De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ Meer voor minder, begeleid online leren in de Educatie’ Studiebijeenkomst, 6 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ Meer voor minder, begeleid online leren in de Educatie’ Studiebijeenkomst, 6 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ‘ Meer voor minder, begeleid online leren in de Educatie’ Studiebijeenkomst, 6 juni 2014

2 Programma Welkom Inleiding veranderende wetgeving en ontwikkelingen Inleiding Online leren in de educatie Koffiepauze Workshopronde 1 Workshopronde 2 Afsluiting en lunch

3 Trends overheidsbeleid

4

5

6

7 Beleid Gemeenten aan zet Eigen verantwoordelijkheid burger Efficiencywinst, ‘meer doen voor minder’ Regionalisering

8 De 3 decentralisaties per 1 januari 2015

9

10 Minder regeldruk (1 aanspreekpunt / begeleider voor complexe problemen) Samenvoegen geldstromen: uiteindelijk 1 budget voor sociaal domein, ook voor educatie (vanaf 2018)

11 Samenwerking is de weg

12 In de regio, tussen gemeenten en ketenpartners In de gemeente, tussen afdelingen en tussen gemeente en maatschappelijke organisaties In de wijk Op het gebied van Jeugdzorg Arbeidsmarktbeleid en bemiddeling kwetsbare groepen (SW, Wajong, VSV) Participatie Passend onderwijs Entreeonderwijs Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Educatie (inkoop + planning via regionale samenwerkingsverbanden met centrumgemeenten)

13

14 Andere ontwikkelingen en kansen Wet Werk en Zekerheid: kortere WW, transitiebudget voor scholing Nieuw beleid: ‘taaleis’ in de bijstandswet Toenemend belang Europa via Erasmus+ strategisch partnerschappen, aandacht voor laag opgeleiden, nieuwe infrastructuur educatie, nieuwe methodieken, ICT en leren

15

16 Voorgenomen wetswijziging WEB Geleidelijke afbouw gedwongen winkelnering tot 2018 Tot 2018 WEB-middelen geoormerkt, daarna in sociaal domein Toedeling middelen via centrumgemeenten (35 AMR) Focus blijft op taal en rekenen Huidige opleidingsstructuur blijft bestaan Formele trajecten gericht op diplomering (1F of 2F) Non formele trajecten, zonder inspectietoezicht Besluitvorming Tweede kamer voor de zomer

17 Wat moet ik hier als ROC nu mee?

18

19

20 Meebewegen met de gemeente, ontzorgen Samenwerken met anderen Zoeken naar goede, maar goedkopere oplossingen

21

22 Meer informatie? Matthieu MesIna den Hollander 06 239 46 51506 516 90 016 mmes@cinop.nlmmes@cinop.nlihollander@cinop.nl


Download ppt "‘ Meer voor minder, begeleid online leren in de Educatie’ Studiebijeenkomst, 6 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google