De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CREATING TOMORROW AUTEURSRECHT IN HET HBO HVA ONDERWIJSCONFERENTIE 11 APRIL 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CREATING TOMORROW AUTEURSRECHT IN HET HBO HVA ONDERWIJSCONFERENTIE 11 APRIL 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 CREATING TOMORROW AUTEURSRECHT IN HET HBO HVA ONDERWIJSCONFERENTIE 11 APRIL 2013

2 2 Paul Nagtegaal - HvA-Bibliotheek

3 AUTEURSRECHT IN HET HBO 3  Mag je citeren uit andermans werk, of een op internet gevonden afbeelding gebruiken voor je scriptie of dissertatie?  Wie heeft het auteursrecht op een ingeleverde scriptie of afgerond onderzoek?  Waar moet je aan denken als je een artikel aanbiedt voor publicatie bij een uitgever?  Wat is geoorloofd bij het samenstellen van een reader of ander onderwijsmateriaal?

4 4 QUIZ AUTEURSRECHT

5 5 Maar eerst een beetje theorie…

6 6 BELANGRIJKSTE WET- EN REGELGEVING

7 7 • De Auteurswet (1912) • CAO-HBO • De Databankenwet • Contracten

8 DE AUTEURSWET 4 belangrijke elementen: Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. (art. 1 Auteurswet)

9 WIE HEEFT NU HET AUTEURSRECHT? Aw, Artikel 1 “Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk om …” Dus in eerste instantie is de maker (docent, student, medewerker, free- lancer, directeur, onderzoeker, etc.) de auteursrechthebbende. Maar is het zo simpel?

10 DE MEDEWERKER? Volgens Aw, art 1 is de medewerker de auteursrechthebbende. Maar… Aw, Artikel 7 Indien het werk in dienst van een ander [arbeidsovereenkomst!] is gemaakt, is de werkgever de auteursrechthebbende In de CAO-HBO is dit expliciet bevestigd

11 Volgens Aw Art 1 is de student de auteursrechthebbende. Klinkt logisch, want een student kan alleen beoordeeld worden op een werk dat aantoonbaar van de student zelf is. Consequentie: Voor het mogen publiceren (van bv. een scriptie) moet expliciet toestemming gevraagd worden aan de student. DE STUDENT?

12 Exploitatierechten • Openbaar maken • Verveelvoudigen Persoonlijkheidsrechten, o.a. • Recht op naamsvermelding • Verzet tegen openbaarmaking onder een andere naam • Verzet tegen wijziging werk • Verzet tegen misvorming, verminking of andere aantasting werk DE AUTEURSWET

13 Wanneer een werk op een of andere manier ter beschikking van een publiek wordt gesteld, wordt volgens artikel 12 van de Aw het werk openbaar gemaakt Voorbeelden: •het uitgeven van een werk op papier •het uitlenen van een werk •het vertonen van een film •het afspelen van muziek via de radio of streamen via internet OPENBAAR MAKEN

14 Ook bekendmaking langs elektronische weg, zoals het toegankelijk maken van een artikel op een computer of in een open of besloten netwerk valt onder openbaarmaking. OPENBAAR MAKEN

15 VERVEELVOUDIGEN Onder verveelvoudiging (artikel 13 en artikel 14 van de Aw) valt iedere vorm van kopiëren, met inbegrip van digitaliseren en downloaden, maar ook het maken van een compilatie, het opnemen van (delen van) een werk in een databank, een vertaling of het opnieuw gebruiken van delen ervan in een nieuw werk.

16 Voorbeelden: •het drukken van een publicatie, •het maken van een fotokopie, •het scannen van documenten, •het uploaden van documenten, •het kopiëren van geluidsbestanden of een (video)film. VERVEELVOUDIGEN

17 “Openbaar maken en verveelvoudigen is het exclusieve recht van de auteursrechthebbende.”

18 WAT KUNNEN WIJ DAN NOG? 1.Toestemming vragen en/of vergoeding betalen 2.Gebruik maken van de wet: “ … behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”

19 •Citaatrecht •Vertoningsbeperking •Onderwijsbeperking •Leenrecht •Privé-kopie Belangrijkste beperkingen op de Aw: WAT KUNNEN WIJ DAN NOG?

20 ONDERWIJSBEPERKING •delen van werken mogen worden gekopieerd en openbaar gemaakt worden ter toelichting bij niet-commercieel onderwijs •uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs; ze moeten dus aanvullend en niet onderwijsvervangend zijn. •auteursrechthebbenden moeten een billijke vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werk •bronvermelding

21 Dus onder bepaalde voorwaarden mag binnen het onderwijs redelijk veel…

22 QUIZ AUTEURSRECHT

23 EEN BOEK IS NIET MEER VERKRIJGBAAR. MAG DE BIBLIOTHEEK EEN PAPIEREN KOPIE MAKEN VAN HET BOEK EN DEZE KOPIE VERVOLGENS UITLENEN? 1.Ja 2.Nee

24 EEN BOEK IS NIET MEER VERKRIJGBAAR. MAG DE BIBLIOTHEEK EEN DIGITALE KOPIE MAKEN VAN HET BOEK EN DEZE KOPIE VIA DE DIGITALE LEEROMGEVING BESCHIKBAAR STELLEN? 1.Ja 2.Nee

25 MAG IK EEN YOUTUBE VIDEO KOPIËREN NAAR ONZE FILESERVER EN VERVOLGENS AANBIEDEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING? 1.Ja 2.Nee

26 MAG EEN OPLEIDING VAN DE HOGESCHOOL TIJDENS EEN OPEN DAG DE FILM THE INCONVENIENT TRUTH VAN AL GORE LATEN ZIEN? 1.Ja 2.Nee

27 1.Ja 2.Nee DEZE FILM IS RELEVANT VOOR MIJN ONDERWIJS. MAG IK DE STUDENTEN DE COMPLETE FILM IN HET KLASLOKAAL VIA EEN BEAMER VERTONEN?

28 DE STUDENTEN WILLEN DE FILM GRAAG NOG EEN KEER BEKIJKEN. MAG IK DEZE VIA DE ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING AANBIEDEN AAN STUDENTEN? UITERAARD ALLEEN GEDURENDE DE HUURPERIODE. 1.Ja 2.Nee

29 MAG IK VOOR ENKELE STUDENTEN EEN HOOFDSTUK LATEN KOPIËREN UIT EEN BOEK? 1.Ja 2.Nee

30 1.Ja 2.Nee HET HBO KENT DE READEROVEREENKOMST. GELDT DEZE ALLEEN VOOR PAPIEREN READERS?

31 MAG IK ZONDER TOESTEMMING PUBLICATIES DIE IK HEB GEVONDEN OP DIVERSE WEBSITES D.M.V. LINKEN AANBIEDEN AAN DE STUDENTEN VIA HET INTRANET? 1.Ja 2.Nee

32 HEEFT EEN DOCENT BINNEN HET HBO HET AUTEURSRECHT OP HET LESMATERIAAL DAT HIJ VOOR ZIJN LESSEN HEEFT GEMAAKT? 1.Ja 2.Nee

33 MAG EEN OPLEIDING OP HAAR WEBSITE KORTE NIEUWSBERICHTEN UIT REGIONALE MEDIA PUBLICEREN? 1.Ja 2.Nee

34 1.Ja 2.Nee MAG IK DE COMPLETE WETTEKST VAN DE AUTEURSWET ZONDER TOESTEMMING GEBRUIKEN IN MIJN READER EN DEZE DAARNAAST OOK BESCHIKBAAR STELLEN OP DE OPENBAAR TOEGANKELIJKE WEBSITE VAN DE OPLEIDING?

35 Het AIP van UvA en HvA

36 HET AIP Wat is het? 1.Een digitale voorziening op de website + FAQs 2.Een team medewerkers 3.Voorlichting en advies over Auteursrecht

37 TAKEN VAN EEN AIP Een AIP verzorgt de eerstelijns informatievoorziening (centraal aanspreekpunt) voor vragen en voorlichting over auteursrechten binnen de eigen instelling.

38 HET AIP VAN UVA EN HVA

39 39 CREATIVE COMMONS

40 Naamsvermelding Naamsvermelding - GelijkDelen (onder dezelfde CC-licentie) Naamsvermelding - Niet-commercieel Naamsvermelding - Niet-commercieel - GelijkDelen Naamsvermelding - GeenAfgeleideWerken Naamsvermelding - Niet-commercieel - GeenAfgeleideWerken De auteursrechthebbende kiest een licentie!

41 VERDER LEZEN… Auteursrechten in het hoger onderwijs

42 Paul Nagtegaal HvA-Bibliotheek p.nagtegaal@hva.nl www.bib.hva.nl


Download ppt "1 CREATING TOMORROW AUTEURSRECHT IN HET HBO HVA ONDERWIJSCONFERENTIE 11 APRIL 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google