De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

McGuireWoods LLP Symposium Belgica 25 oktober 2004 De milieueffectenbeoordeling van vergunningsplichtige activiteiten in de Belgische zeegebieden: een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "McGuireWoods LLP Symposium Belgica 25 oktober 2004 De milieueffectenbeoordeling van vergunningsplichtige activiteiten in de Belgische zeegebieden: een."— Transcript van de presentatie:

1 McGuireWoods LLP Symposium Belgica 25 oktober 2004 De milieueffectenbeoordeling van vergunningsplichtige activiteiten in de Belgische zeegebieden: een ware uitdaging

2 STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE  I.Het wettelijk kader van de MEB van activiteiten in de Belgische zeegebieden  II.De MEB van activiteiten in de Belgische zeegebieden  III.De toetsing van de MEB door de Raad van State  IV.Besluit

3 I. Het wettelijk kader van de MEB van activiteiten in de Belgische zeegebieden

4 Het wettelijk kader De wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België ( B.S. van 12 maart 1999 )

5 Het wettelijk kader ( vervolg ) Doel Het behoud van de eigen aard, de biodiversiteit en het ongeschonden karakter van het mariene milieu in de Belgische zeegebieden Maatregelen Ter bescherming van het mariene milieu en tot herstel van schade aan het milieu en van milieuverstoring De wet ter bescherming van het mariene milieu

6 Het wettelijk kader ( vervolg ) Een belangrijke maatregel  De MEB van activiteiten die onderworpen zijn aan een vergunning of een machtiging  De MEB van vergunde of gemachtigde activeiten De wet ter bescherming van het mariene milieu

7 Het wettelijk kader ( vervolg )  Het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (B.S. 17 september 2003)  Het koninklijk besluit van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling (B.S. van 17 september 2003) Uitvoeringsbesluiten van de wet ter bescherming van het mariene milieu

8 II. De MEB van activiteiten in de Belgische zeegebieden

9 De activiteiten onderworpen aan een MEB Vergunningsplichtige activiteiten wet ter bescherming van het mariene milieu Vergunningsplichtige activiteiten andere reglementering Concessies wet van 13 juni 1969 inzake het continentaal plat Vergunningen visserijwetgeving MEB Geen MEB De MEB van vergunnings-en machtigingsplichtige activiteiten

10 De activiteiten volgens de wet ter bescherming van het mariene milieu  De burgerlijke bouwkunde  Het graven van sleuven en het ophogen van de zeebodem  Het gebruik van explosieven en akoestische toestellen met een groot vermogen  Het achterlaten en het vernietigen van wrakken en gezonken scheepsladingen  Industriële activiteiten  Activiteiten van publicitaire en commerciële ondernemingen De MEB van vergunnings-en machtigingsplichtige activiteiten (vervolg)

11 De procedure aanvraag + Publicatie B.S. openbaar onderzoek MEB advies B.M.M. minister ministerieel besluit tot verlening of weigering opmerkingen aanvrager MER De MEB van vergunnings-en machtigingsplichtige activiteiten (vervolg) ontwerp ministerieel besluit Belgisch Staatsblad B.M.M. ontvankelijk volledig

12 Het MER  Op kosten van de aanvrager  Onder leiding van een coördinator  Bestaande uit drie basisdelen Beschrijving van de voorgenomen activiteit Beschrijving van de effecten op het mariene milieu Een niet-technische samenvatting van beide voornoemde delen De MEB van vergunnings-en machtigingsplichtige activiteiten (vervolg)

13 Het MER is bijzonder belangrijk  Basis van MEB  Openbaar onderzoek  Opgepast: Europese Richtlijn 85/337 van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectenbeoordeling K.B. van 9 september 2003 houdende regels betreffende de milieueffectenbeoordeling De MEB van vergunnings-en machtigingsplichtige activiteiten (vervolg)

14 De MEB  Door de B.M.M.  Uitspraak over de aanvaardbaarheid voor het mariene milieu  Gebruiksvoorwaarden  Toezichtsprogramma’s en permanente milieueffectenonderzoeken De MEB van vergunnings-en machtigingsplichtige activiteiten (vervolg)  Opgepast Basis van ministeriële beslissing tot weigering of verlening van de vergunning of de machtiging

15 De MEB van vergunde of gemachtigde activiteiten  De B.M.M.  Uitspraak over de aanvaardbaarheid voor het mariene milieu  Op basis van toezichtsprogramma’s en permanente milieueffectenonderzoeken  Belgica

16 III. De toetsing van de MEB door de Raad van State

17 De toetsing van de MEB door de Raad van State  De vergunningverlenende overheid moet uitgaan van correcte en in rechte aanvaardbare gegevens  De beslissing mag niet kennelijk onredelijk zijn  Marginale toetsing

18 IV. Besluit

19


Download ppt "McGuireWoods LLP Symposium Belgica 25 oktober 2004 De milieueffectenbeoordeling van vergunningsplichtige activiteiten in de Belgische zeegebieden: een."

Verwante presentaties


Ads door Google