van een arbeidsovereenkomst) producenten en omroepen: gemeen recht

18 3. naburige rechten 3.5. beschermingsduur
50 jaar vanaf de datum van de prestatie of de vastlegging van de prestatie / de opname / de eerste uitzending

19 4. SABAM collectief beheer coöperatieve vennootschap
muziek, audiovisuele werken, theater, beeldende kunsten, fotografie en literatuur Sabam Cultuur: steun voor verenigingen en evenementen die het Sabam-repertoire promoten ( promotie en beurzen)

20 voordelen van aansluiting:
inning auteursrechten premies en beurzen ( promotie en beurzen) juridisch advies nadeel van aansluiting: verlies van controle: je kan zelf geen licenties meer verlenen voor rechten die je overgedragen hebt Sabam geeft toestemming aan iedereen die de rechten betaalt (geldt vooral voor muziek)

21 repertoire vertegenwoordigingscontracten met buitenlandse verenigingen
muziek: gebruikers - muziek, ik gebruik af en toe/dagelijks/online muziek, raadpleeg ons repertoire online theater: gebruikers – theater en dans, raadpleeg ons repertoire online

22 programma’s of playlists
tarieven zie eender waar klikken, dan op documenten downloaden, tarieven tarievensimulator: klikken op gebruikers - muziek, ik gebruik af en toe/dagelijks muziek, tarievensimulator indien geen toelating gevraagd: verhoging met 40% indien toelating slechts gevraagd binnen de 48 uur voor de manifestatie: verhoging met 15% programma’s of playlists

23 muziek in theatervoorstellingen
bestaande muziek bijkomende inning % op inkomsten of uitkoopsom naargelang duurtijd minimum per opvoering naargelang duurtijd (max. 10’: resp. 1,33% en 13,33 € + btw) morele rechten scènemuziek ofwel verdeling rechten voor voorstelling tussen auteur en componist ofwel bijkomende inning minimum per opvoering naargelang duurtijd (max. 10’: resp. 1 % en 10 € + btw) tijdens pauze live: 10 € mechanisch: 13,33 €

24 muziek in films bestaande muziek
exclusief recht van uitgevers en producenten (kunnen toelating weigeren!) geen vast tarief speciaal voor de film gecomponeerde muziek rechten regelen met auteurs en muzikanten librarymuziek auteurs- en naburige rechten via Sabam tarief contracten met clubs van amateurcineasten meer info in brochure ‘Videografische reproductierechten’ op eender waar klikken, dan op documenten downloaden, productie

25 andere auteursverenigingen:
SACD: film (fictie), theater en dans SCAM: film (documentaire) en literatuur SOFAM: fotografie en beeldende kunsten JAM (journalisten) enz.

26 5. Billijke Vergoeding -Wat is het onderscheid tussen Sabam en de Billijke vergoeding? -Wie is verantwoordelijk voor de aangifte? -Wanneer aangeven? -Wie is de “Billijke vergoeding”?

27 Auteurs Componisten Artiesten Producenten

28 De organisator !! Auteurs Componisten Artiesten Producenten
De verantwoordelijke voor de aangifte van de Billijke Vergoeding is altijd : De organisator !!

29 Auteurs Componisten Artiesten Producenten Organisator
Gebruik van opgenomen muziek

30 Organisator Conclusie :
Bij gebruik van opgenomen muziek dient de Billijke Vergoeding aangegeven te worden. De aangifte moet ten laatste 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit bij de inningsmaatschappij zijn. Organisator

31 De Billijke Vergoeding
Algemene regel : De Billijke Vergoeding moet altijd worden aangegeven op het moment dat opgenomen muziek wordt gebruikt in een publiek toegankelijke plaats.

32 De Billijke Vergoeding
Algemene regel : Een publiek toegankelijke plaats is elke plaats die vreemd is aan de huiselijke kring.

33 Controledienst Simim Uradex Outsourcing Partners Honebel
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Controledienst Simim Uradex Beheersmaatschappijen Producenten Artiesten Outsourcing Partners Honebel Inningsmaatschappijen Horecasector Alle andere sectoren

34 Wettelijke vrijstelling
Gebruik van opgenomen muziek in het kader van “de les”. Vb. de les “muziek beluisteren”, de turnles,… Opgelet!! Niet vrijgesteld ingeval van gebruik voor andere doelstellingen dan de lessen aan de leerlingen van de school (geldt ook voor andere ruimtes)

35 Activiteiten die wij niet viseren
Zuivere familiefeesten zoals trouwfeesten, plechtige communie, eerste communie,… Opgelet!! Verjaardagsfeesten vallen hier niet onder. De wekelijkse “vergadering” van de jeugdbeweging en het jaarlijkse “kamp”. Naschoolse kinderopvang georganiseerd vanuit de overheid.

36 Alle info www.bvergoed.be www.ikgebruikmuziek.be info@bvergoed.be
Horeca : Honebel C.V. : 02/ Grote evenementen : Thomas Hooft : 0474/ Al de rest : Outsourcing Partners : 070/

37 6. Unisono betreft muziek
op werkplaatsen (binnen of buiten de onderneming) in kantines en bedrijfsrestaurants tijdens personeelsfeesten in het bedrijf telefonische wachtmuziek op de achtergrond van bedrijfswebsites

38 bedrijven met maximum 8 FTE’s
geen inning voor muziek op werkplaatsen en in bedrijfsrestaurants wel inning voor bedrijfsfeesten, telefonische wachtmuziek en websites contract voor 15 februari 2010 / spontane aangifte: 30% korting informatie, tarieven, simulator en online aangfite op

39 niet begrepen in Unisono
muziek in publiek toegankelijke ruimtes (winkels, toonzalen, onthaal, …) bedrijfsfeesten toegankelijk voor anderen dan personeelsleden, hun partners en kinderen, buiten het bedrijf, artistiek budget > 500 €, betalende inkom of livemuziek

40 7. praktische gevallen gebruik van muziekopnames (feesten, voorstellingen, concerten, website, onthaal, kantoorruimtes enz.): Sabam en Billijke Vergoeding / Unisono filmvertoningen: producent, distributeur of A7A Groep ( Sabam en Billijke Vergoeding (voor filmmuziek) concerten: Sabam vertoning tv-uitzendingen tegen betaling inkom: Sabam, Billijke Vergoeding en omroep

41 8. meer informatie www.sabam.be www.bvergoed.be
informatie over zakelijke en juridische aspecten van de artistieke activiteit, zowel voor artiesten als voor organisatoren


Download ppt "Forum voor Amateurkunsten: Sabam en Billijke Vergoeding"

Verwante presentaties


Ads door Google