De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteursrecht Radboud Ribbert. Artikel 82k lid 5 Mediawet: De aanbieder van een omroepnetwerk volgt het advies,(…), tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteursrecht Radboud Ribbert. Artikel 82k lid 5 Mediawet: De aanbieder van een omroepnetwerk volgt het advies,(…), tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen."— Transcript van de presentatie:

1 Auteursrecht Radboud Ribbert

2 Artikel 82k lid 5 Mediawet: De aanbieder van een omroepnetwerk volgt het advies,(…), tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten.

3 “Zwaarwichtige redenen” volgens parlementaire geschiedenis: “Ook kan het zijn dat de auteursrechtelijke aspecten niet kunnen worden geregeld, (…)”

4 Artikel 1 van de Auteurswet 1912 (Aw.): Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, (…), om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen...

5 Artikel 12 lid 1 sub 5 Aw.: “Onder de openbaarmaking van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan: (…) 5. het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet of een andere zender of een omroepnetwerk.

6 Artikel 13 Aw.: Onder verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan de vertaling, de muziekschikking, de verfilming of toneelbewerking en in het algemeen iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.

7 Wie is de maker van een werk? •Muziek: tekstdichter & componist •Televisieprogramma:bijvoorbeeld de bedenker van de programmaformule (bijvoorbeeld van Idols), de maker van de decors, de maker van de logo’s de producent van het televisieprogramma en soms ook de omroep zelf.

8 Wie maakt openbaar? •In ieder geval de omroep: die valt onder artikel 12 lid 1 sub 5 Aw (primaire openbaarmaking); •De kabelmaatschappij: doorgifte door een andere organisme wordt volgens de Hoge Raad als een nieuwe openbaarmaking aangemerkt (secundaire openbaarmaking). Tenzij… •Het een gecodeerde doorgifte betreft.

9 Openbaarmaking mag, mits toestemming is verkregen van de maker, zoals: •de producent van het televisieprogramma, deze geeft ook een vrijwaring voor alle andere betrokken makers, •Met uitzondering van het gebruik van muziek. Dit dient apart te worden geregeld via de Vereniging Buma.

10 Gecodeerde doorgifte: openbaarmaking vindt niet plaats door de kabelmaatschappij, maar door de partij die de decodeerapparatuur ter beschikking stelt aan de kijker.

11 Tendens: doorgifte via de kabel wordt de primaire openbaarmaking. Gevolg: voor doorgifte via de kabel is nog maar één toestemming vereist.

12 •Omroepen: zijn auteursrechthebbende van het televisieprogramma dat ze uitzenden. Hebben dus ook de bevoegdheid om een programma niet uit te zenden. •Geldt ook voor de publieke omroepen.

13 Radboud Ribbert T: 020 670 60 60 E: ribbert@rvdk.com


Download ppt "Auteursrecht Radboud Ribbert. Artikel 82k lid 5 Mediawet: De aanbieder van een omroepnetwerk volgt het advies,(…), tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen."

Verwante presentaties


Ads door Google