De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontvangen & publicerenaanleverenVerzamelen & bewerkenregistreren 1 ZORG VERZEKERAAR LOKET ODB Gegevens Makelaar Desan Gebruikers ODB Kiesbeter Datastroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontvangen & publicerenaanleverenVerzamelen & bewerkenregistreren 1 ZORG VERZEKERAAR LOKET ODB Gegevens Makelaar Desan Gebruikers ODB Kiesbeter Datastroom."— Transcript van de presentatie:

1 ontvangen & publicerenaanleverenVerzamelen & bewerkenregistreren 1 ZORG VERZEKERAAR LOKET ODB Gegevens Makelaar Desan Gebruikers ODB Kiesbeter Datastroom (nummer) Accordering van gegevens door zorgaanbieder Processchema gegevensaanlevering Kraamzorg VJ 2015 1 3 4

2 Benoem hieronder per datastroom de partijen en indien bekend de afspraken over doorlevering en planning NB Niet alle datastromen zijn voor elke set aanwezig, vul alleen de gegevens in die relevant zijn. 1Aanlevering gegevens vanuit zorgaanbieders aan gegevensmakelaar Welke organisatie is gegevensmakelaar en wie is/zijn opdrachtgever? Desan is gegevensmakelaar en ActiZ/BTN zijn opdrachtgever................................................ Hoe vindt de aanlevering plaats? (handmatig of automatisch) en zijn daarover afspraken vastgelegd met de gegevensmakelaar? Aanlevering vanuit zorgaanbieders aan gegevensmakelaar gaat handmatig. Voor aanlevering geldt een dataprotocol dat beschikbaar is via de sites van de gegevensmakelaar Desan en de ledenwebsites van Actiz en BTN............. Hebben alle zorgaanbieders toegang tot de portal van de gegevensmakelaar? Zijn daarover afspraken vastgelegd? Kraamzorgaanbieders die hun kwaliteitsgegevens over meetjaar 2014 hebben aangeleverd bij Desan krijgen automatisch voor openstelling van de portal een e-mailbericht van Desan. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen ze zelf contact opnemen met Desan. Voor BTN- en Actiz-leden is de aanlevering kosteloos. Bent u lid van een andere brancheorganisaties of niet aangesloten, dan zijn er kosten verbonden voor aanlevering en doorlevering.............

3 Processchema gegevensaanlevering Kraamzorg VJ 2015 2Aanlevering patiënt-vragenlijsten Welke organisatie(s) worden ingeschakeld bij het verzamelen en bewerken van de gegevens? Zijn daarover afspraken vastgelegd? NVT.................................................................................... Zijn er afspraken vastgelegd over het aanleveren van de gegevens aan de gegevensmakelaar? NVT..................................................................................... 3Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar zorgverzekeraars Zijn hierover afspraken vastgelegd? Voor doorlevering geldt een dataprotocol dat beschikbaar is via de sites van de gegevensmakelaar Desan en de ledenwebsites van Actiz en BTN..................................................................... 4Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar Zorginstituut Zijn hierover afspraken vastgelegd? (denk ook aan de herinneringsperiode) Zijn de aanleverspecificaties bekend bij de gegevensmakelaar? – De partijen zijn akkoord over de aan te leveren kwaliteitsgegevens voor verslagjaar 2015. Zij maken nog definitieve afspraken over verzameling en aanlevering. Uitgangspunt is dat de gegevens door één gegevensmakelaar bij het Zorginstituut worden aangeleverd. Aanlevering aan het Zorginstituut volgt dezelfde periodes als voor 2014. Het dataprotocol bij deze kwaliteitsuitvraag is vanaf de opening van de portal te downloaden via de portal van Desan en de ledenwebsites van BTN en Actiz. – De aangeleverde gegevens worden uiterlijk juli als gegevensbestand en met dezelfde specificaties als verslagjaar 2014 aangeleverd aan het Kwaliteitsinstituut via Zorginzicht. De uitkomsten van de meetinstrumenten worden als gegevensbestand openbaar beschikbaar gesteld op Zorginzicht en als publieksinformatie op kiesBeter..................................................................................... 5Accorderen door zorgaanbieder voor doorlevering gegevens Waar is dit belegd en voor alle zorgaanbieders duidelijk en toegankelijk?..Het accorderen door zorgaanbieders is vastgelegd in het dataprotocol dat beschikbaar is via de sites van de gegevensmakelaar Desan en de ledenwebsites van Actiz en BTN....................................................................................


Download ppt "Ontvangen & publicerenaanleverenVerzamelen & bewerkenregistreren 1 ZORG VERZEKERAAR LOKET ODB Gegevens Makelaar Desan Gebruikers ODB Kiesbeter Datastroom."

Verwante presentaties


Ads door Google