De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening Walcheren voor Elkaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening Walcheren voor Elkaar"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening Walcheren voor Elkaar
Standaarden uitwisselen berichten Wmo Jeroen Louws Projectleider

2 Opdracht Informatievoorziening t.b.v. WvE
Porthos, 3 gemeenten, organisaties ‘eerste schil’: MEE, MWW, BJZ, Orionis Informatievoorziening t.b.v. de klant, het loket, de professionals, uitwisseling leveranciers

3 Afhankelijkheden… Wmo samenwerking op Walcheren Ontwikkeling Porthos Duidelijkheid Rijk Leveranciers informatiesystemen

4 Samenwerking Wmo Walcheren
Nu: drie gemeenten met eigen Wmo Nu: drie werkwijzen, drie leveranciers ICT systemen Straks: één Walcherse Wmo? Straks: één werkwijze? Straks: één informatiesysteem?

5 Porthos Besluitvorming businesscase
Besluitvorming werkwijze front/backoffice

6 Duidelijkheid Rijk Wetgeving Wmo Uitvoeringsinformatie:
Standaarden gegevensuitwisseling met ketenpartners Gemeenschappelijke infrastructuur Planning Medio juni standaard berichtenverkeer vastgesteld door werkgroep VNG, zorgaanbieders en ministerie VWS

7 Leveranciers informatiesystemen
Betrokken bij de standaarden Druk bezig met ontwikkelen!

8 Uitgangspunten Walcheren
Standaarden omarmen Flexibiliteit Gemak gemeente én aanbieders Admistratieve lastenverlichting Inrichting afhankelijk eerdergenoemde keuzes Planning na zomer

9 iWmo 1 juli 2014 – Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van de iWmo 1.0-standaard. De standaard helpt om vanaf die datum de toewijzing, de declaratie en statusupdates snel en foutloos uit te wisselen. Afspraken techniek én inhoud berichtenverkeer tussen gemeenten en Wmo-aanbieders Afgestemd op standaarden zorg, jeugdzorg

10 iWmo-standaard = 4 berichten en hun retourberichten:
Wmo-toewijzing, bericht van gemeente aan aanbieder met opdracht voor ondersteuning. Aanvang Wmo-ondersteuning: bericht dat aanbieder aan gemeente stuurt over start van ondersteuning. Wmo-beëindiging/mutatie ondersteuning: bericht dat aanbieder aan gemeente stuurt als ondersteuning wijzigt of is beëindigd. Wmo-declaratie: bericht dat aanbieder naar gemeente stuurt om geleverde ondersteuning te declareren en te verantwoorden.

11 iWmo (3) Naast deze vier nog drie berichten die gemeenten kan gebruiken in communicatie met aanbieder: Wmo-Wachtlijst Wmo-Indicatie, Wmo-AanvraagIndicatie.

12 iWmo (4) Stappen die gemeenten en zorgaanbieders moeten gaan zetten:
zo snel mogelijk met de leveranciers in gesprek over integratie van de standaard in de systemen vanwaaruit de berichten moeten worden gegenereerd en waarin ze moeten worden ontvangen. zo snel als mogelijk met elkaar afspraken maken over de inrichting van de berichtenuitwisseling en de daarbij te volgen processen. implementatieplan opstellen gericht op de invoeringsdatum 1 januari 2015.

13 iWmo (5) Bedoeling om gemeentelijk knooppunt (Inlichtingenbureau) en knooppunt zorg (Vecozo) aan elkaar te knopen Zorginstituut Nederland levert in augustus een validatiemodule op waarin ketenpartijen hun iWmo-berichten kunnen valideren. Ook komt er een XML-conversieservice. Op deze manier zijn alle gemeenten in een keer aangesloten op de zorgaanbieders, die met één aansluiting verbonden zijn met alle gemeenten. VWS heeft Vecozo een opdracht verleend, en naar verwachting verleent de VNG op korte termijn de opdracht voor het gemeentelijk knooppunt. Op 1 januari 2015 moet deze digitale weg gereed zijn. Om de kennis over de Wmo en het werken met standaarden te vergroten, wordt in samenwerking met alle partijen het Wmo Kennisportaal ontwikkeld. Vektis biedt ter ondersteuning van de implementatie een testportaal en testbestanden aan. Daar kunnen zender en ontvanger van declaratieberichten softwaretests uitvoeren.

14 iWmo (6) Planning tot 2015

15 Meer informatie? Die volgt!


Download ppt "Informatievoorziening Walcheren voor Elkaar"

Verwante presentaties


Ads door Google