De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal samenwerken Jurgen Pijpker: Voorzitter VVMA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal samenwerken Jurgen Pijpker: Voorzitter VVMA."— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal samenwerken Jurgen Pijpker: Voorzitter VVMA

2 43 leden met landelijke spreiding

3

4

5 Presentatie: Schets huidige situatie m.b.t. bodeminformatie
Voorstel voor informatievoorziening 2.0

6 Schets huidige situatie
Beschikbaarheid bodeminformatie is: Slecht georganiseerd, -traceerbaar en -beschikbaar Grote spreiding in kosten voor beschikbaarheid Grote spreiding in volledigheid en aanlevertermijnen Probleem netbeheerders, adviesbureaus en overheid Alleen Liander heeft hiervoor al 24 mensen in dienst Verwachte besparing per jaar: 4,3 miljoen euro Maximaal mogelijke besparing per jaar: 8,7 miljoen euro Bron: Buro 38, Liander, Waternet, SIKB

7 Schets huidige situatie
Veel handelingen voor het delen van informatie Exporteren Mail opstellen bestand insluiten en versturen Mail ontvangen, bestand opslaan Importeren Alleen handmatige controle van gegevens Onduidelijk welke dataset “leading” is en daarmee foutenbron bij samenvoegen van dataset.

8 Oplossingsrichtingen:
Adviesbureaus zelf aan zet laten ‘baas over eigen documenten’ korte lijntjes richting opdrachtgevers inzake ‘eigendomsrecht’ mogelijkheden voor onderlinge uitwisseling bij vervolgonderzoek Beschikbaarheid informatie op diverse niveaus Het systeem moet zichzelf financieren Het systeem moet zichzelf actualiseren Auteurs/contactpersonen moeten eenvoudig te benaderen zijn

9 Voorbeeld: Uitwisseling tussen twee partijen
Postvak Validatie Veldwerk-bureau Advies-bureau

10 Vooraf te maken afspraken:
Verzender en ontvanger moeten voor elkaar bekend zijn. Hierdoor kan verzender een ontvanger kiezen en gegevens naar toe zenden. Aan de andere kant moet de ontvanger dit ook toestaan. De validatieregels moeten vooraf vastgelegd worden. Taak VVMA? (commissie ledenservice?)

11 Uitwisseling tussen twee partijen, verder geoptimaliseerd
Postvak Validatie Validatie Veldwerkbureau Adviesbureau

12 Is dit idee verder uit te werken?

13 Aanleveren van gegevens
Tegenwoordig gaat het gros als PDF-document naar de klant / overheid Veel gegevens worden jaren later nog eens opgevraagd Veel gegevens worden niet als XML vastgelegd Maar waarom niet als interactief document in een centrale database?

14 Beschikbaar stellen aan de eindgebruiker
Landelijke service (server) Postvak Validatie Validatie Veldwerkbureau Adviesbureau

15 Landelijke service (server)
Publiceren: Naast statische pdf een interactief portaal voor eindgebruikers, waar alle info ook als xml te vinden is. Vraagbaak (centraal loket): KLIC Kadastrale info Eerder uitgevoerd bodemonderzoek Financieel: Nieuw verdienmodel, door delen van informatie (abonnement) Landelijke service (server) Postvak Validatie Validatie Veldwerk-bureau Advies-bureau

16 De toekomst?

17 De toekomst? Eén database voor bijvoorbeeld: actuele hoogtekaart;
ruimtelijke plannen; kadasterkaart dinoloket bodemloket meetpunten bodeminformatiesysteem etc….

18 Vragen?


Download ppt "Digitaal samenwerken Jurgen Pijpker: Voorzitter VVMA."

Verwante presentaties


Ads door Google