De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTERNE WERKGROEP Psychosociale risico’s (PSR’s) ALGEMENE RISICOANALYSE (ARA)

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTERNE WERKGROEP Psychosociale risico’s (PSR’s) ALGEMENE RISICOANALYSE (ARA)"— Transcript van de presentatie:

1 INTERNE WERKGROEP Psychosociale risico’s (PSR’s) ALGEMENE RISICOANALYSE (ARA)

2 Algemene risicoanalyse (ARA)  Het schoolbestuur dient wettelijk na te gaan of in de school  gevaren  en/of bepaalde risicofactoren aanwezig zijn die een invloed kunnen hebben op de gezondheid van de personeelsleden die kunnen leiden tot:  stress  burn-out  geweld  pesterijen  ongewenst seksueel gedrag  …

3 Algemene risicoanalyse (ARA)  Om dit te onderzoeken maakt men gebruik van een (algemene)risicoanalyse (ARA).  Doel ARA:  situaties identificeren die aanleiding geven tot psychosociale risico’s op het werk  risico’s bepalen  risico’s evalueren

4 Algemene risicoanalyse (ARA)  De risicoanalyse dient uitgevoerd te worden met medewerking van de personeelsleden.  Hoe?  De manier waarop de analyse in het schooleigen kader wordt geïmplementeerd, dient voorbereid / uitgewerkt te worden door een interne werkgroep.

5 De interne werkgroep ARA  De directeur (gemandateerde schoolbestuur):  richt de werkgroep op De werkgroep is een evenwichtige vertegenwoordiging van het personeel.

6 Werkgroep: adviezen Prevor  Prevor formuleert volgende adviezen m.b.t. een interne werkgroep:  Waarom een werkgroep / doel werkgroep?  Samenstelling werkgroep

7 Waarom een werkgroep?  Om erkenning en draagvlak te creëren.  Om zowel positieve punten als werkpunten in de school aan te duiden.  Om prioriteiten te stellen.  Om een visie, actieplannen, maatregelen of richtlijnen te ontwikkelen en intern te communiceren.  Om het beleid rond de PSR’s te evalueren, optimaliseren en bewaken.

8 Werkgroep: samenstelling SO  directie  lokale vertrouwenspersoon (LVTP)  lokale preventieadviseur (LPA)  vakbondsafgevaardigde  graadcoördinator  aantal werknemers (rekening houdend met leeftijd, vestigingsplaats, onderwijsvorm,…),  ondersteunend personeel Algemeen:Secundaire school:

9 Werkgroep: samenstelling BaO  directie  lokale vertrouwenspersoon (LVTP)  lokale preventieadviseur (LPA)  vakbondsafgevaardigde  Kernteam / beleidsteam  aantal werknemers (rekening houdend met leeftijd, vestigingsplaats, in verhouding evenveel werknemers KS en LS,…),  administratief medewerker. Algemeen:Basisschool:

10 Werkgroep: communicatie  Na het oprichten van de werkgroep dient de ledenlijst van deze werkgroep per mail aan de overkoepelende vertrouwenspersoon (OVTP) en de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) bezorgd te worden. OVTP: Anja Serckx – a.serckx@vorselaaroi.bea.serckx@vorselaaroi.be PAPA: Michel Vertriest – m.vertriest@vorselaaroi.bem.vertriest@vorselaaroi.be

11 Taak van de werkgroep  Helder formuleren wat de school wil beogen met de ARA.  Collega’s aanmoedigen om deze ARA plichtsbewust in te vullen.  Zelf deelnemen aan de ARA.  Verwerken van de ARA op een correcte wijze.  In een PV feedback geven aan het team.  Een actieplan opstellen.  Opvolging geven aan het actieplan.

12 Afname ARA  Afname gebeurt door de werkgroep Opmerking:  de directeur / adjunct-directeur vullen zelf geen ARA in.

13 Bewaring ARA  Na de afname van de ARA zal de werkgroep de ingevulde ARA-documenten bewaren tot wanneer de analyse kan verwerkt worden.  Discretie!!!

14 Verwerking ARA  Door de werkgroep in een open overleg.  Zo snel mogelijk – uiterlijk 3 weken – na de afname ARA.  Verslaggeving / rapportering met de resultaten ARA.

15 Feedback ARA  De werkgroep geeft feedback (verslag /rapport) aan personeelsleden (PV).  Er is aandacht voor zowel de positieve punten als de werkpunten.  In samenspraak worden er:  prioriteiten bepaald  en actoren aangeduid die rond de prioriteiten gaan werken.

16 Actieplan ARA  De werkgroep stelt een actieplan op.  Het actieplan zal in het globaal preventieplan (GPP) en de onderliggende jaarlijkse actieplannen (JAP’s) opgenomen worden.

17 Opvolging actieplan ARA  De werkgroep waakt over de uitvoering van het actieplan.


Download ppt "INTERNE WERKGROEP Psychosociale risico’s (PSR’s) ALGEMENE RISICOANALYSE (ARA)"

Verwante presentaties


Ads door Google