De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Biologische agentia bij waterschappen Algemene inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Biologische agentia bij waterschappen Algemene inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Biologische agentia bij waterschappen Algemene inleiding

2 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Afbakening van de Toolboxmeeting Definities ( toolbox, onderwerp )..... Doel / doelgroep......... Afbakening........... Tijdsduur en frequentie...... Benodigde middelen.......

3 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Uniforme opbouw Taken en functies Herkenning nut en noodzaak Risico’& (praktische) maatregelen Relatie met eigen praktijk

4 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Onderverdeling 4 toolboxen Toolbox: Werken in het groen Werken met oppervlakte water Werken met afvalwater Werken met kadavers & zieke dieren

5 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Biologische Agentia Werken met kadavers & zieke dieren

6 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Taken en functies SituatieVoorbeeld functies (niet limitatief) Risico Handelingen met kadavers en/of ziekte dieren Muskusratten bestrijders Onderhoudsmonteurs Buitendienstmedewerkers o.a.: botulisme ziekte van Weil

7 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Herkenning nut en noodzaak Werken met kadavers & zieke dieren Risico’s: (zieke) dieren/ kadavers zijn mogelijke besmettingsbron

8 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Belangrijkste maatregelen bij werken met kadavers 2. Criteria opstellen ruimen van dieren / kadavers 1. Ontwerp van kunstwerk (voorkom te water raken van dieren) 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen - Hygiëne (handen wassen) - handschoenen (wegwerpoverall adembescherming) - gebruik wegwerpverpakkingen - vuil/schoon gedeelte auto bij transport kadavers - gekoelde opslagvoorziening kadavers

9 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 PBM’s voorkomen contact met kadavers / ziekte dieren Beperk contact Transport Opslag Oplossingen Beperk de risico’s bij handelingen met zieke dieren of kadavers door: gebruik van hulpmiddelen (bijv. schepnet, plukhaak en maaibalk) om het contact te beperken; gebruik van handschoenen bij mogelijk contact; draag wegwerpoveralls bij verdenking van ziekte bij grote dieren en het ruimen van grote aantallen vis- en schelpdieren; adembescherming (met koolfilter) als besmetting via de lucht kan plaatsvinden; het gebruik van wegwerpverpakkingen (bij voorkeur); het vervoer van zieke dieren en kadavers in voertuigen waarbij er een schoon en vuil gedeelte is dat fysiek is gescheiden; de opslag van kadavers in speciale koelcontainers. Maatregelen - werken met kadavers

10 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Ziekte van Weil Instructie over risico’s bij het werken met kadavers Bron: gezond VGZ Veroorzaker: urine van geïnfecteerde knaagdieren Symptomen:.... Maatregelen....

11 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Ziekte botulisme Instructie over risico’s bij het werken met kadavers Bron: gezond VGZ Veroorzaker: gifstof bacterie (in oppervlakte water) Symptomen:.... Maatregelen....

12 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Relatie met praktijk Hoe ziet ons protocol ruimen van kadavers er uit? Wat zijn de criteria om kadavers te ruimen? Vraag aan een van de aanwezigen hoe hij omgaat met in kadaver in het water? Aandachtspunten: - Wanneer ruimt het waterschap een kadaver? - Zijn hierover afspraken? Is dit bekend en toegankelijk? - Hoe wordt kadaver geruimd? Welke PBM’s zijn beschikbaar?

13 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Samenvatting Belangrijkste risico's Besmetting (ziekte van Weil, botulisme, enz.) Herkennen Diversen lichamelijke klachten. Belangrijkste maatregelen Voorkom direct contact met kadavers/zieke dieren (PBM’s) Beperk duur opslag kadavers

14 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Verdiepende info Arbocatalogus waterschappen deel: biologische agentia RIVM (ziekte van Weil) Gezond VGZ

15 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Vragen?

16 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1

17 Definities Definitie biologische agentia: “micro-organisme, celculturen en menselijke endoparasieten, al dan niet genetische gemodificeerd, die infecties, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken” Voorbeelden: - Ziek van Lyme: werken in het groen - Tularemie : werken met kadavers / zieke dieren - Ziekte van Weil : werken in/met oppervlakte water.

18 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Doel van deze instructie Doel Herkennen van situaties en informatie geven over de belangrijkste risico's en maatregelen. Koppeling maken met werkzaamheden uit de praktijk. Herhalen van grootste risico’s en belangrijkste maatregelen Doelgroep Alle medewerkers van waterschappen die tijdens hun werkzaamheden risico lopen in aanraking te komen met biologische agentia. Medewerkers die al eerder ‘instructie biologische agentia’ gehad hebben

19 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Doelgroepen Indicatieve lijst taken en functies volgens arbocatalogus waterschappen: SituatieVoorbeeld functiesRisico Werken in groenMedewerkers groen, onderhouds- medewerkers, toezichthouders, muskusrattenbestrijders o.a. ziekte van lyme Kadavers of zieke dierenMuskusrattenbestrijders, buiten- dienstmedewerkers, onderhouds- monteurs o.a. botulisme, q-koorts Oppervlakte waterOnderhoudsmedewerkers, inspecteurs, landmeters Blootstelling blauwalg Weil Botulisme

20 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Afbakening, tijdsduur en frequentie Afbakening De toolbox is niet bedoeld om medewerkers bewust te maken over het risico biologische agentia en te informeren over maatregelen die het waterschap hier tegen genomen heeft. Tijdsduur 20 á 30 minuten Frequentie De werkgroep adviseert om jaarlijks een toolboxmeeting te houden (geen wettelijke verplichting)

21 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Benodigde middelen Computer/laptop Beamer Projectiescherm Hand-outs van de toolbox

22 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Ziekte van Weil Veroorzaker: urine van geïnfecteerde knaagdieren Instructie over risico’s bij het werken met kadavers Besmetting: Direct contact met (dode) gastheer (urine / weefsel / bloed) Via schaaf- snijwonden, slijmvliezen mond/keel/ogen Inademen besmette fijne vochtdeeltjes (omgeving van kadavers) Urine van (dode) gastheer in water, modder of op planten Bron: gezond VGZ

23 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Ziekte van Weil Instructie over risico’s bij het werken met kadavers Symptomen: - Ziekte treedt op in zomer/herfst - Optreden verschijnselen meestal één tot twee weken na besmetting - Griep verschijnselen met koorts, rillingen, moeheid, misselijkheid, braken en spierpijn - Spierpijn in kuit-, buik- en rugspieren, na een paar dagen volgt hevige hoofdpijn - Dag 4 tot 9: geelzucht zo ernstig dat de huid er oranje uitziet - Weinig of niet urineren - Schade aan de bloedvaten (neusbloedingen ook bloedingen in de huid) - Ziekte van Weil kan door een zwangere vrouw overgedragen worden op ongeboren kinderen Bron: gezond VGZ

24 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Ziekte van Weil Veroorzaker: besmette bacterie op kadavers Instructie over risico’s bij het werken met kadavers Maatregelen - Draag rubberen laarzen en handschoenen; - Handen wassen na het aanraken van dieren; - Handen wassen na hanteren van besmette kledingstukken/voorwerpen. - Hanteer gevangen (muskus)ratten altijd met handschoenen - Geen vaccinatie mogelijkheid tegen ziekte van Weil

25 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Ziekte: botulisme Veroorzaker: gifstof bacterie (in oppervlakte water) Instructie over risico’s bij het werken met kadavers Oorzaak: bacteriën die een gifstof uitscheiden. Infectie via de mond of wondje op huid (zeldzaam) Risico: ondiep en stilstaand water (warme zuurstofloze omgeving)

26 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Ziekte: botulisme Instructie over risico’s bij het werken met kadavers Symptomen bij Watervogels: Verlammingsverschijnselen aan kop en vleugels. Tevens kunnen de vogels diep in het water liggen met hangende vleugels. Aan botulisme gestorven dieren worden meestal aangetroffen met gestrekte poten en slappe enigszins gedraaide kop en nek. Symptomen bij Mens: Ongeveer 12 tot 36 uur na infectie: Misselijkheid, overgeven, buikklachten; Moeheid; Duizeligheid; Droge mond; Moeite met slikken; Dubbel of wazig zien; Slecht verdragen van licht; Moeite met spreken; Slappe arm- en beenspieren.

27 Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Ziekte: botulisme Instructie over risico’s bij het werken met kadavers Maatregelen - Voorkom contact met zieke of dode dieren - Handschoenen (persoonlijke beschermingsmiddelen) - Communicatie medewerkers informeren bij constatering botulisme


Download ppt "Biologische agentia_werken met kadavers & zieke dieren 2013 v1.1 Biologische agentia bij waterschappen Algemene inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google