De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong 23 maart 2005 Lefevre Vicky.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong 23 maart 2005 Lefevre Vicky."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong 23 maart 2005 Lefevre Vicky

2 Wat wordt verstaan onder detailhandel?  Detailhandel : het hanteren en/of verwerken van voedingsmiddelen en het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of levering aan de eindverbruiker, inclusief distributieterminals, cateringdiensten, bedrijfskantines, institutionele maaltijdvoorziening, restaurants en andere soortgelijke diensten voor voedselvoorziening, winkels, distributiecentra voor supermarkten en groothandelsbedrijven.  Definitie uit verordening (EG) Nr. 178/2002 (European Foodlaw)

3 Wat wordt verstaan onder voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong?  voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong : vers vlees, vleesbereidingen, gehakt vlees, vleesproducten, bijproducten van dierlijke oorsprong, verse visserijproducten, geheel of bewerkt, verwerkte visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren, levende mariene buikpotigen, slakken en kikkerbilletjes

4 Waarom herwerking wetgeving ivm detailhandel in vlees en visserijproducten?  Bestaande wetgeving is verouderd.  Nieuwe reglementering op Europees niveau.

5 Huidige wetgeving van toepassing op detailhandel in vlees en visserijproducten  Koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen  Koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis  Koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelen hygiëne

6 Nieuwe reglementering op Europees niveau  Hygiënepackage (H1-5): - H1: verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne - H2: verordening (EG) nr. 853/2004 van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong

7 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Definities  Algemene bepalingen  Vleeswinkels  Viswinkels  Voedingswinkels  Ambulante handel  Bijhorende werkplaatsen  Levering tussen verkooppunten

8 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Definities - opgemaakt in analogie met de Europese reglementering - nationale definities wanneer op Europees niveau geen definities bestaan

9 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Algemene bepalingen - infrastructuur - traceerbaarheid: ingaand registratiesysteem - dierlijk afval: opslag en denaturatie - temperatuursvoorwaarden

10 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Vleeswinkels - infrastructuur - productie van gehakt vlees - gespecificeerd risicomateriaal - verkoop van andere voedingsmiddelen en andere goederen dan voedingsmiddelen

11 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Viswinkels - infrastructuur - verkoop van andere voedingsmiddelen en andere goederen dan voedingsmiddelen - opsporing en verwijdering van parasieten

12 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Voedingswinkels - enkel voorverpakte voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong - enkel vleesproducten en verwerkte visserijproducten mogen worden opgesplitst of bewerkt voor verkoop aan de eindverbruiker

13 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Ambulante handel - infrastructuur: vast of mobiel - onder voorbehoud: in overleg met FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

14 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Bijhorende werkplaats - verplicht voor vlees- en viswinkels - be- en verwerking dient hier te gebeuren - infrastructuur - rechtstreeks verbonden met verkooplokaal

15 Indeling ontwerp KB detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong  Levering tussen verkooppunten - lokaal: straal van 80 km - marginaal en beperkt: 30 % jaarproductie, maximum 800 kg per week - lokaal, marginaal en beperkt is niet van toepassing op distributiecentra voor supermarkten en groothandelsbedrijven, zij moeten wel voldoen aan strengere temperatuursvoorwaarden - voorwaarden voor uitgaand registratiesysteem en transport

16 Stand van zaken  Advies van het Wetenschappelijk Comité gevraagd op 9 februari 2005  Advies van het Raadgevend Comité gevraagd op 23 maart 2005

17 Nog te doorlopen stappen  Advies Minister van Volksgezondheid  Advies Minister van Middenstand en Landbouw  Advies Raad van State  Ondertekening door de koning


Download ppt "Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong 23 maart 2005 Lefevre Vicky."

Verwante presentaties


Ads door Google