De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publiekprivaat onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publiekprivaat onderzoek"— Transcript van de presentatie:

0 SURFfoundation eigenaarschap van data
hoe gaan we dit regelen?

1 Publiekprivaat onderzoek
Proces naar duurzame opslag van onderzoeksdata voor blijvende toegankelijkheid Verzamelen Opslaan Archiveren Wie slaat op? Hoe hergebruik je privaat onderzoek? Waar sla je op? Podium Plus, Mogelijkheden tot landelijke samenwerking bij opslag van onderzoeksdata Bestuurders Organisatie Aanbevelingen voor instellingen Publiekprivaat onderzoek Over organisatie en juridische aspecten Welke data hergebruiken? Hoe archief inrichten? Waardevolle data en diensten Aanbevelingen voor de inrichting van een datacentrum Welke deskundigheid nodig? Kwaliteit van Onderzoeksdata Witboek Dataprofessionals in NL Data librarians Wat mag je hergebruiken? Wat sla je op? Collectioneren van Data (DANS, 3TU/e, UL en IISH) Juridische status van ruwe data Wegwijzer voor hergebruik Wat willen we met de data? What researchers want Literatuurstudie Onderzoekers Hoe ondersteun je onderzoekers? CARDS project Praktische toepassingen SURFacademy 24 januari 2012 Flyer en films Verrijkte Publicaties Flyer en films Open Access

2 activiteiten 2012 Haalbaarheidsstudie naar mogelijkheid van een Onderzoeksdata Commons in Nederland Startdocument met verschillende onderdelen: beleid en richtlijnen eigenaarschap rollen en verantwoordelijkheden gedragscode infrastructuur ondersteuners SURFacademy 24 januari 2012

3 eigenaarschap Discussienotitie opgesteld door Coördinatiegroep Onderzoeksdata Forum Overleg tussen diverse betrokken partijen: vertegenwoordiger juristenoverleg NWO KNAW Besproken in Beleidsgroep Innovatie Kennisinfrastructuur (BIK) van SURF Aan orde gesteld in juristenoverleg universiteiten Nu ter bespreking bij wg Kennisvalorisatie VSNU SURFacademy 24 januari 2012

4 wie betaalt bepaalt Document voor het presenteren van een AANPAK Dat verhaalt van een MISSIE om het delen van onderzoeksgegevens te faciliteren Op basis van een gezamenlijk AFSPRAAK Welk voortkomt uit een VISIE dat het delen van data grondbeginsel is dat het ultieme belang van onderzoekers van betere en eerdere toegang tot onderzoeksdata dient SURFacademy 24 januari 2012

5 standpunt Gezamenlijke afspraak over basisprincipes
indien bescherming door databankenrecht producent bepaalt of en hoe onderzoeksdata toegankelijk worden gemaakt indien bescherming door auteursrecht partijen verschaffen duidelijkheid OF kennisinstelling waar onderzoeker werkzaam is als eigenaar data wordt aangemerkt bij verschillende geldstromen overleg tussen partijen waar eigendom komt te berusten en gebruiksrechten andere (betrokken) partijen SURFacademy 24 januari 2012

6 standpunt partijen NWO
toegankelijkheid van met subsidie tot stand gekomen publicaties zo snel mogelijk via OA regeling data behoren aan NWO en kennisinstelling KNAW zoveel mogelijk delen van onderzoeksdata data OA toegankelijk tenzij het echt niet anders kan geen uitspraak over eigenaarschap SURF data blijvend toegankelijk met mogelijkheid (her)gebruik SURFacademy 24 januari 2012

7 aanpak Zoeken naar juiste draagvlak betrokken partijen
Uitvoering vanuit beleidsmatige en psychologische optiek Basisprincipe eigendomsstatus en grondbeginsel vaststellen door betrokken partijen algemeen bestuur SURF informeren partijen/beleidsmakers hierover Benaderen via persoonlijke lijn Overleg Knowledge Exchange Nederlandse aanpak SURFacademy 24 januari 2012

8 uitkomsten Bouwsteen Nederlandse Onderzoeksdata Commons
Hindernis verdwenen voor delen onderzoeksdata Duidelijkheid voor onderzoekers die dan minder tijd moeten besteden aan het oplossen van organisatorische/juridische problemen en meer tijd hebben om te excelleren in hun onderzoek SURFacademy 24 januari 2012

9 uitvoering Onderzoeksdata Forum Doel is hergebruik van onderzoeksdata
Coordinatie Groep 3 werkgroepen juridisch, infrastructuur, data stewardship regelmatige bijeenkomsten Doel is hergebruik van onderzoeksdata Ondersteuning van onderzoekers bij beheer onderzoeksdata voor kortere/middellange termijn met focus op preservering SURFacademy 24 januari 2012

10 Wilma Mossink SURFacademy 24 januari 2012


Download ppt "Publiekprivaat onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google