De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zoönosen Gezondheid V21-22. Inhoud presentatie 1. Algemeen 2. Besmettingswegen 3. Risicogroepen 4. Melding en signalering 5. Meest voorkomende zoönosen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zoönosen Gezondheid V21-22. Inhoud presentatie 1. Algemeen 2. Besmettingswegen 3. Risicogroepen 4. Melding en signalering 5. Meest voorkomende zoönosen."— Transcript van de presentatie:

1 Zoönosen Gezondheid V21-22

2 Inhoud presentatie 1. Algemeen 2. Besmettingswegen 3. Risicogroepen 4. Melding en signalering 5. Meest voorkomende zoönosen 2 2

3 Algemeen Wat is een zoönose? Een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen of andersom. Afgeleid van de Griekse woorden zoön (dier) en nosos (ziekte). 3

4 4

5 Algemeen Zoönosen in Nederland In Nederland heersen relatief weinig zoönosen in vergelijking met Zuid-Europese en andere verre landen.  Veel controle op onze dieren en ons voedsel.  Intensieve bestrijdingsprogramma’s. Oorzaken nieuwe zoönosen  Mensen reizen steeds meer.  Veranderde voedingsgewoonten  Het klimaat verandert. 5

6 Besmettingswegen Hoe komt de ziekte van het dier bij de mens terecht? 1. Direct, via contact van de mens met het dier. Of door het eten van een besmet dierlijk product (zoals melk, vlees en eieren). 2. Indirect, doordat de ziektekiemen die het dier uitscheidt (vaak in de ontlasting), een tijdje overleven in de omgeving, waarna ze bij de mens terecht komen. 3. Indirect, via een gastheer, denk aan muggen, teken. 6

7 Besmettingswegen Mogelijke besmettingswegen:  Mest  Voeding  Slijm  Stof  Bloed  Kadavers  Plaagdieren 7

8 Besmettingswegen Insleep Ziektekiem wordt van buiten de bedrijfsgrenzen naar binnen de bedrijfsgrenzen verplaatst. Ziektekiem was voor insleep niet aanwezig op het bedrijf. 8

9 Besmettingswegen Versleep Ziektekiem van ene plaats naar andere plaats verplaatsen op hetzelfde bedrijf. Ziektekiem is voor de verplaatsing op het bedrijf aanwezig. 9

10 Besmettingswegen Versmeren Het verspreiden van vuil met ziektekiemen over een groter oppervlak door: - banden van voertuigen - schoenzolen - voeten/hoeven van dieren Meer kans op besmetting!! 10

11 Wat is het effect van een Zoönosen? De Q-koorts epidemi 11

12 Melding en signalering Ter bescherming van de volksgezondheid is kennis, tijdige herkenning en bestrijding van de zoönosen van belang.  Verantwoordelijkheid artsen en dierenartsen.  Signaleringsoverleg.  Onderzoek.  Meldingsplicht en kennisuitwisseling op Nationaal en Europees niveau. 12

13 Melding en signalering Meldingsplicht Artsen zijn, op basis van de Wet publieke gezondheid, verplicht een aantal infectieziekten te melden bij de GGD. Dierenartsen zijn, op basis van de Wet Dieren, verplicht een aantal dierziekten te melden bij de NVWA Zie overzicht 13

14 Melding en signalering Maatregelen Op basis van de Wet Dieren (WD) kunnen maatregelen genomen worden die de vrijheden van mens en/of dier (tijdelijk) inperken ter bescherming van de volksgezondheid en ter bestrijding van mogelijk epidemieën. 14

15 Brainstorm Welke preventieve maatregelen kan een verzorger nemen? Welke maatregelen m.b.t. het dier? Welke maatregelen m.b.t. publiek, klanten en bezoekers? 15

16 Melding en signalering Preventieve maatregelen Verzorger  Inventarisatie mogelijke zoönosen  Inventarisatie besmettingswegen  Vaccinaties  Voorlichting en instructies m.b.t. hygiëne en zoönosen  Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen  Handenwasfaciliteiten  Procedure m.b.t. accidenten bij personeel 16

17 Melding en signalering Dier  Ziektepreventie (vaccinatie)  Beleid omtrent aanvoer en afvoer van dieren  Quarantaineruimte  Dierdossiers  Beleid omtrent geboorte en abortus  Dagelijkse gezondheidscontrole  Preventie- en bestrijding van plaagdieren 17

18 Bezoekers Bezoeker/publiek/klant Informatieborden Preventieve maatregelen omtrent risicogroepen Handen was faciliteiten Procedure m.b.t. accidenten 18 Melding en signalering

19 Curatieve maatregelen Humane maatregelen  De verplichte melding van een ziektegeval  Gedwongen medisch onderzoek  Medische behandeling (immunisatie/vaccinatie)  Het plaatsen onder medisch toezicht  Isolatie/gedwongen opname  Quarantaine  Het sluiten van huizen/gebouwen  Het in beslag nemen en/of het ontsmetten van goederen/waren. 19

20 Melding en signalering Veterinaire maatregelen  Het opstallen, ophokken of op een plaats houden van zieke en verdachte dieren (quarantaine ruimte)  Desinfecteren of steriliseren van besmette materialen  Het plaatsen van waarschuwingsborden  Het verbieden van vervoer van ziektegevoelige dieren en producten  Het dragen van beschermende kleding, handschoenen en eventueel stofmasker tijdens contact met dieren of organen  Het doden van zieke en verdachte dieren 20

21 Veel voorkomende zoönosen  Q-koorts  hoofdzakelijk herkauwers, bacterie  Vogelgriep  vogels (virus)  Salmonellose  vrijwel alle diersoorten, bacterie  E. Coli  hoofdzakelijk herkauwers, bacterie  Schurft (scabiës) vrijwel alle diersoorten, ectoparasiet (mijten)  Echtyma  Vooral schapen en geiten, virus  Spoelworm  vrijwel alle diersoorten, endoparasiet (spoelworm)  Toxoplasma  hoofdzakelijk katten, endoparasiet Bron voor info over zoönosen http://www.rivm.nl/ziekdoordier/zoon_op_rij/ http://www.rivm.nl/ziekdoordier/zoon_op_rij/ 21


Download ppt "Zoönosen Gezondheid V21-22. Inhoud presentatie 1. Algemeen 2. Besmettingswegen 3. Risicogroepen 4. Melding en signalering 5. Meest voorkomende zoönosen."

Verwante presentaties


Ads door Google