De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een eerst kennismaking Toetsen van de concept- contextbenadering bij maatschappijwetenschappen Michiel Waltman toetsdeskundige maatschappijwetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een eerst kennismaking Toetsen van de concept- contextbenadering bij maatschappijwetenschappen Michiel Waltman toetsdeskundige maatschappijwetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 een eerst kennismaking Toetsen van de concept- contextbenadering bij maatschappijwetenschappen Michiel Waltman toetsdeskundige maatschappijwetenschappen docentendag maatschappijleer 29 januari 2016

2 inleiding nieuwe examenprogramma (5 min) korte oefening met maken toetsvraag (25 min) nabespreking met tips en voorbeelden (30 min) Programma workshop

3 concept-contextbenadering

4 aantal kenmerken pilotexamens meer open vraagstelling en beoordelingsmodel ‘wendbaar maken’ van concepten / conceptuele kennis andersoortige bronnen naast teksten maatschappijwetenschappen verschillen havo en vwo

5 Lees de bron in hand-out Construeer met behulp (of naar aanleiding) van de bron een toetsvraag. Doel: de leerling kan minimaal 1 concept actief gebruiken in een nieuwe context Maak een antwoordmodel met scorepuntenverdeling tijd: 20 minuten hulpmiddelen: overzicht van omschrijvingen van de hoofd- en kernconcepten in hand-out oefening met maken van toetsvraag

6 Lees regel x tot en met x van tekst 1 Uit tekst 1 blijkt dat huishoudelijk werkers bepaalde rechten, zoals verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, niet hebben en andere werknemers wel. Leid uit dit gegeven af dat er sprake is van sociale ongelijkheid tussen huishoudelijk werkers en andere groepen werknemers. Gebruik in je antwoord het kernconcept sociale ongelijkheid. variëren in mate van sturing - 1

7 Gebruik regel x tot en met x van tekst 1 Leg uit dat er sprake is van sociale ongelijkheid tussen huishoudelijk werkers en andere groepen werknemers. Gebruik in je uitleg: -het kernconcept sociale ongelijkheid; -een voorbeeld uit regel x tot en met x van tekst 1. variëren in mate van sturing - 2

8 Gebruik regel x tot en met x van tekst 1 Leg uit dat er bij de positie van huishoudelijk werkers sprake is van een verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: -het kernconcept sociale ongelijkheid; -een voorbeeld uit regel x tot en met x van tekst 1. variëren in mate van sturing - 3

9 Gebruik tekst 1. Leg uit dat er bij de positie van huishoudelijk werkers sprake is van een verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: -het kernconcept sociale ongelijkheid; -een voorbeeld uit tekst 1. variëren in mate van sturing - 4

10 Gebruik tekst 1. Leg uit dat er bij de positie van huishoudelijk werkers sprake is van een verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: - een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding; - een voorbeeld uit tekst 1. variëren in mate van sturing - 5

11 Uit: CSE MAW pilot havo 2015-1

12 uit: CSE MAW pilot havo 2015-1

13 mate van sturing: voorgestructureerd - open (evt convergent - divergent) sturing bijvoorbeeld in: te gebruiken concepten denkstappen conclusie richting van verband informatie uit context sturing en transfer (1/2)

14 transferafstand/mate van transfer: reproductie – ‘far transfer’ transfer bijvoorbeeld in: context (richting van) verband ´variabel maken´ van begrip oplossen van onbekend probleem sturing en transfer (2/2)

15 tips voor maken van een toets bepaal de doelen van de toets - welke kennis en vaardigheden wil ik precies toetsen? -maakt de toets onderscheid tussen de ‘vaardige’ en de ‘niet-vaardige’ leerlingen? gebruik geschikte context formuleer vraag én antwoord -weet de leerling wat hij moet antwoorden? -weet de corrector hoe hij moet beoordelen? -zijn vraag, antwoord en context vakinhoudelijk juist? check: sluiten de vraag en het antwoord op elkaar aan?

16 algemene informatie over maken van toetsen: http://www.cito.nl/Onderzoek%20en%20wetenschap/achtergrondinformatie/t oetsen_op_school.aspx/ pilotexamens MAW: http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schri ftelijke_examens_havovwo workshop toetsing bij nascholingscursus (7 okt 2016): http://www.expertisecentrum- maatschappijleer.nl/index.php/Nascholingscursus_maatschappijw etenschappen tot slot

17


Download ppt "Een eerst kennismaking Toetsen van de concept- contextbenadering bij maatschappijwetenschappen Michiel Waltman toetsdeskundige maatschappijwetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google