De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychosociale risico’s (PSR’s)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychosociale risico’s (PSR’s)"— Transcript van de presentatie:

1 Psychosociale risico’s (PSR’s)
Interne werkgroep algemene risicoanalyse (ARA) Psychosociale risico’s (PSR’s)

2 Algemene risicoanalyse (ARA)
Het schoolbestuur dient wettelijk na te gaan of in de school gevaren en/of bepaalde risicofactoren aanwezig zijn die een invloed kunnen hebben op de gezondheid van de personeelsleden die kunnen leiden tot: stress burn-out geweld pesterijen ongewenst seksueel gedrag

3 Algemene risicoanalyse (ARA)
Om dit te onderzoeken maakt men gebruik van een (algemene)risicoanalyse (ARA). Doel ARA: situaties identificeren die aanleiding geven tot psychosociale risico’s op het werk risico’s bepalen risico’s evalueren

4 Algemene risicoanalyse (ARA)
De risicoanalyse dient uitgevoerd te worden met medewerking van de personeelsleden. Hoe? De manier waarop de analyse in het schooleigen kader wordt geïmplementeerd, dient voorbereid / uitgewerkt te worden door een interne werkgroep.

5 De interne werkgroep ARA
De directeur (gemandateerde schoolbestuur): richt de werkgroep op De werkgroep is een evenwichtige vertegenwoordiging van het personeel.

6 Werkgroep: adviezen Prevor
Prevor formuleert volgende adviezen m.b.t. een interne werkgroep: Waarom een werkgroep / doel werkgroep? Samenstelling werkgroep

7 Waarom een werkgroep? Om erkenning en draagvlak te creëren.
Om zowel positieve punten als werkpunten in de school aan te duiden. Om prioriteiten te stellen. Om een visie, actieplannen, maatregelen of richtlijnen te ontwikkelen en intern te communiceren. Om het beleid rond de PSR’s te evalueren, optimaliseren en bewaken.

8 Werkgroep: samenstelling SO
Algemeen: Secundaire school: directie lokale vertrouwenspersoon (LVTP) lokale preventieadviseur (LPA) vakbondsafgevaardigde graadcoördinator aantal werknemers (rekening houdend met leeftijd, vestigingsplaats, onderwijsvorm,…), ondersteunend personeel

9 Werkgroep: samenstelling BaO
Algemeen: Basisschool: directie lokale vertrouwenspersoon (LVTP) lokale preventieadviseur (LPA) vakbondsafgevaardigde Kernteam / beleidsteam aantal werknemers (rekening houdend met leeftijd, vestigingsplaats, in verhouding evenveel werknemers KS en LS,…), administratief medewerker.

10 Werkgroep: communicatie
Na het oprichten van de werkgroep dient de ledenlijst van deze werkgroep per mail aan de overkoepelende vertrouwenspersoon (OVTP) en de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) bezorgd te worden. OVTP: Anja Serckx – PAPA: Michel Vertriest –

11 Taak van de werkgroep Helder formuleren wat de school wil beogen met de ARA. Collega’s aanmoedigen om deze ARA plichtsbewust in te vullen. Zelf deelnemen aan de ARA. Verwerken van de ARA op een correcte wijze. In een PV feedback geven aan het team. Een actieplan opstellen. Opvolging geven aan het actieplan.

12 Afname ARA Afname gebeurt door de werkgroep Opmerking:
de directeur / adjunct-directeur vullen zelf geen ARA in.

13 Bewaring ARA Na de afname van de ARA zal de werkgroep de ingevulde ARA-documenten bewaren tot wanneer de analyse kan verwerkt worden. Discretie!!!

14 Verwerking ARA Door de werkgroep in een open overleg.
Zo snel mogelijk – uiterlijk 3 weken – na de afname ARA. Verslaggeving / rapportering met de resultaten ARA.

15 Feedback ARA De werkgroep geeft feedback (verslag /rapport) aan personeelsleden (PV). Er is aandacht voor zowel de positieve punten als de werkpunten. In samenspraak worden er: prioriteiten bepaald en actoren aangeduid die rond de prioriteiten gaan werken.

16 Actieplan ARA De werkgroep stelt een actieplan op.
Het actieplan zal in het globaal preventieplan (GPP) en de onderliggende jaarlijkse actieplannen (JAP’s) opgenomen worden.

17 Opvolging actieplan ARA
De werkgroep waakt over de uitvoering van het actieplan.


Download ppt "Psychosociale risico’s (PSR’s)"

Verwante presentaties


Ads door Google