De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "(STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO)"— Transcript van de presentatie:

1 (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO)
SAOA (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) PRESENTATIE

2 SAOA (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO)
INLEIDING SAOA (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) NIZW HEEFT BEGIN 1992 VOOR EN DOOR HET EERSTE CONTACT GENOMEN MET ALMELOSE ALLOCHTONE OUDEREN. ER WERD EEN KLANKBORDGROEP AFGESTEMT I.S.M. GEMEENTE ALMELO o.a. STICHTING NETWERK , SWOA EN ZELFORGANISATIES VAN DE TURKSE GEMEENSCHAP. Mw. SONJA SIE-OEKELOEN, OPBOUWWERKSTER VAN ST. NETWERK HEEFT INITIATIEF GENOMEN EN VERRICHTEN VAN VERDERE ZAKEN VAN DE OUDERENWERK T.B.V. DE ALLOCHTONE OUDEREN IN ALMELO EN OMGEVING. SINDS 1996 VOORHEEN KLANKBOERGROEP WERD ER EEN PLATFORM TURKSE SENIOREN ALMELO (PTSA) OPGERICHT OM BELANGEN VAN DE ALLOCHTONE OUDEREN TE BEHARTIGEN… SINDS 1996 HEEFT HET PTSA ZICH INGEZET I.S.M. VERSCHILLENDE ORGANISATIES EEN AANTAL PROJECTEN VOORTGEZET. ZOALS, vanosa, dag van de ouderen en multiculturele oud worden etc. SINDS MEI 2000 VOORHEEN PTSA IS ER EEN STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO (SAOA) OPGERICHT. -SAOA HEEFT FINNANCIELE EN PROFESIONEEL ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTE ALMELO ONTVANGEN ALS BELANGEN ORGANISATIE. -SAOA IS AANGESLOTEN BIJ TSO EN O.A. ZOALS VERTEGENWOORDIGD BIJ K.R.A. en SAMENWERKING OPGEBOUWD MET ZORG - EN VERZORGINGSTEHUIZEN…

3 ORGANISATIE STRUCTUUR
Het Bestuur 1. Mehmet Dag 2. Nuri Özkan 3. Bayram Arslan 4. Yusuf Köksu 5. Gülseren Tekisrdag 6. Hidayet Üzüm 7. Emine Özen 8. Mehmet Aslan (Bestuurder /Coordinator) 9. Vacatuur

4 Intermediairs & Adviseurs
Dagelijks Bestuur: 1. De heer M. Dag, voorzitter 2. De heer N. Özkan, vice-voorzitter 3. De heer B. Arslan, secretaris 4. De heer Y. Köksu, penningmeester 5. De heer M. Aslan, (Coordinator) Intermediairs & Adviseurs De heer Jan van Gorkum, Adviseur De heer Ersin Ender, Intermediair Mevrouw Emine Özen, Intermediair

5 Projecten van de SAOA “Van apart en naar ook samen”
vanaf 1997 begon het project “Van apart en naar ook samen” op elke jaar worden er een jaarlijks uitvoering- plan afgestemd i.s.m. verschillende organisaties van Almelo. Thema dagen i.v.m. Multiculturele Oudworden i.s.m betreffende organisaties. (Ouderen bonden e.d.) Dag van de ouderen, sinds 1997 t/m 2002 op elke jaar uitgevoerd. Vertegenwoordiging bij Seniorenraad Almelo, door dhr. B. Arslan, sinds 1997 t/m 2004 en daarna opgeheffen. Vertegenwoordiging bij K.R.A. door dhr. Mehmet Aslan, sinds 1998 tot heden. En dhr. Yusuf Koksu, …

6 Activiteiten van de SAOA
Maandelijkse voorlichtingsactiviteiten Werkbezoek bestaande voorzieningen t.b.v. de allochtone ouderen, Contactlegging met Zorg- en woon voorzieningen in Nederland en ook in Duitsland, t.b.v. de achterbaan, Huisbezoek aan de kwijtsbaar ouderen, Spreekuur in 3 locaties voor de ouderen.

7 Spreekuur in 3 locaties voor de ouderen.
SAOA (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) heeft door haar eigen initiatief sinds begin 2008 in 3 locaties spreekuur gerealiseerd, voor de allochtone ouderen. Zij kunnen daar terecht voor persoonlijke vragen; - formulier invullen, UWV zaken, Zorg, Huisvesting, Belasting, Thuiszorg e.d. Daarnaast worden er contacten onderhouden met de buurt werkers m.n. signalering van de achterstand situatie van de verschillende terreinen van de betreffende doelgroep. Spreekuur wordt gehouden door: -         De heer M. Aslan, Ouderenadviseur    Mevrouw E. Ozen, Intermediair De heer J. van Gorkum, Adviseur Spreekuur: * Op elke woensdag om – uur in Het Wijkcentrum de Smorre. Bezoekadres; W.M. Dudokpad 1, te Almelo. Hulpverlener de heer Mehmet Aslan, Tel –  * * Op elke maandag om – uur in het Dienstencentrum De Riet, Bezoek adres; Plompstraat 6, te Almelo. Hulpverlener mw. Emine Ozen, Tel * Op elke maandag om – uur in de ATIB, Bezoekadres; Bornerbroeksestraat 19, 7607 KD Almelo, Hulpverlener de heer Jan van Gorkum, tel

8 Woonproject van de SAOA
(Het project Mediterranen Dorp Almelo) INFOMAP VAN NTD : TER INZAGE

9 WERKGROEPEN VAN DE SAOA
St. Allochtone Ouderen Almelo heeft een aantal werkgroep afgestemd voor het verrichten van haar werkzaamheden. o.a; 1. WERKGROEP GEZONDHEIDZORG, 2. WERKGROEP HUISVESTING, 3. WERKGROEP ACTIVITEITEN, 4. WERKGROEP P&R EN MEDIA 5. STUURGROEP NTD (NEDERLANDSE TURKEN DORP)

10 SAMENWERKING MET DERDEN:
GEMEENTE ALMELO, ALMELO SOCIAAL, VERTEGENWOORDIGING BIJ K.R.A. OUDERENBONDEN, WELZIJN EN ZORG ORGANISATIES, WONING STICHTINGEN, THUISZORG ORGANIZATIES, ZELFORGANISATIES, WIJKCENTRA´S,

11 CONTACTEN MET SAOA SAOA Postadres: S AOA, postbus 9, 7600 AA Almelo
Bezoekadres: Dienstencentrum De Riet , Plompstraat 6, 7601 CR ALMELO, Telefoon:  85 40              De Riet : 0546-  Contactpersoon: de heer M. Aslan, Ouderenadviseur, Homepage:

12

13

14


Download ppt "(STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO)"

Verwante presentaties


Ads door Google