De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Lokale Belangenbehartiging. Lokale belangenbehartiging op gemeentelijk niveau Inkomen, Mobiliteit, Welzijn, Wonen en Zorg  Resultaat VBOB –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Lokale Belangenbehartiging. Lokale belangenbehartiging op gemeentelijk niveau Inkomen, Mobiliteit, Welzijn, Wonen en Zorg  Resultaat VBOB –"— Transcript van de presentatie:

1 werkgroep Lokale Belangenbehartiging

2 Lokale belangenbehartiging op gemeentelijk niveau Inkomen, Mobiliteit, Welzijn, Wonen en Zorg  Resultaat VBOB – Bestuursdagen van maart 2013  Advies van de werkgroep Lokale Belangenbehartiging  Lakmoesproef lokale belangenbehartiging op gemeentelijk niveau op korte termijn  Ondersteuning

3 Resultaat Bestuursdagen maart 2013 Deelnemende bestuurders hebben nagenoeg unaniem aangegeven dat:  de lokale belangenbehartiging van ouderen op gemeentelijk niveau moet plaatsvinden en dat dat de kerntaak van hun ouderenbond is;  de uiteindelijke kwaliteit van de belangenbehartiging van ouderen afhankelijk is van een goed functionerend systeem van registratie;

4 Resultaat Bestuursdagen maart 2013  een gemeentelijk platform waarin alle afdelingen van de eigen bond vertegenwoordigd zijn onontkoombaar is voor een goede uitvoering van deze kerntaak onder verantwoordelijkheid van een bestuurlijk coördinator;  vanuit het gemeentelijk platform met alle andere actieve ouderenorganisaties in de gemeente gekomen moet worden tot een Seniorenraad nieuwe stijl die als gesprekspartner door de gemeente wordt geaccepteerd;

5 Resultaat Bestuursdagen maart 2013  gestreefd moet worden naar complementaire samenwerking met overige voor ouderen actieve organisaties en instellingen binnen de gemeente;  uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden zeer wenselijk is en er een samenwerkingsreglement wordt opgemaakt.

6 Advies werkgroep Lokale Belangenbehartiging Advies van de werkgroep aan Kringbesturen om tot de inrichting te komen van een gemeentelijke lokale belangenbehartiging van ouderen Stappenplan:  Gebruik hiervoor het KBO- Modelclusterreglement voor Afdelingen;  Inrichting van een Seniorenraad nieuwe stijl;

7 Advies werkgroep Lokale Belangenbehartiging  Realiseer complementaire samenwerking met overige voor ouderen actieve organisaties en instellingen binnen de gemeente.

8 Lakmoesproef op gemeentelijk niveau KBO-Kringbesturen dienen in overleg met Afdelingen in zoveel mogelijk gemeenten bijeenkomsten te beleggen met gemeentelijke politieke partijen met als doel de belangen van ouderen geplaatst te krijgen in de nieuwe partijprogramma's.

9 Lakmoesproef op gemeentelijk niveau Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Suggesties voor opzet en inhoud vindt u in de notitie Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2014.

10 Ondersteuning Voor verdere informatie en ondersteuning bij het concreet vormgeven van lokale belangenbehartiging kunt u terecht op of bij:  www.kbo-brabant.nl (groepspagina werkgroep Lokale Belangenbehartiging), met onder andere het resultaat van de onlangs onder Kringbesturen gehouden inventarisatie van de huidige stand van zaken; www.kbo-brabant.nl  de werkgroep Lokale Belangenbehartiging;

11 Ondersteuning  de VBOB-projecten: o Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging (DLB) o Vrijwillige ouderenadvisering o Belastingservice o Administratieve ondersteuning Alle contactgegevens vindt u op pagina 2 en 3 van de notitie ‘Lokale belangenbehartiging op gemeentelijk niveau’


Download ppt "Werkgroep Lokale Belangenbehartiging. Lokale belangenbehartiging op gemeentelijk niveau Inkomen, Mobiliteit, Welzijn, Wonen en Zorg  Resultaat VBOB –"

Verwante presentaties


Ads door Google